ko (ni)je štedio

Katnić o pljački: Ne mogu ja za sve druge da odgovaram

DRI je našla da je preko šest miliona eura, u godini “štednje zbog ekonomske krize”, potrošeno na mnogobrojne radne grupe, komisije i savjete
23 komentar(a)
Ažurirano: 03.11.2012. 20:19h

Ministar finansija Milorad Katnić smatra da su za zakonito trošenje novca odgovorni ministri, direktori i ostali rukovodioci državnih institucija i da je, ako postoji krivična odgovornost, Državna revizorska institucija (DRI) dužna da podnese krivične prijave.

Katnić je to rekao nakon što je Revizijom završnog budžeta za 2011. godinu DRI našla da je preko šest miliona eura, u godini “štednje zbog ekonomske krize”, potrošeno na mnogobrojne radne grupe, komisije i savjete u skoro svim resorima u Vladi. U radnim grupama su bili ministri, njihovi pomoćnici i savjetnici, koji sui bili su dodatno plaćeni za rad koji im je inače u opisu posla. Osim toga, ustanovljeno je bezobzirno trošenje novca svih građana u svrhe za koje nije namijenjen, neosnovano isplaćivanje naknada, utaja poreza i doprinosa...

DRI izvještaj potvrđuje: Lagali da štede i punili novčanike preko komisija >>>

Napominjući da je ministar finansija odgovoran za izvršenje budžeta države, a ostale starješine organa u Vladi za zakonito trošenje državnog novca, iz Katnićevog kabineta “Vijestima“ je rečeno da izvještaj DRI kaže da Završni račun budžeta za 2011. godinu, u najvećem dijelu daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka na gotovinskoj osnovi i da su transakcije evidentirane na osnovu vjerodostojne dokumentacije“.

Odstupanja će biti predmet pažnje

Katnić smatra da nalazi revizije potvrđuju da se materijalni značaj propusta, iz godine u godinu, smanjuje, a raspolaganje državnim novcem i evidencija unapređuju. “U tom smislu, vjerujem da bi, u slučaju postojanja elemenata krivične odgovornosti bilo kojeg pojedinca, DRI, po pravu i obavezi službene dužnosti, pokrenula krivične prijave“, ističe Katnić.

Vjerujem da bi, u slučaju postojanja elemenata krivične odgovornosti bilo kojeg pojedinca, DRI, po pravu i obavezi službene dužnosti, pokrenula krivične prijave, rekao je Katnić

„Odstupanja i propusti na koje je ukazano u izvještaju biće predmet pažnje u narednom periodu i za Ministarstvo finansija su nalazi revizije dragocjeni za dalje unapređivanje sistema javnih finansija i fiskalne discipline“, rekao je Katnić.

Pozivi na štednju su licemjerstvo

Da bi DRI trebalo da prijavljuje tužilaštvu sve slučajeve zloupotrebe državnog budžeta smatra i Zlatko Vujović iz Centra za monitoring. Povodom izvještaja DRI, Vujović je “Vijestima” kazao da je DRI pokazala da ima kapaciteta da otkrije zloupotrebe državnog novca od strane funkcionera i javnih službenika.

“Ono što zabrinjava jeste odsustvo spremnosti da se u slučajevima otkrivenih zloupotreba procesuiraju krivci, odnosno obavijesti državno tužilaštvo. DRI mora da pokaže veći stepen zainteresovanosti da oni koji oštećuju državni budžet budu primjerno kažnjeni. U borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala državne institucije treba da koriste sve instrumente i ovlašćenja koja im stoje na raspolaganju, a ne da selektivno odlučuju kada će ili neće iskoristiti ono što im stoji na raspolaganju”, naglasio je Vujović.

Njegovo mišljenje je da je primjetno da rukovodioci određenih organa pokušavaju u praksi da spriječe djelovanje, na njih i bliske saradnike, propisa koje je njihova Vlada uvela: “Svi oni koji omogućuju sebi i drugima da nezakonito stiču prihod potrebno je da odgovaraju za takve postupke. Licemjerno zvuči rasipanje sa sredstvima od strane onih koji pozivaju na štednju”.

Licemjerno zvuči rasipanje sa sredstvima od strane onih koji pozivaju na štednju

Nikada nijesam bila ni u jednoj komisiji

Direktorica Agencije za zaštitu životne sredine Daliborka Pejović kazala je “Vijestima” da investitori koji traže Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu imaju i obavezu da plate troškove rada komisije, te da se taj iznos uplaćuje u budžet Crne Gore. U toj Agenciji, nalazom revizora, od 55 zaposlenih 51 je u 135 komisija i 80 radnih grupa zašto je Agencija isplatila blizu pola miliona eura u 2011. godine. Radili su poslove koji predstavljaju njihove redovne poslove u Agenciji.

Pejović kaže da Agencija dobija 30 odsto od tog iznosa za troškove rada članova komisije. Ona dodaje da, prema Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu, predsjednik komisije mora biti iz Agencije, a ostali članovi se biraju iz reda stručnih i naučnih radnika, zavisno od vrste i karaktera projekta i elaborata koji se ocjenjuje.

“U cilju javnosti postupka, investitor čija je zakonska obaveza plaćanje troškova postupka revizije, po odluci Agencije uplaćuje kompletan iznos budžetu Crne Gore, a Agencija od toga (u iznosu od 30%) dobija za troškove rada članova komisije. Nadam se da je javnosti jasno da je Planom budžeta nemoguće predvidjeti koliko će biti zahtjeva za procjenu uticaja jer to zavisi od investitora, odnosno zahtjeva za izdavanje ekoloških saglasnosti, na koji Agencija ne može uticati.

To je razlog zbog čega primanja naših službenika koji moraju shodno Zakonu biti u komisijama, nijesmo mogli planirati kao lično primanje i izvršiti sa budžetske pozicije “ostale naknade”, kazala je Pejović. Ona je rekla da nikada nije bila član nijedne Komisije za procjenu uticaja.

Preispitaće isplate za radne grupe?

Katnić je kazao da su naknade po osnovu angažmana u radnim grupama precizno definisane Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje visine naknada za člana radnog tijela ili drugog oblika rada, te da upravo ovaj akt onemogućava dupliranje izdataka. On ističe da odluka precizira aktivnosti za koje se može utvrditi naknada (priprema predloga zakona, zakona o izmjenama i dopunama zakona, predloga podzakonskih akata i sprovođenje postupaka javnih nabavki, strateških dokumenata, analiza i elaborata, pripremu) i limitira iznose koji mogu biti isplaćeni po radnom timu.

„Državni organi se, na ovaj način, između ostalog, rukovode i principom ekonomičnosti jer bi alternativno povjeravanje ovih poslova, kroz ugovorene usluge, specijalističkim timovima i spoljnim ekspertima, značilo značajno veće troškove kojima bi bili izloženi poreski obveznici. U tom kontekstu i sa namjerom racionalnog i efikasnog izvršavanja, za određene grupe poslova odobravane su isplate naknada za zaposlene u državnoj upravi. Svakako, propusti i neracionalnosti su mogući i pitanja na koja ukazuje DRI biće poseban predmet pažnje Ministarstva finansija i Vlade“, rekao je Katnić.

Postupali smo kako smo morali

Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka, Šefko Crnovršanin saopštio je juče da im je Ministarstvo finansija odobrilo da potpisuju ugovore o djelu za poslove za koje nijesu imali kadra. Kontrolom računa u toj Agenciji, DRI je našla nezakonite povišice na platu po odluci direktora Bojana Obrenovića, nezakonite ugovore o djelu i neosnovane isplate za radne grupe. Što se tiče plata, Crnovršanin kaže da je to Savjet razmatrao:

“Siguran sam da smo instrukcije o tome dobili iz Ministarstva finansija koje vodi računa da li je to u skladu sa zakonom i mislim da smo postupali kako smo morali postupati. Na Savjetu ćemo dati predlog da poštujemo preporuke DRI i da se takva praksa prekine, a imaćemo vjerovatno bolje uslove rada u Agenciji”.

Pitanje vraćanja neosnovano datog novca Crnovršanin ostavlja za Savjet.

Član Savjeta Aleksa Ivanović rekao je “Vijestima” da je i prije izvještaja DRI dopisima ukazivao Savjetu da se stvari ne sprovode po propisma: “Ovaj izvještaj je satisfakcija i dokaz da sam bio u pravu”.

Galerija

Preporučujemo za Vas