Sugestija partnerima

Ministarstvo odbrane izbacuje "Booster" iz igre?

Oko 1,012 tona nalazi se na listi za prodaju, a oko 920 tona na listi za uništavanje po Tehničkom sporazumu o uništenju malog i lakog naoružanja
106 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 25.02.2019. 10:17h

Ministarstvo odbrane sugerisalo je američkim partnerima da za posao uništavanja viškova naoružanja angažuju kompaniju koja bi delaborisala municiju, a ne uništavala viškove eksplozijama na otvorenom.

Prema Tehničkom sporazumu sa Sjedinjenim Državama, posao uništavanja viškova, kao podizvođaču, još 2007. povjeren je nikšićoj kompaniji "Booster", koja je municiju uništavala uglavnom na otvorenom. Na drugoj strani, delaboracija je proces izdvajanja ekspoloziva iz municije u spovodi se u kontrolisanim uslovima.

Realizacija projekta sa Amerikancima kasnila je, a u jednom momentu potpuno je i stopirana zbog problema sa lokacijom na kojoj je trebalo da se uništava naoružanje.

Zbog eksplozija u blizini svojih kuća, protestovali su mještani Borovih brda u Župi kod Nikšica, zatim Čeva, dok je najozbiljnije bilo prošle godine na lokaciji Latično, kada je na desetine mještana sa tog podneblja i uhapšeno zbog postavljanja barikada.

"MO je sugerisao da se traži kompanija koja može vršiti delaboraciju municije, kako bi se uništavanje eksplozijom na otvorenom prostoru svelo na što manju mjeru"

S obzirom da su sredstva planirana za realizaciju tog sporazuma “prestala da budu operativna 1. decembra 2010, tokom 2011. nije bilo uništavanja municije” u okviru tog programa.

"Tara" i "Poliex" kvalifikovane za uništavanje

Podsjeća se da je Vlada SAD odobrila finansijska sredstva za nastavak realizacije sporazuma do oktobra 2012, a u cilju nastavka realizacije 31. okotobra ove godine ministar odbrane Boro Vučinić i ambasadorka SAD u Crnoj Gori Sju Kej Braun potpisali su Aneks Tehničkog sporazuma, čime su se stekli uslovi za nastavak realizacije programa.

Američka strana je za nosioca realizacije programa odabrala nove kompanije u odnosu na ugovor potpisan 2007. U dokumentu koji je pripremio MO, piše da su za posao u Crnoj Gori angažovani Međunarodni fond za deminiranje i pomoć žrtvama mina (ITF) iz Slovenije i kompanija “Sterling International LLe" iz SAD.

U drugoj polovini 2011. uništeno je ukupno 198,36 tona municije

"MO je sugerisao da se i u okviru tog programa traži kompanija koja može vršiti delaboraciju municije, kako bi se uništavanje eksplozijom na otvorenom prostoru svelo na što manju mjeru", piše u informaciji koju je razmatrala Vlada.

U Crnoj Gori osim “Boostera”, još dvije kompanije su kvalifikovane za uništavanje municije delaboracijom, a koje je MO već angažovao u drugim projektima.

Riječ je o bivšim državnim fabrikama namjenske industrije “Tara” iz Mojkovca i “Poliex” iz Berana”.

U skladištima VCG oko 4,3 hiljade tona viškova municije

U informaciji piše da su u periodu od juna 2006. do novembra 2011., količine municije u skladištima Vojske smanjene za skoro 5, 5 hiljada tona ili 44,91 odsto od ukupnih količina, odnosno za 55,9 od ukupnih viškova. Od toga je prodato i isporučeno kupcima i komisionarima oko 3,7 hiljada tona, a uništeno 1,7 hiljada tona.

Ministarstvo odbrane predlaže i da se vojno skladište “Trubjela” na još jednu godinu ustupi na korišćenje kompaniji “Booster”

U drugoj polovini 2011. uništeno je ukupno 198,36 tona municije, od čega 124,36 tona u okviru druge faze MONDEM programa i 74 tone preventivnim uništavanjem.

U skladištima VCG trenutno se nalazi oko 4,3 hiljade tona viškova municije, od čega je 1,4 hiljade tona prodato na tenderima, ali nije plaćeno i nije preuzeto. Radi se o municiji koja je najvećim dijelom prodata državnoj kompaniji MDI. 

Vojno skladište im ostaje na korišćenje

Ministarstvo odbrane predlaže i da se vojno skladište “Trubjela” na još jednu godinu ustupi na korišćenje kompaniji “Booster”. U informaciji za Vladu, piše i da je na osnovu zaključka Vlade 11. decembra 2008, bivše vojno skladište Trubjela ustupljeno na privremeno korišćenje kompaniji “Booster” za delaboraciju municije.

Vlada je u decembru prošle godine dala saglasnost da se ugovor o ustupanju na privremeno korišćenje tog skladišta produži do kraja 2011. U dokumentu MO piše da kako ugovor o ustupanju ističe 31. decembra, preduzeće ,"Booster" i kompanija “Sterling International” obratili su se zahtjevom da se ugovor produži još godinu.

"MO je mišljenja da to skladište treba ustupiti na privremeno korišćenje preduzeću ,Booster" još na jednu godinu radi obezbjeđenja prostora za delaboraciju municije, odnosno do kraja 2012. godine", stoji u informaciji MO.

Galerija