Malo kvadrata

U sudu u Pljevljima pravda se dijeli i po kancelarijama

Iako u Pljevlja ima veliki broj rudarskih inženjera Osnovni sud se suočava sa nedostatkom vještaka rudarske struke
254 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 26.02.2012. 18:27h

Pljevaljski Osnovni sud radi u otežanim uslovima, jer nedostaju sudnice, pa se suđenja obavljaju po kancelarijama. Predsjednica suda Radinka Gačević kaže da su uslovi za održavanje reda tokom suđenja krajnje otežani, s obzirom na to da su predmeti u radu sve složeniji i da u njima učestvuje sve veći broj osoba.

"Prošle godine je iz ove zgrade iseljeno Osnovno državno tužilaštvo tako da su ostale tri kancelarije od kojih bi se mogla napraviti jedna manja sudnica, čime bi se donekle poboljšali uslovi", kaže Gačević.

Ona ističe da sudu nedostaje prostor za smještaj arhive, pa se arhivski materijal odlaže u neuslovnoj prostoriji u podrumu zgrade.

Iako su Pljevlja rudarski grad sa velikim brojem rudarskih inženjera Osnovni sud u Pljevljima se tokom prošle godine suočavao sa nedostatkom vještaka rudarske struke.

Gačević je kazala da vještaci mogu biti samo sa licencom, ali očekuje da će ove godine situacija biti povoljnija, jer su dva rudarska inženjera dobila licencu.

"Tokom prošle godine, kao i prethodnih Osnovni sud se suočavao sa nedostatkom sudskih vještaka, jer na području ovog suda nema vještaka rudarske, elektro i geološke struke. Tako se vještaci rudarske i geološke struke angažuju iz Beograda. Postupci u predmetima u kojima su angažovani ovi vještaci duže traju. Izmjenom Zakona o krivičnom postupku i prelaskom istraga u nadležnost Tužilaštva smanjen je problem sa vještacima medicinske struke iz oblasti sudske patologije koji su angažovani iz Podgorice i koji dolazak uslovljavaju prethodnom uplatom na njihov račun", rekla je predsjednica suda.

Najveći problem u 2011. stvoren je štrajkom službenika i namještenika koji su protestovali od 3. oktobra do 14. novembra

Pojedina osuđena lica koja je ovaj sud upućivao na izdržavanje zatvorske kazne, zbog nedostatka smještajnog prostora vraćani su od uprave zatvora.

Gačević kaže da je, ipak, najveći problem u prošloj godini stvoren štrajkom službenika i namještenika koji su protestovali od 3. oktobra do 14. novembra zbog veoma niskih zarada, a dvočasovna obustava rada paralisala je rad suda.

Mnogi predmeti morali su da se odlažu što je izazivalo nezadovoljstvo stranaka, jer je trajanje postupaka produženo i u mnogim su povećani troškovi, a sve ovo je uticalo i na povećanje broja nezavršenih predmeta.

Riješeno 6.432 predmeta

U Osnovnom sudu u 2011. godini u radu je bilo 7.697 predmeta svih vrsta. Od toga iz ranijeg perioda prenijeta su 2.082, a u prethodnoj godini primljeno je 5.615 predmeta. Priliv je veći u odnosu na prethodnu godinu za 2.869 predmeta, u građanskoj materiji, dok je u krivičnoj na nivou iz 2010. godine.

"Od 25. septembra prošle godine u primjeni je Zakon o izvršenju i obezbjeđenju kojim je regulisano da odluke po prigovoru u drugom stepenu donosi vijeće od tri sudije prvostepenog suda, tako da su i ti predmeti uticali na povećanje priliva u 2011. godini. Od primjene ovog zakona do 31. decembra 2011. godine kod ovog suda bilo je u radu 67 predmeta po prigovoru na rješenje o izvršenju, 60 je završeno", kazala je Gačević.

U prošloj godini pljevaljski sud riješio je 6.432 predmeta ili 83,50 odsto, dok je neriješenih 1.279 predmeta ili 16,62 odsto. Neriješeni krivični predmeti potiču iz 2011. godine izuzev dva iz 2010. godine, dok iz ranijih godina nema neriješenih krivičnih predmeta.

Gačević je istakla da su sudije radile kavalitetno, ostvarile i prebacile normu

"U 2011. godini povećan je broj predmeta izvršenja krivičnih sankcija za 55 odsto u odnosu na 2010. godinu. Ovih nezavršenih predmeta je 39, četiri iz 2009. godine, 4 iz 2010, i 31. predmet iz 2011. godine. U svim nezavršnim predmetima iz 2009. raspisane su potjernice. Sve presude su urađene u zakonom roku. Prošle godine Osnovnom sudu potvrđeno je preko 88 odsto parničnih presuda, preinačeno 0,55, dok je 11,35 ukinuto. U krivičnoj materiji 62,61 odsto presuda je potvrđeno, ukinutih 23,36 i 14 odsto preinačenih“, kazala je Gačević.

Sudije prebacile normu

Kako je istakla Gačević, sudije su radile kavalitetno ostvarile i prebacile normu.

Izvršni sudija Sanja Aničić prebacila je normu i riješila preko 240 odsto predmeta. Parnične sudije Marina Jelovac riješila 132,53 odsto premeta, Radojka Marjanović128,04, Elzana Ajanović 126,49 odsto i Radinka Gačević 93,63.

I predsjednica suda je prebacila normu s obzirom na to da joj se norma umanjuje 30 odsto zbog predsjedničke funkcije. U krivičnoj materiji sudija Branko Pejović riješio je 100,49 odsto predmeta, a Ljilja Popović 97,46 odsto.

Galerija

Preporučujemo za Vas