UPITILI ZAHTJEV EKIP

Organizacije osoba sa invaliditetom traže jeftinije ICT usluge

U OSI navode da države u okruženju pod mnogo povoljnijim uslovima omogućavaju dostupnost tih tehnologija osobama sa invaliditetom
62 pregleda 0 komentar(a)
novac, pare, euro, Foto: Yaymicro.com
novac, pare, euro, Foto: Yaymicro.com
Ažurirano: 16.04.2012. 08:28h

Osobe sa invaliditetom (OSI) i lica sa niskim primanjima plaćaju visoke cijene informaciono-komunikacijske tehnologije u Crnoj Gori, što onemogućava njihovu dostupnost toj populaciji.

To je bio razlog da organizacije koje zastupaju OSI upute dopis Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, sa zahtjevom da razmotri pitanje snižavanja cijena usluga tih tehnologija.

“Inicijativa je rezultat analize stanja pristupačnosti IC tehnologija licima sa invaliditetom i licima u stanju socijalnih potreba, koja je pokazala da su cijene po kojima Telenor nudi usluge ovoj kategoriji lica u Crnoj Gori takve da im je onemogućena pristupačnost IC tehnologija, a što je u suprotnosti sa preporukama Evropske unije”, upozorila je v.d. direktora Udruženja paraplegičara Filipa Rajković.

Ona je napomenula da je Zakonom o elektronskim komunikacijama propisano da Agencija prati razvoj i visinu cijena usluga iz opsega univerzalnog servisa i da, ako utvrdi da su cijene previsoke u odnosu na prosječnu mjesečnu zaradu, ima pravo da zahtijeva od pružaoca usluga, u ovom slučaju Telenora, da ponudi posebne tarife ili posebne pakete za korisnike sa niskim primanjima ili lica sa invaliditetom.

“Postojećim zakonskim rješenjem ne ostvaruje se cilj univerzalnog servisa, a to je da se spriječi društvena isključenost, time što će se obezbijediti da građani iz ruralnih i udaljenih područja ili domaćinstva sa niskim primanjima imaju pristup osnovnim i suštinski važnim uslugama po pristupačnim cijenama”, kazala je Rajković.

Naknada za priključak koje operator Univerzalnog servisa u Crnoj Gori naplaćuje korisnicima sa niskim primanjima i korisnicima sa invaliditetom je utvrđena u iznosu od najviše 25 eura, dok su lica sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini (BiH) oslabođena plaćanja naknade po istom osnovu

“Poređenja radi, naknada za priključak koje operator Univerzalnog servisa u Crnoj Gori naplaćuje korisnicima sa niskim primanjima i korisnicima sa invaliditetom je utvrđena u iznosu od najviše 25 eura, dok su lica sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini (BiH) oslabođena plaćanja naknade po istom osnovu. Pored toga, lice sa invaliditetom i lice u stanju socijalne potrebe u Crnoj Gori, u obavezi je izdvojiti četiri eura mjesečno na ime pretplate, dok je u BiH, ista kategorija stanovništva po istom osnovu dužna izdvojiti duplo manje novca, dakle 2,1 euro, a u koji iznos je uračunato i 100 minuta razgovora u jakom saobraćaju”, kazala je Rajković.

Ona je kazala da organizacije lica sa invaliditetom smatraju opravdanim i neophodnim podnošenje inicijative Agenciji za elektronske telekomunikacije i poštansku djelatnost, a sve kako bi se socijalno-ugroženoj kategoriji stanovništva i licima sa invaliditetom stvorili uslovi za pristupačnost IC tehnologijama u skladu sa standardima zemalja u okruženju.

Dopis su, pored Udruženja paraplegičara, potpisali i Savez slijepih Crne Gore, Savez gluvih i nagluvih Crne Gore, Savez civilnih invalida rata Crne Gore, Savez roditelja djece sa smetnjama u razvoju “Naša inicijativa ” i Udruženje oboljelih od multuple skleroze Crne Gore.