Osnovni sud ne postupa po tužbi "Daily Pressa"

Radulović je u tužbi naveo da država nije pronašla vinovnike terorističkih akata, niti je uopšte pokazala spremnost da preduzme mjere kojima bi ih identifikovala
60 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 14.03.2012. 10:02h

Zastupnik “Daily Pressa” izdavača ND “Vijesti ”, advokat Veselin Radulović zatražio je od predsjednika Osnovnog suda Zorana Radovića da ubrza postupak po tužbi protiv države za naknadu štete.

Suđenje nije još zakazano, iako je tužba podnijeta prije nešto više od četiri mjeseca. Izadavač ND „Vijesti" "Daily Press" d.o.o. podnio je 31. oktobra 2011. tužbu protiv države Crne Gore, kojom traži obeštećenje od 60.000 eura jer nije spriječila terorističke napade na imovinu „Vijesti", kao i zbog toga što nadležni organi nijesu pronašli aktere paljenja četiri vozila nezavisnog dnevnika u julu i avgustu 2011.

Radulović je u tužbi naveo da država nije pronašla vinovnike terorističkih akata, niti je uopšte pokazala spremnost da preduzme mjere kojima bi ih identifikovala, kao i da nije zaštitila interese i prava "Daily Pressa" i podsjetio na napade na zaposlene u “Daily Pressu”.

On je ukazao da je sud morao dostaviti tužbu tuženom u roku od 30 dana od prijema, dok je zastupnik države bio dužan da u roku od 30 dana od dana prijema tužbe, dostavi odgovor na tužbu”, podsjeća se u dopisu.

Sud nije preduzeo nijednu radnju u predmetu

Radulović upozorava na obavezu suda da zakaže ročište, kao i da to što suprotna strana nije dostavila odgovor na tužbu sudu nije bila prepreka da uđe u postupak i donese presudu na osnovu propuštanja što ima pravo po Zakonu o parničnom postupku.

Zahtjevom prvenstveno tražim da sud počne da primjenjuje odredbe ZPP-a, čime će obezbijediti poštovanje prava na suđenje u razumnom roku

Advokat je podsjetio na odredbe Zakona o sudovima kojima se strankama garantuje nepristrasno suđenje u razumnom roku, kao i na Konvenciju o ljudskim pravima.

“Koliko se sud u ovom predmetu pridržavao odredbi ZPP-a i koliko je tužiocima obezbijedio pravo na nepristrasno i pravično suđenje u razumnom roku najbolje se utvrđuje iz činjenice da nije bio u stanju ni da zakaže pripremno ročište četiri i po mjeseca od podnošenja tužbe”, kaže se u dopisu.

Radulović je naveo i da složenost slučaja apsolutno ne opravdava dosadašnje trajanje i odugovlačenje, jer sud u suštini nije preduzeo nijednu radnju kako bi uopšte zakazao suđenje.

“U krajnjem, interes podnosioca u ovom slučaju ne treba dokazivati, jer je za podnosioca od izuzetnog značaja preduzimanje bilo kakvih mjera kojima bi se pokušalo spriječiti dalje kršenje i ugrožavanje prava, posebno terorističkih napada na njegovu štetu. Stoga ovim zahtjevom prvenstveno tražim da sud počne da primjenjuje odredbe ZPP-a, čime će obezbijediti poštovanje prava na suđenje u razumnom roku”, navodi se u dopisu predsjednika Osnovnog suda Zorana Radovića koji juče nije odgovarao na broj dostupan redakciji.

Sud podstiče napade na medije

Radulović je “Vijestima” ocijenio da Osnovni sud nema interes da zaštiti ugrožena ljudska prava zaposlenih u “Daily Pressu”, a u prilog toj tvrdnji navodi konkretan spor kao i napade koji se ponavljaju na zaposlene i koji ponovo ostaju nerasvijetljeni.

“Štaviše, ovakva pasivnost suda predstavlja dobar podstrek za nastavljanje sličnih napada i održavanje prakse da se nekažnjeno napadaju lična i imovinska prava tužioca i zaposlenih kod tužioca. Takođe, ignorisanje svih zahtjeva tužioca da svoja prava i interese zaštiti pred nadležnim organima pokazuje da su potpuno opravdane i sve sumnje da su napadi na lična i imovinska prava tužioca inspirisani i podstaknuti upravo od osoba koje imaju političku moć odlučivanja u držav i i da mogu uticati na sve organe, pa i na sud, da ne vrše svoje nadležnosti”, rekao je advokat “Daily Pressa”.

Galerija

Bonus video: