PORESKA UPRAVA

Najveći trovači prirode za godinu državi platili 700 hiljada eura

KAP je za prošlu godinu državi trebao uplatiti za pet pogona 96.199, a TE Pljevlja 50.189 eura
0 komentar(a)
KAP, Foto: Luka Zeković
KAP, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 24.02.2019. 08:47h

Država je po osnovu zagađenja životne sredine od različitih društva prošle godine prihodovala skoro 723.000 eura

Kako je “Vijestima” kazao pomoćnik direktora Poreske uprave Novo Radović, najveći dio novca - 155.153 eura uplatilo je pet preduzeća.

Ipak, kako je objasnio on, Uprava je u obavezi da se pridržava Zakona o poreskoj administraciji, odnosno poreskoj tajni, pa nema pravo objavljivanja visina poreske obaveze i plaćenom porezu za pojedinog poreskog obveznika.

Obveznici naknade kojima su rješenjima Ministarstva utvrđene obaveze uglavnom su ih izmirili.

“Postoje dugovanja u minimalnim iznosima, ali se ne pojavljuje problem u naplati ove vrste prihoda”, kazao je on.

“Vijesti” su ostale uskraćenje za informaciju o iznosu dugovanja koji se uplaćuje po osnovu Uredbe o visini naknade, načinu obračuna i plaćanja naknada zbog zagađivanja životne sredine.

“Obračun naknade utvrđuje se rješenjem Ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine, a Poreska uprava prati izmirenje i preduzima mjere za naplatu naknade. Poreska uprava ne može dati odgovor koja su lica dužna plaćati naknadu, odnosno da li su za sve obveznike donijeta rješenja od strane nadležnog Ministarstva”, dodao je on.

Ne očekuju manju zagađenje

Prema riječima Radovića, radi se o kompanijama koja koriste ložišna postrojenja, postrojenja za električnu energiju instalisane snage veće od jednog megavata, koje uvoze substance koje uništavaju ozonski omotač i licima koja deponuju opasan otpad.

Podaci Agencije za zaštitu životne sredine za 2011. godinu govore da su prirodu najviše zagađivali KAP i Termoelektrana Pljevlja.

KAP je za prošlu godinu državi trebao uplatiti za pet pogona 96.199, a TE Pljevlja 50.189 eura. Uredbom je predviđeno da preduzeća koja stvaraju i deponuju opasan otpad koji sadrži jedan ili više štetnih materija i supstanci plaćaju, mjesečne naknade po toni otpada.

Osim KAP-a i Termoelektrane još deset preduzeća platilo je naknadu manju od 500 eura na godišnjem nivou. Prema podacima Agencije, naknade po kilogramu uvezene supstance plaćaju “Frigoelektro” iz Podgorice i to u iznosu od 5.875 i “Moto Frigo Vujović” 367 eura. Uredbom je propisana i naknada za preduzeća koja stvaraju i deponuju opasan otpad na osnovu koje je KAP prošle godine bio dužan da uplati 550. 171 eura, Željezara Nikšić 13.621 i “Tara Precision Works” Mojkovac 505 eura.

Iz Poreske uprave ne očekuju da će za 2012. godine ostvariti niži prihod po osnovu zagađenja životne sredine.