LJUDSKA PRAVA:

ZIKS: Zatvorenike tuku u sobama gdje nema kamera

Direktorica HRA Tea Gorjanc Prelević ukazal da 60 odsto zatvorenika tvrdi da su ih tukli čuvari, Miljan Perović obećao da će biti blaži
381 pregleda 9 komentar(a)
Ažurirano: 23.02.2019. 21:17h

Gotovo 60 procenata zatvorenika potvrdilo je da su bili podvrgnuti primjeni sile od službenika ZIKS-a, a trećina njih je prisustvovala primjeni sile u odnosu na druge.

Te podatke predstavila je juče Akcija za ljudska prava (HRA), koja je pratila stanje ljudskih prva u spuškom zatvoru, a njena direktorica Tea Gorjanc-Prelević ocijenila je da gotovo u potpunosti nijesu poštovane preporuke Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) u pogledu zaštite od zlostavljanja.

Ona je, na okruglom stolu, rekla da se prekomjerna primjena sile često ponavlja, zbog čega je njena prva preporuka novom direktru ZIKS-a Miljanu Peroviću da svim zaposlenima prenese jasnu poruku da “ni fizičko ni verbalno zlostavljanje zatvorenika nije prihvatljivo i da će se takvi slučajevi kažnjavati u skladu sa zakonom”.

Šamaranje nije rijetkost

“Šamaranje zatvorenika nije rijetkost, a ponavlja se i dugotrajno vezivanje zatvorenika, onih koji vjerovatno imaju mentalno oboljenje. U anonimnoj anketi osuđenici su ukazali na prostorije van video nadzora u kojima se prema njihovim saznanjima primjenjuje sila. Zlostavljanje se ne prijavljuje jer im službenici prijete”, rekla je Gorjanc-Prelević.

90 procenata osuđenika želi da bude radno angažovano, a angažovano ih je oko 50 procenata. Zato smo predložili hitnu izradu biznis plana u ZIKS-u, kaže Gorjanc Prelević

“Ljudi koji se moraju tretirati kao nevini, drže se zaključani po 23 sata bez ikakve mogućnosti za neki smislen rad. Nemaju zajedničke prostorije, nije im omogućen pristup kompjuteru... Istraživanje je pokazalo da 90 procenata osuđenika želi da bude radno angažovano, a angažovano ih je oko 50 procenata. Zato smo predložili hitnu izradu biznis plana u ZIKS-u”, istakla je Gorjanc-Prelević.

Ministar pravde i potpredsjednik Vlade Duško Marković rekao je da ga “ova iscrpna analiza nije iznenadila” i da su neke “promjene spore, jer su duboke”.

“Već danas možemo prezentirati decentralizovan zatvorski sistem sa povećanom političkom odgovornošću ministra i pomoćnika ministra za izvršenje krivičnih sankcija i agilnijim menadžmentom ZIKS-a. Imamo efikasnu organizacionu strukturom zatvorskog sistema”, rekao je on.

Homoseksualcima će dolaziti partneri

Marković je najavio drugačije profilisanje Komisije za uslovni otpust: “Ne smijemo ubiti čovjeka u čovjeku i kada su u pitanju ljudi koji izdržavaju kaznu zatvora”.

Perović je rekao da je obišao prostorije bez video nadzora koje su osuđenici označili kao sobe za prebijanje i da je tu postojao tehnički problem, koji će se riješiti do kraja godine kako u ZIKS-u ne bi bilo “crnih tačaka"

Poručujući da će se potruditi da poštuju ljudska prava zatvorenika, novi direktor ZIKS-a Miljan Perović kazao je da je već dao naredbe i uputstva rukovodiocima zatvora u Spužu i Bijelom Polju da pravilno primjenjuju ovlašćenja i sredstva prinude:

"U zatvoru i pritvoru mi imamo 1.300 lica, svih profila i obrazovnih i kriminalnih i nemoguće je da se u takvom jednom sistemu ne dešavaju incidenti, ali nastojaćemo da ih bude u što manjoj mjeri i da se ako je moguće ovakvi izvještaji više ne ponavljaju".

Perović je rekao da je obišao prostorije bez video nadzora koje su osuđenici označili kao sobe za prebijanje i da je tu postojao tehnički problem, koji će se riješiti do kraja godine kako u ZIKS-u ne bi bilo “crnih tačaka”.

Galerija

Preporučujemo za Vas