Dublje izučavanje

Na FPN-u predstavljen projekat "Ljudska prava u srcu visokog obrazovanja"

Projekat “Ljudska prava u srcu visokog obrazovanja”, koji finansira evropski Tempus fond, trajaće još dvije godine
25 pregleda 0 komentar(a)
FPN prezentacija, Foto: Darko Jovanović
FPN prezentacija, Foto: Darko Jovanović
23.02.2019. 04:41h

Kroz partnerstvo 15 univerziteta, od čega su njih 11 sa Zapadnog Balkana, projekat “Ljudska prava u srcu visokog obrazovanja” omogućiće svestraniji pristup izučavanju ovih prava.

Kako je saopšteno na prezentaciji, cilj projekta je uspostavljanje novih i unapređenje postojećih studijskih programa uvođenjem predmeta koji će tretirati ljudska prava kroz sociološke, antropološke, politikološke i druge perspektive.

Koordinatorka projekta sa Univerziteta u Roehamptonu, Mišel Lamb, kazala je da je projekat zasnovan na zajedničkom preduzimanju akcija u cilju unapređivanja nastavnih planova na fakultetima.

“Projekat nam omogućava da razvijemo studente sa ogromnim znanjem i sklonostima koji mogu doprinijeti državi i društvu, što doprinosi i samim univerzitetima”, istakla je Lamb.

Projekat “Ljudska prava u srcu visokog obrazovanja”, koji finansira evropski Tempus fond, trajaće još dvije godine

Ona je naglasila da cilj projekta nije samo da testira znanja studenta, već i da im pomogne da razviju kritičke vještine, nezavisno mišljenje i sposobnost da koriste znanja u društvu i svakodnevnom životu.

Dekanica Fakulteta Političkih nauka, Sonja Tomović Šundić, kazala je da će sa ovog fakulteta nastojati da ljudskim pravima daju dublji, humanistički smisao.

“Cilj projekta jeste da se jedna od najplemenititih humanističkih ideja u istoriji ljudske civilizacije ugradi u naše programe i mi ćemo kroz ovaj projekat nastojati da tu ideju ugradimo u sve nivoe našeg obrazovnog sistema”, kazala je ona.

Prema njenim riječima, cilj projekta su studenti koji treba da budu obrazovani na najboljim humanističkim tradicijama, a kojima treba “uliti spoznaju i saznanje da su ljudska prava osoben način ljudskog postojanja”.

“Tempus projekat će, ne samo unaprijediti naučne metode izučavanja literature i dovesti do uvođenja novih iskustava iz oblasti ljudskih prava, već će mladim ljudima pomoći kroz pouke i poruke Opšte deklaracije o pravima Ujedinjenih nacija”

Tempus projekat ovog sadržaja, kako smatra prorektor Univerziteta Donja Gorica, Đorđe Borozan, ima veliki značaj za razvoj koncepta ljudskih prava u visokom obrazovanju ali i za međunarodnu saradnju sa univerzitetima iz regiona i Evrope.

“Tempus projekat će, ne samo unaprijediti naučne metode izučavanja literature i dovesti do uvođenja novih iskustava iz oblasti ljudskih prava, već će mladim ljudima pomoći kroz pouke i poruke Opšte deklaracije o pravima Ujedinjenih nacija”, kazao je Borozan.

Pomoćnica ministra prosvjete i sporta, Mubera Kurpejović, saopštila je da je posebno važno što su u ovako velik i značajan projekat uključeni Fakultet političkih nauka Univerziteta Crne Gore

“Oni će biti u prilici da koristeći iskustva stranih partnera razviju planove, programe i kvalifikacije koje će biti upotrebljive na evropskom tržištu rada a koje će unaprijediti naš sistem obrazovanja”, kazala je ona.

Projekat “Ljudska prava u srcu visokog obrazovanja”, koji finansira evropski Tempus fond, trajaće još dvije godine.