evropska komisija:

Uslovi u Kampu na Koniku su nečovječni i opasni

Procedura za rješavanje pravnog statusa “raseljenih” i “interno raseljenih” i dalje složena “zbog čega mnogo ljudi neće moći da ispuni propisane uslove”
0 komentar(a)
vrela ribnicka, romi. djeca, Foto: Boris Pejović
vrela ribnicka, romi. djeca, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 24.02.2019. 23:16h

Pravni status raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori problematičan je, dok kamp na Koniku predstavlja segregaciju, zbog čega se mora zatvoriti.

To piše u Izvještaju Evropske komisije za borbu protiv rasizma i netrpeljivosti (ECRI), dokument napravljen nakon posjete eksperata ECRI-ja Crnoj Gori u februaru 2011. godine.

U izvještaju piše kako je procedura za rješavanje pravnog statusa “raseljenih” i “interno raseljenih” i dalje složena “zbog čega mnogo ljudi neće moći da ispuni propisane uslove”.

“Neki od njih izloženi su riziku da de facto ostanu bez državljanstva. Nema autentične zastupljenosti nacionalnih/etničkih manjina u Skupštini, niti srazmjerne zastupljenosti u javnim službama, državnim organima i lokalnoj samoupravi”, piše u Izvještaju.

Preporučeno zatvaranje

Mnogi Romi, Aškali i Egipćani, kako se navodi, nijesu pravno registrovani i nemaju lične isprave, što im ometa pristup pravima, a njihova su djeca žrtve diskriminacije u pristupu obrazovanju i u školskom okruženju.

Eksperti ECRI-ja utvrdili su i da kamp na Koniku predstavlja getoiziranu zajednicu, u kojoj su uslovi života “nečovječni i opasni”, zbog čega je preporučeno njegovo zatvaranje: “Da se zatvori kamp na Koniku i da se, nakon konsultacije sa ljudima koji sada tu žive, za njih pronađe standardni smještaj na raznim mjestima u gradu ili zemlji”.

“Da se zatvori kamp na Koniku i da se, nakon konsultacije sa ljudima koji sada tu žive, za njih pronađe standardni smještaj na raznim mjestima u gradu ili zemlji”.

Navodi se i da je Crna Gora ratifikovala ogromnu većinu međunarodnih pravnih instrumenata koji su relevantni za mandat ECRI-ja, uključujući Protokol br. 12 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima koji predviđa opštu zabranu diskriminacije.

ECRI je organ Savjeta Evrope za ljudska prava, sastavljen od nezavisnih eksperata. On se bavi pitanjima rasizma, diskriminacije po osnovu etničkog porijekla, boje, državljanstva, vjere i jezika, te ksenofobijom, antisemitizmom i netrpeljivošću i priprema izvještaje i daje preporuke državama članicama.

Policiju dodatno obučiti

Eksperti ECRI-ja preporučili su Vladi da ojača napore i obezbijedi kažnjivost policije: "Takođe je važno opremiti policiju vještinama, uključujući jezičke, povećati njihovu djelotvornost poboljšavanjem komunikacije sa manjinskim grupama i zadobijanjem njihovog povjerenja".

ECRI, kako se navodi, poziva vlasti da razmotre načine da se poveća prijem pripadnika nacionalnih/etničkih manjina u policiju.