novi zakon

Novi Zakon će više kontrolisati Sekulića i - više štititi korisnike?

Oblast telekomunikcija u prethodnoj deceniji obilježile su priče o sumnjivim investicijama milionske vrijednosti
2 komentar(a)
Ažurirano: 10.08.2012. 16:10h

Oblast elektronskih komunikacija, koja je makar u finansijskom smislu jedna od najvažnijih u državi jer se godišnje obrne blizu 300 miliona eura, od jeseni biće uređena novim zakonom.

Javna rasprava o nacrtu novog zakona o elektronskim komunikacijama je u toku, a pomoćnica u Ministarstvu za informacione tehnologije Ratka Strugar kaže da se novi propis donosi zbog "usaglašavanja sa revidiranim pravnim i regulatornim okvirom Evropske unije iz 2009. godine”. Važeći Zakon donijet je 2008.

Za prijavu za obavljanje djelatnosti elektronskih komunikacija, neće više biti potrebno Agenciji plaćati nikakvu jednokratnu nadoknadu za registraciju, koju su do sada plaćali operatori u našoj državi

Agenciju već godinama vodi Zoran Sekulić.

Za prijavu za obavljanje djelatnosti elektronskih komunikacija, neće više biti potrebno Agenciji plaćati nikakvu jednokratnu nadoknadu za registraciju, koju su do sada plaćali operatori u našoj državi. Strugar kaže da u okruženju i EU odavno to nije slučaj.

Oblast telekomunikcija u prethodnoj deceniji obilježile su priče o sumnjivim investicijama milionske vrijednosti od kupovine poslovnog prostora do izgradnje kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj gori

 Oblast telekomunikcija u prethodnoj deceniji obilježile su priče o sumnjivim investicijama milionske vrijednosti od kupovine poslovnog prostora do izgradnje kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj gori. Svih prethodnih godina po ocjeni zaštitinika potrošača regulatorna Agencija za elektronske komunikacije gotovo da se nije miješala u svoj posao i praktično jedino što je tražila od mobilnih operatera bio je milionski budžet. Na drugoj strani oni su imali potpunu slobodu da kroje kapu potrošačima i namaknu dio kojim su napunili kasu Agencije.

Zbog toga će biti zanimljivo pratiti kako će ići primjena evropske prakse u ovoj oblasti koja je do sada bila zaštićeni atar za udomljavanje partijskih kadrova.

Korisnici u centru pažnje?

Novina su, kako kaže Strugar, odredbe koje se tiču javnosti rada Agencije, kao i obaveze javnih konsultacija.

"Velika pažnja u Zakonu posvećena je zaštiti korisnika, kao jednom od njegovih najvažnijih segmenata, unapređujući i štiteći položaj i interese korisnika. Takođe, velika pažnja posvećena je i zaštiti privatnosti i povjerljivosti ličnih podataka, u skladu sa novom Direktivom iz 2009. godine i standardima EU.

Sistemska novina je i ukidanje drugostepenosti u odlučivanju po žalbama na odluke Agencije kod Ministarstva, čime se postupak čini lakšim, ekonomičnijim i bržim za korisnika, budući da će u odnosu na odluke Agencije, drugostepena instanca ubuduće biti sud”, kaže ona.

Galerija

Preporučujemo za Vas