REALIZOVANE DVIJE OD ŠEST MJERA

Nema planova za razvoj šuma

Nacinalna strategija biodiverziteta predviđa raskid ugovora kada koncesionari nijesu u stanju da ispune obaveze, ali toga nije bilo
57 pregleda 0 komentar(a)
sječa šume, Foto: Shutterstock.com
sječa šume, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 12.05.2018. 16:29h

Od šest mjera koje su u Nacinalnoj strategiji biodiverziteta (NSB) predviđene za realizaciju u 2017. u cjelosti su realizovane dvije, realizacija još dvije je u toku, dok je za preostale dvije nije bilo aktivnosti, dok je najmanje urađeno na plano razvoja i zaštite šuma, navodi se u Izvještaju o implementaciji NSB od 2016 do 2020.

“Opšta ocjena je da je, iako postoji progres u integraciji mjera zaštite biodiverziteta u sektorske politike i planove, neophodno dalje unaprijeđenje saradnje institucija i izrade baznih osnova za donošenje adekvatnih odluka. Iako su evidentni napori u kontroli nelegalnih aktivnosti od inspekcijskih službi, treba ih intenzivirati. Neophodno je donijeti sva planska dokumenta iz oblasti šumarstva, koja će adekvatno definisati mjere zaštite, kao i vršiti strožiju kontrolu koncesionih ugovora”, piše u Izvještaju.

U NSB se navodi da do sada nije urađen nijedan plan razvoja šuma.

“Legalno posječena drvna masa, realizacijom Izvođačkih projekata, uglavnom je na nivou prethodnog perioda sa blagim povećanjem. Obim evidentiranih i procesuiranih bespravnih sječa i drugih bespravnih aktivnosti na nivou je prethodnih godina, dok je broj podnesenih krivičnih prijava protiv počinilaca nešto veći, što znači pojačanu aktivnost nadležnih službi zaštite”, piše u Izvještaju.

Jedna od mjera predviđa iz NSB predviđa raskid koncesionih ugovora na područjima gdje koncesionari nijesu u stanju da ispune ugovorene obaveza, a navodi se da je broj regularno vremenski isteklih ugovora bio 24, dok raskinutih ugovora “iz drugih razloga” nije bilo.

Preporučujemo za Vas