NEISPRAVAN TRAJEKT?

Katurić: Zbog „Teoda” više ne može da se živi

"Mi koji živimo na obali, prozore na kućama nijesmo mogli otvoriti, a i turisti koji su ovdje boravili tražili su da prekinu odmor"
197 pregleda 1 komentar(a)
Ažurirano: 21.02.2012. 21:30h

Povodom informacija koje su prije desetak dana objavile „Vijesti“, da novi trajekt „Teodo“, kompanije „Pomorski saobraćaj“ iz Kamenara, nije upisan u Registar brodova Uprave pomorske sigurnosti Crne Gore i da je, od kada je u julu prošle godine uveden u eksploataciju, više od pola godine bez naših papira plovio na redovnoj liniji Kamenari-Lepetane, reagovao je pomorski kapetan Tomo Katurić iz Kamenara.

„Taj brod prošlog ljeta je u Boku iz brodogradilišta u Puli, u kome je napravljen, došao neispravan. Tehnička služba ’Pomoskog saobraćaja’ primila je tako neispravan brod, a mi koji ovdje živimo, snosimo posljedice“, kazao je Katurić, precizirajući da je novi trajekt u startu imao povećanu emisiju izduvnih gasova iz svog pogonskog kompleksa „pa je dimio crni dim kao parobrod“, kao i problema sa funkcionisanjem hidraulične rampe za ukrcaj automobila na pramcu broda.

“Više od 100 građana Lepetana i Kamenara zvalo je proteklo ljeto kol-centar Ministarstva održivog razvoja i turizma i žalilo se da se od dima i buke sa ’Teoda’ ne može opstati.

Mi koji živimo na obali, prozore na kućama nijesmo mogli otvoriti, a i turisti koji su ovdje boravili tražili su da prekinu odmor i odu jer niko nije mogao počinuti od buke koju bi, svojim treskom o mulo prilikom spuštanja izazivala neispravna rampa na trajektu“, istakao je Katurić.

Što putnici ostave u toaletima ide u more

On je dodao da je „Teodo“ ljetos, vozeći u tri smjene, za 24 sata napravio oko 40 vožnji preko tjesnaca Verige i svakog dana žitelji Kamenara i Lepetana bi po četrdesetak puta osjetili svu težinu i buku udaraca njegove platforme u mulo prilikom pristajanja broda. On je dodao da je „Teodo“ “samo vrh ledenog brijega problema koje mještani Kamenara i Lepetana imaju sa trajektima ’Pomorskog saobraćaja’“.

„Trajekti ’Igalo’, ’Kamenari’, ’Perast’ i ’Lepetane’ uopšte nemaju takozvane crne, odnosno fekalne tankove za prihvat otpadnih voda iz svojih toaleta, već se te vode direktno iz broda izlivaju u more, nama mještanima pod nosem. Ako trajektima preko Veriga godišnje pređe milion vozila, to znači da se njima preveze i oko deset miliona ljudi, od kojih većina sa ova četiri trajekta koja ne zadovoljavaju ni minimum standarda ekološke zaštite. Sve to što putnici ostave u njihovim toaletima ide direktno u more, što je nedopustivo“, kazao je Katurić.

Katurić tvrdi da je “neshvatljivo da je država, primjenjujući Zakon o zaštiti mora od zagađenja sa plovnih objekata, za trajekte ’Pomorskog saobraćaja’, koji ih nemaju, odložila obavezu ugradnje crnih tankova do 2020. godine”.

Poslao i video snimak

„Sve da im država produžava papire i to dozvoljava, ovakva praksa je nedopustiva za svakog ko ima malo savjesti i osjećaja za Boku. To je isto kao kada bi mještani kupili smeće u kese i onda ih pod okriljem noći da ih niko ne vidi bacali u more, što naravno niko od nas neće učiniti, jer mu to savjest ne dopušta“, istakao je Katurić, dodajući da trajekti „Pomorskog saobraćaja“ u more ispumpavaju i zauljene vode iz svojih kaljuža.

On je naglasio da je sa stanovišta ekologije s problematičnim aspektima rada trajekata u Boki upoznao relevantne državne instutucije i NVO koje se bave zaštitom prirode, a prije nekoliko dana o tome je pisao i šefu delegacije EU u Crnoj Gori Leopoldu Maureru, kome je poslao i video materijal kojim potkrepljuje svoje tvrdnje o „Pomorskom saobraćaju“.

U izradi jednog broda učestvuje 30 inženjera različite specijalnosti

Vlasnik i direktor „Pomorskog saobraćaja“ Dejan Ban odbacio je kao netačne Katurićeve tvrdnje u vezi s ispravnošću trajekta „Teodo“. On je kazao da je „Teodo“ prošlog ljeta uključen u komercijalnu ekploataciju sa “važećim ’svjedočanstvom o sposobnosti broda za plovidbu’, izdatim od hrvatskog registra brodova (HRB) broj 18-030449/075366, od 28. juna 2011. godine”.

“Radi se o privremenom svjedočanstvu koji se dobija nakon uspješno obavljenih probnih vožnji. Periodičnost obnove plovidbenih svjedočanstava je plus/minus šest mjeseci, računajući od dana isteka svjedočanstva, tako da ne stoji konstatacija da je brod bio bez važećeg uvjerenja o sposobnosti plovidbe. Svjedočanstvo koje je izdato od HRB-a praktično je isticalo 28. decembra 2011, a ’Pomorski saobraćaj’ je pravo na periodičnost odnove svjedočanstava u roku od plus/minus šest mjeseci iskoristio prvenstveno iz razloga turističke sezone.

Osnovni pregled broda kod domicilne tehničke uprave bez rezona bismo radili u špicu turističke sezone, što smo ocijenili kao nepotrebno i neracionalno rješenje. Osnovni pregled broda kod UPS Crne Gore je obavljen nakon turističke sezone (svjedočanstvo broj 01110033 od 30. 09. 2011, izdato od UPS CG), dakle unutar roka važenja svjedočanstva izdatog od HRB-a”, kazao je Ban.

On je ocijenio da je “krajnje zlonamjerno proturanje glasina da je danas moguće sagraditi brod u iole ozbiljnoj zemlji, kakva makar u pomorskom smislu svakako jeste Hrvatska, pod nadzorom HRB-a, dobiti odobrenja klasifikacione dokumentacije, proći sve faze nadzora izgradnje broda i sve to sa navodnim takvim nedostacima koji uslovljavaju ili onemogućavaju dobijanje svjedočanstava o sposobnosti za plovidbu.”

“To bi značilo da samo u postupku izgradnje tog jednog broda treba da bude uključeno više od 30 brodomašinskih inženjera različite specijalnosti, krajnje nesposobnih ili korupiranih”, istakao je Ban. On je rekao da Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi propisuje način upisa brodova u upisni registar Lučke kapetanije, te da se “upis vrši na osnovu rješenja Privrednog suda koji postupa u vanparničnom postupku.” “Za upis broda se vodi vanparnični sudski postupak i potrebno je da se ispoštuju rokovi da bi dokumenta-rješenja i uvjerenja bila pravosnažna. Tek nakon toga Lučka kapetanija postupa i može se izvršiti upis broda u registar brodova”, objasnio je Ban.

Ban: Sud će reći svoje

Ban je naglasio da njihove trajekte pogone savremeni “cummins” motori, koji koriste eko-dizel kao gorivo i da ti motori “nemaju ama baš nikakva izlivanja štetnih otpuštanja ili nus-otpada koncentrisanih masnoćama, osim, naravno, ako nije u pitanju kakva havarija ili krajnji nemar, a toga, evo podugo, mi nijesmo imali”

“Tomo Katurić već duže vrijeme o meni i o ’Pomorskom saobraćaju’ širi neistine. Upravo je to i razlog što je sudski procesuiran u predmetu P-3314/2010 pred Osnovnim sudom u Podgorici, a pod teretom iznošenja i širenja neistina.

Za 15. mart je zakazano posljednje ročište i završna riječ, pa čovjek ima šanse da sve što ima protiv mene i ’Pomorskog saobraćaja’ iznese u procesno dozvoljenom, uređenom i kažnjivom postupku”, istakao je vlasnik “Pomorskog saobraćaja”.

On je rekao da Katurić, “umjesto da se koristi pravno dozvoljenim sredstvima, bira model komunikacije sa ciljem blaćenja preko novina”. “Očigledno naslućuje ishod postupka pa koristi ’zadnji voz’ javnog iznošenja stava bez tereta pravosnažno osuđenog”, rezimirao je Ban.

Galerija