diskriminacija

Osobe sa invaliditetom i LGBT najugroženiji

Građani su svjesni da su pripadnici seksualnih manjina ugroženi - LGBT osobe su izdvojene kao druga najugroženija grupa, nakon osoba sa invaliditetom
80 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 20.02.2012. 19:15h

Većina građana, 63 odsto, smatra da u Crnoj Gori ima diskriminacije, a LGBT osobe su izdvojene kao druga najugroženija grupa nakon osoba sa invaliditetom.

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je u saradnji sa LGBT Forum Progres, uz podršku Kanadske ambasade, kroz projekat U redu je biti drugačiji, sproveo istraživanje javnog mnjenja o sklonosti građana Crne Gore diskriminativnom ponašanju, prije svega homofobiji.

Istraživanje je sprovedeno od 31. januara do 2. februara na slučajnom uzorku, telefenskim putem, koji je obuhvatio 803 punoljetna ispitanika.

63 odsto smatra da je u Crnoj Gori diskriminacija prisutna.

Ona je navela da većina populacije, 63 odsto, smatra da je u Crnoj Gori diskriminacija prisutna, a čak 86 odsto se slaže da ne postoji opravdanje za uskraćivanje prava bilo kome.

TV Vijesti, Saša Palibrk

"Sportskim žargonom rečeno, odnos onih koji smatraju da je diskriminacija prisutna u znatnoj mjeri i onih koji nalaze da je ona tek marginalizovana pojava, rezultatski se kreće u odnosu 3,5 prema 1. Nešto kritičniji od drugih su pripadnici mlade i mlađe srednje generacije (30-45), žitelji Podgorice i Srbi", rekla je Uljarević.

Zabrinjavajući podaci

Istraživanje je pokazalo da su predrasude i negativni stavovi prema LGBT populaciji češći kod starijh osoba, onih sa nižim obrazovanjem, koji žive na sjeverozapadu i u ruralnim dijelovima Crne Gore. Odnosno, kao tolerantniji se pokazuju mladi, urbani, visokoobrazovani i žene.

Građani su svjesni da su pripadnici seksualnih manjina ugroženi - LGBT osobe su izdvojene kao druga najugroženija grupa, nakon osoba sa invaliditetom.

Izvršni direktor LGBT Forum Progres, Zdravko Cimbaljević kazao je da je prva asocijacija na LGBT osobe pozitivna za 22,4 odsto, neutralna kod 29,7 a negativna za 47,8 odsto građana.

Istraživanje je pokazalo da 17 odsto populacije negira postojanje osoba homoseksualne orjentacije u Crnoj Gori.

Građani su svjesni da su pripadnici seksualnih manjina ugroženi - LGBT osobe su izdvojene kao druga najugroženija grupa, nakon osoba sa invaliditetom.

Prema njegovim riječima, tome u prilog ide otvorenost građana za nove informacije, jer 74 odsto populacije ne bi imalo ništa protiv da im djeca u školi prisustvuju predavanjima koja o homoseksualnosti govore sa naučnog aspekta.

"Upravo u obrazovanju i podizanju svijesti se nalazi ključni osnov za borbu sa postojećim predrasudama".

Rezultati su pokazali da se podijeljen stav prema homoseksualcima ogleda u tome što se 52 odsto građana slaže sa tvrdnjom da LGBT osobe imaju pravo da javno iskazuju svoju seksualnost, dok je 45 odsto protiv. Takođe, 52 odsto ispitanika smatra da su homoseksualci ugrožena grupa kojoj treba pomoći, dok se 40 odsto protivi.

Civilni sektor napravio iskorak

Građani i građanke nisu iskazali značajne razlike kada je u pitanju osjećaj ugroženosti koji izaziva javno ispoljavanje seksualnosti dva muškarca i dvije žene: ugroženost kod 36 odsto populcije izazivaju dva muškarca, a kod 36 odsto dvije žene.

"I pored rasprostranjenih predrasuda i potencijala za diskriminatorno ponašanje, ohrabruje činjenica da vrlo mali procenat građana opravdava verbalno - 11, i fizičko - sedam odsto građana", rekao je Cimbaljević.

On smatra da je dug put od formalne zakonske regulacije prava diskriminisanih manjina do stvarne redukcije raširenog diskriminacionog ponašanja, posebno homofobičnog.

"On vodi preko edukacije, širenja vrijednosti tolerancije i demokratskog socijalnog učenja unutar kog veliki značaj imaju i okolnosti primjerene kampanje javnog zastupanja i zagovaranja. Napravljeni iskorak je u najvećoj mjeri razultat rada civilnog sektora i drugih zainteresovanih starana", zaključio je Cimbaljević.

Preporučujemo za Vas