2/3 sa Kim

Više od 12 hiljada raseljenih u Crnoj Gori

Prema Zakonu o strancima, svi raseljeni imaju mogućnost sticanja prava za stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Crnoj Gori
0 komentar(a)
Ažurirano: 27.02.2012. 18:05h

U Crnoj Gori trenutno boravi više od 12 hiljada interno raseljenih osoba, od kojih je više od dvije trećine porijeklom sa Kosova i Metohije, rekao je ministar rada i socijalnog staranja, Suad Numanović.On se danas u Podgorici sastao sa sa predsjednicima 12 opština kako bi razgovarali o rješavanju pitanja raseljenih i interno raseljenih koji borave u Crnoj Gori. Kako je saopšteno iz Vlade, Numanović je kazao da trenutno u Crnoj Gori boravi 8,8 hiljada interno raseljenih osoba sa Kosova i 3,4 hiljade iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Riješeno 4,300 zahtjevaPrema Zakonu o strancima, svi raseljeni imaju mogućnost sticanja prava za stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Crnoj Gori. „Do sada je za status stranca sa stalnim nastanjenjem apliciralo 7,200 raseljenih i interno raseljenih lica, a riješeno je do sada oko 4,300 zahtijeva. Za privremeni boravak se prijavilo 340 raseljenih i interno raseljenih lica, a riješeno je do sada 90 zahtijeva“, kaže se u saopštenju.

Numanović je podsjetio da je rok za podnošenje zahtjeva za sticanje ovih statusa produžen do kraja godine