BRUKA OD 6 MILIONA

DRI izvještaj potvrđuje: Lagali da štede i punili novčanike preko komisija

Samo je Agencija za zaštitu životne sredine, koju vodi Daliborka Pejović (DPS), isplatila za rad u 135 komisija i 80 radnih grupa 434.580 eura
57 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 03.11.2012. 07:38h

Da su u Vladi odlučili da dok ekonomska kriza ne posustaje izvrdaju zakon i ministrima i činovnicima iz DPS-a i SDP-a obezbjeđuju dodatnu zaradu tako što će formirati bezbroj radnih grupa, savjeta i komisija, o čemu su nedavno “Vijesti” pisale, potvrdilo se u izvještaju Državne revizorske institucije (DRI) nakon revizije završnog računa budžeta.

Da farsa bude veća, članovima “radnih grupa” isplaćivani su dodatni honorari za “rad” koji im je inače u opisu posla u ministarstvima, agencijama, upravama... Ukupno je za to iz budžeta, tokom 2011. godine, isplaćeno nešto više od šest miliona eura. To je činjeno sa budžetske pozicije “ostale naknade”.

Pejović prosula pola miliona

Samo je Agencija za zaštitu životne sredine, koju vodi Daliborka Pejović (DPS), isplatila za rad u 135 komisija i 80 radnih grupa 434.580 eura.

“Od 55 zaposlenih u Agenciji, njih 51 je bilo angažovano za rad u komisijama i radnim grupama i po tom osnovu je isplaćeno 101.460 eura. Poslovi koje zaposleni Agencije obavljaju u komisijama i radnim grupama predstavljaju redovne poslove iz njihove nadležnosti, a Agencija nije uplaćivala doprinose za to”, piše u Izvještaju.

Državna revizorska institucija je konstatovala da je način na koji su do sada državni organi formirali radne grupe i savjete retroaktivna primjena propisa, te da to može nepovoljno uticati na ekonomičnost i efikasnost upotrebe resursa.

Ustanovljeno je da je praksa formiranja radnih grupa na osnovu nižih pravnih propisa, dok je Vlada istovremeno obustavila isplatu varijabila državnim službenicima i namještenicima, kao i naknade za prekovremeni rad. Revizori su zaključili da sistem unutrašnjih kontrola neefikasno funkcioniše. Zato je Državna revizorska institucija preporučila Vladi da preispita Odluku o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad članova radnih tijela i da insistira na primjeni utvrđenih limita u cilju obezbjeđivanja racionalne upotrebe javnih sredstava.

Plaćali i arhiviranje

U izvještaju DRI piše da je Poreska uprava prošle godine na ime “ostalih naknada” isplatila 80.000 hiljada eura za rad u tenderskim komisijama i radnim grupama. I tamo zadaci radnih grupa uglavnom predstavljaju redovne aktivnosti i obavljaju se u radnom vremenu.

To nije u skladu sa Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade.

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore je za rad Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda isplatio blizu 4.000 eura po osnovu naknada za rad u komisijama za sređivanje arhivske građe.

“Revizijom je utvrđeno da su članovima Komisija za sređivanje arhivske građe isplaćene novčane naknade u neto iznosu od 2.380 eura, čime je prekršena Odluka o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade, po kojoj tim najviše može da bude plaćeno 1000 eura”, stoji u dokumentu.

Prema podacima iz Službenih listova, u savjetima uglavnom sjedi nekoliko ministara, direktori zavoda, pomoćnici, samostalni savjetnici i za to primaju mjesečnu nadokanadu. U Komisijima i radnim grupama sjede njihovi pomoćnici, sekretari, savjetnici i portparoli.

Obrenović radio kako je htio

Prema nalazu DRI, Odluku o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za članove radnih grupa nije poštovala ni Agencija za zašitu ličnih podataka. Ustanovljeno je da je visina naknada isplaćivanih za rad u radnim grupama Agencije, uglavnom, nije odgovarala težini povjerenih zadataka.

Ispostavilo se da je uvećavana zarada kontrolora zbog posebnih uslova rada, težine i prirode posla, u odnosu na zaradu koja mu pripada po Pravilniku. “Rješenjima direktora, koja su donošena mjesečno, utvrđeni su pojedinačni iznosi uvećanja koji su se kretali u rasponu od 173 do 209 eura.

Na ove naknade nijesu obračunavani ni plaćani porezi i doprinosi, shodno propisima o obaveznom socijalnom osiguranju. Na isplaćene nadoknade za rad u radnim grupama nije obračunat porez i doprinos. Najvećim dijelom radne grupe su formirane za obavljanje zadataka koji su u okviru osnovnih nadležnosti Agencije”, piše u izvještaju.

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka je Bojan Obrenović.

Orlandić svojima raspodijelio 182.000

Uprava za nekretnine, koju je tada vodio Mićo Orlandić (SDP), isplatila je naknade vrijedne 181,8 hiljada eura članovima komisija za davanja na uvid podataka i za procjenu vrijednosti nepokretnosti.

“Prilikom isplata su obračunavani porez i prirez, ali ne i doprinosi. U više slučajeva su na ime naknada isplaćivani iznosi veći od 1000 eura, pri čemu se za isplatu jedne komisije donose dva ili više rješenja, a pojedini članovi dobijaju nadoknadu veću od 50 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori”, piše u izvještaju DRI.

Uprava za mlade i sport je komisijama isplatila 5.500 eura, pri čemu nije obračunat porez i doprinos.

Kavarić preko „ugovorenih usluga” proćerdao 104.622

Ministarstvo ekonomije nije planiralo sredstva za “Ostale naknade”, pa je naknadu za rad u komisijama i radnim grupama isplaćivala sa pozicije “ugovorene usluge”, i to u neto iznosu od 104.622 eura, pretežno za realizaciju zadataka koji predstavljaju redovne poslove, napominje DRI.

Revizijom je utvrđeno da su zaposleni u Ministarstvu vanjskih poslova primali naknade za radna tijela bez podnesenog izvještaja radnog tima o završetku rada.

Kod Direkcije za saobraćaj, koju vodi Veselin Grbović (DPS), rashodi za telefonske usluge su planirani u iznosu od 15.000 eura, a izvršeni su u iznosu 13.430 eura.

Revizijom je utvrđeno da je cjelokupan iznos sa ove pozicije isplaćen za izdatke koji ne pripadaju ovoj poziciji (za usluge objavljivanja tendera, usluge obezbjeđenja objekta, opravku vozila, održavanje sl. vozila, medijske usluge), što znači da je to nenamjenska potrošnja”.

Galerija

Preporučujemo za Vas