ČETIRI TOČKA

Ministarstvo ne kontroliše auto-škole, ali naplaćuje procenat

Auto-škole ne poštuju Uputstvo o cijenama polaganja vozačkog ispita
623 pregleda 2 komentar(a)
Ažurirano: 05.11.2012. 23:29h

Većina auto škola u Crnoj Gori ne poštuje Uputstvo za rad komisija za polaganje vozačkih ispita, kojim je propisana visina troškova za polaganje teoretskog i praktičnog dijela ispita, već polaganje naplaćuju i duplo više.

Uputstvo je u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja, u decembru 2012. donijelo Ministarstvo prosvjete i ono predstavlja obavezujući dokument. Tim Uputstvom propisano je da kandidati koji polažu testove za A ili B kategoriju plaćaju 15 eura, za B i C 20 eura, a za polaganje sa B na C 10 eura. Troškovi za sve kategorije, kada je polaganje teorijskog dijela u pitanju uvećavaju se za jedan euro po strani testa. Sličan je i cjenovnik za praktični dio. Za kategoriju A po uputstvu kandidati bi trebalo da plaća 10 eura, za B 15 eura, BC 20 eura, sa B na C 20 eura, za D i E kategoriju 50 eura.

Uprkos tome što u članu 2 prvog dijela uputstva piše da se auto-škole moraju pridržavati utvrđenog cjenovnika, kandidati koji polažu za B kategoriju u većini škola u Crnoj Gori plaćaju od 25 do 35 eura, umjesto propisanih 15.

Izuzev toga što ne poštuju utvrđeni cjenovnik, većina auto-škola ni ne ističe cjenovnik na onaj način na koji je predviđeno Uputstvom, što im, najvjerovatnije, uz izostanak kontrole, omogućava da ga se ne pridržavaju.

"Auto škole su dužne da na vidnom mjestu u prostorijama škole istaknu cjenovnik koji je utvrdilo Ministartsvo, kako bi svaki kandidat bio upoznat sa visinom naknade koju treba da uplati. Auto škole se moraju pridržavati utvrđenog cjenovnika", piše između ostalog u Uputstvu kojim je propisano da auto-škole Ministarstvu prosvjete i nauke zbirno za sve kandidate uplaćuju 40 procenata od naplaćene cijene, na ime troškova za rad Komisije za polaganje.

Po toj računici, od usluge naplaćene kandidatima koji polažu teorijski dio za A ili B kategoriju, Ministarstvu se uplaćuje šest eura, osam eura od onih koji polažu B i C i četiri od onih koji polažu sa B na C. Kada je polaganje praktičnog dijela u pitanju, vlasnici auto-škola obavezni su uplatiti četiri eura od cjene koju plaća onaj ko polaže za A kategoriju, šest od onih koji polažu za B, po osam od onih koji polažu B i C ili sa B na C, a po 20 eura od kandidata koji polažu za D ili E.

Vlasnik jedne od podgoričkih auto-škola “Vijestima” je ispričao da na cijene koju naplaćuju kandidatima najviše utiče nelojalna konkurencija

Iako Komisiju za polaganje vozačkih ispita čine predstavnik Ministarstva prosvjete, Uprave policije i Auto škole, a imenuje je ministar prosvjete, iz tog ministarstva “Vijestima” nijesu znali da objasne ko je nadležan za kontrolu primjene Uputstva koje je 16. decembra 2010. godine potpisao ministar Slavoljub Stijepović.

Portparolka tog ministarstva Vesna Gajević u telefonskom razgovoru sa novinarkom “Vijesti” kazala je da Komisiju čine predstavnici više institucija, i da nije upoznata sa tim da li službenici Odjeljenja prosvjetne inspekcije inspekcijski nadzor sprovode i nad auto-školama. Nakon toga, tražila je da se pitanja pošalju elektronskom poštom.

Na pitanja, da li Ministarstvo prosvjete i sporta vrši nadzor nad auto-školama koje su licencirane za izdavanje vozačkih dozvola i ako da, da li se kontroliše i cijena polaganja testova i polaganja vožnje koja je propisana Uputstvom, kao i koja je služba tog Ministarstva nadležna za nadzor auto-škola, koja su nakon toga poslata, ni nakon pet dana nije odgovoreno.

Vlasnik jedne od podgoričkih auto-škola “Vijestima” je ispričao da na cijene koju naplaćuju kandidatima najviše utiče nelojalna konkurencija.

Zbog toga se, kazao je on, i cijena kompletne obuke kreće od 160 do 300 eura, u zavisnosti od toga u kojoj školi polažete. On ističe da je sve ispod 200 eura, ako se uračunaju cijena goriva, amortizacija i plata za instruktora, neisplativo.

"Neke auto škole za polaganje testova i vožnje naplaćuju 25, neke 30 ili 35 eura. Udruženje auto-škola se sastajalo nekoliko puta, pokušali smo da formiramo minimalnu cijenu, ali dogovorimo se jedno, a onda neki idu ispod cijene i ne bude ništa od dogovora" kazao je on.

Galerija