TONE U FEKALIJAMA

Buljarica: Naljepša uvala sa deponijom

Buljarica nema kanalizacionu infrastrukturu. Otpadne vode se odvode u septičke jame, koje vrlo često nijesu ni dobro dimenzionisane, ni vododržive pa se sve odliva u more
332 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 24.01.2012. 20:56h

Možda zvuči nevjerovatno, ali u metropoli turizma Crne Gore, kako nazivaju opštinu Budva, nalazi se mjesto u kome život nije tako elitan i u kome nema sadržaja za život koje civilizacija XXI vijeka podrazumijeva.

Radi se o Buljarici - turističkom mjestu koje nema kanalizacionu infrastrukturu. Tu se otpadne vode odvode u septičke jame, koje vrlo često nijesu ni dobro dimenzionisane, ni vododržive, niti se prazne na organizovan način i na vrijeme.

Zbog toga se više od 90 odsto septičkih jama tokom sezone izliva u obližnje kanale, odakle se fekalne vode odlivaju u more. Rezultat takvog funkcionisanja fekalnih voda je ozbiljna prijetnja za pojavu zaraznih bolesti, zagađenje mora i prirode, kao i nepodnošljiv miris.

Takođe, Buljarica nema detaljni urbanistički plan, čime je onemogućen dalji razvoj mjesta posljednjih dvadeset i više godina.

Naljepša uvala sa deponijom

Nepostojanje tog plana u velikoj mjeri doprinijelo je i pojavi divlje gradnje koja nepovratno devastira prostor stanovnicima Buljarice i generacijama koje tek dolaze.

Nepostojanje detaljnog urbanističkog plana znači nepostojanje šanse za bolji kvalitet života stanovnika Buljarice, koji to zaslužuju jednako kao i stanovnici drugih djelova opštine Budva.

Konačno, nepostojanjem tog razvojnog dokumenta ne postoji mogućnost da Opština Budva ostvari značajne prihode po osnovu naplate naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Najnovija deponija na samoj plaži još više kvari već veoma lošu sliku o Buljarici. Sa druge strane, radi se o jednoj od najljepših uvala južnog Jadrana, gotovo netaknutom dragulju, sa plažom dugom 2.200 metara najraznovrsnije granulacije pijeska, koja bi trebalo da zauzima posebno mjesto u strategiji razvoja crnogorskog turizma.

Više stvari su imali 80-ih godina

Stevo Davidović, potpredsjednik savjeta MZ Buljarica, kaže za “Vijesti” da je njihov glavni cilj da Buljarica postane mjesto prijatno za život njenih žitelja, sa svim neophodnim sadržajima, i da jačaju svoju turističku ponudu, bez obzira na to da li će i kada doći do realizacije velike investicije i izgradnje hotelskih kompleksa u Naluškom polju.

“Naša dva najkrupnija problema su nedostatak planske dokumentacije, u prvom redu detaljnog urbanističkog plana, i nepostojanje kanalizacione infrastrukture”, kazao je Davidović.

On je naveo da je nepostojanjem DUP-a onemogućen dalji razvoj mjesta.

“Mjesna zajednica se zalaže za hitnu izradu DUP-a, po principu ’planiranje, ne samo ucrtavanje’. Ovo znači da želimo da izbjegnemo prosto ucrtavanje novih hiljada kvadrata po katastarskim parcelama. Mjesna zajednica želi da dobije kvalitetno isplaniran prostor sa pratećom infrastrukturom, te svim neophodnim sadržajima za život i razvoj turizma. Buljarica ima dovoljno nenaseljenog prostora i to je šansa za kvalitetno planiranje koju ne smijemo ispustiti.

Buljarica nema normalan protok Interneta, nema uslovnu saobraćajnicu, ambulantu, apoteku, poštu, javni lokalni prevoz do Petrovca ili Budve

Drugi problem, nepostojanje kanalizacione infrastrukture, zahtijeva urgentnu reakciju. Iako je poznato da je na nivou opštine započet projekat za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom kanalizacionom mrežom i pumpnim stanicama, što će dugoročno riješiti strateško pitanje razvoja našeg mjesta, smatramo da se postojeće stanje ne može tolerisati i da treba tražiti hitno rješenje na kraći ili srednji rok”, zaključio je je Davidović.

Iako u njoj tokom špica turističke sezone boravi više hiljada turista, kako navodi Davidović, Buljarica nema normalan protok Interneta, nema uslovnu saobraćajnicu, ambulantu, apoteku, poštu, javni lokalni prevoz do Petrovca ili Budve, bankomat, šalter banke..., iako je neke od tih sadržaja imala osamdesetih godina prošlog vijeka.

Iz Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj navedeno je da je za područje Buljarice u upotrebi Detaljni urbanistički plan iz 1984. godine, te da je u izradi novi, koji bi trebalo da bude završen do kraja godine.

Predlog za rješenje nije uvršten u bužet

Potpredsjednik savjeta MZ Buljarica kaže da njihov predlog srednjoročnog rješenja, koji je podrazumijevao postavljanje savremenog postrojenja za prečišćavanje fekalnih voda maksimalnog kapaciteta do 15.000 ekvivalentnih stanovnika, završetak postojećeg projekta kanalizacione infrastrukture i njihovo povezivanje nije uvršten u budžet Opštine Budva za 2012. godinu.

“Zbog toga ćemo morati da potražimo neko kratkoročno rješenje u saradnji sa JP ’Vodovod i kanalizacija’, koje će premostiti problem do završetka projekta za prečišćavanje otpadnih voda za cijelu opštinu.

Problemi koji opterećuju našu mjesnu zajednicu su brojni i mi, u skladu sa zakonskim mogućnostima, radimo na njihovom rješavanju.

Mi ćemo za sve te probleme podnositi inicijative za njihovo rješavanje i aktivno nuditi predloge rješenja nadležnim organima, od kojih očekujemo podršku i saradnju”, istakao je Davidović.

Galerija

Preporučujemo za Vas