po nacrtu dup-a

U planu gradnja vrtića na Vrelima ribničkim II

Javna rasprava održaće se u prostorijama Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine
52 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 25.02.2019. 10:19h

Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Konik - Vrela ribnička II” u Podgorici, koji obuhvata prostor izbjegličkog kampa i dio okolnog zemljišta koje je naseljeno uglavnom romskim stanovništvom, stavljen je na javnu raspravu narednih 15 dana.

Taj planski dokument prvenstveno daje mogućnost za obezbjeđivanje kvalitetnih uslova za stanovanje pretežno romske populacije, a površina zahvata Plana iznosi 13.30 hektara.

Na tom prostoru planiraju se površine za stanovanje i centralne djelatnosti, kao i za pejzažno uređenje, sport i rekreaciju, te površine za groblje uz površine za saobraćajnu i ostalu infrastrukturu.

"Plan prepoznaje tri prostorne cjeline, odnosno zonu A, koja je u cjelini predviđena za stanovanje velikih gustina od 500 do 1000 st/ha, odnosno za višeporodično stanovanje u okviru slobodnostojećih ili objekata u nizu, maksimalne spratnosti P+2. Kompletna zona C je predviđena za stanovanje većih gustina od 250 do 500 st/ha, odnosno za porodično stanovanje u slobodnostojećim ili dvojnim objektima, maksimalne spratnosti P+1. Zona B je zona stanovanja srednjih gustina od 120 do 250 st/ha, centralnih djelatnosti, sporta i rekreacije, i u okviru koje se nalazi i površina planirana za groblje. U ovoj zoni planiran je objekat centralnih djelatnosti, višenamjenski objekat, koji će obuhvatati administraciju i upravu (poštu, matičnu službu itd.), prostorije za jaslice i dječji vrtić, ambulante, trgovine i zanatske radnje, ugostiteljske sadržaje i višenamjensku salu", navodi se u obrazloženju.

Javna rasprava održaće se u prostorijama Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Javna rasprava održaće se u prostorijama Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, gdje će biti izložen Nacrt plana, a centralna javna rasprava zakazana je za 15. decembar u Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine u 15 časova.

Da pomogne i međunarodna zajednica

Mugoša je nedavno prilikom posjete Kampu 1 i 2 kazao da od međunarodne zajednice zavisi dinamika i tempo realizacije smještaja raseljenih lica i izgradnja objekata.

"Sama Crna Gora nema mogućnosti da to uradi. Nije imala ni kada su bile povoljnije ekonomske prilike, a pogotovo ne sad. Niko nije zadovoljan, jer je zbog navika i običaja života te populacije teško obezbijediti osnovnu komunalnu higijenu, snabdijevanje strujom i vodom. Ugroženi su i neki vitalni projekti koji se tiču Glavnog grada, a ozbiljnije se ugrožava i životna sredina", rekao je Mugoša, naglasivši da od Evropske komisije očekuje sredstva za realizaciju projekta prečišćavaja otpadnih voda sa deponije.

On je tada najavio da će do kraja godine izaći sa Nacrtom za javnu raspravu gdje će predstavnici svih međunarodnih institucija, građani Podgorice, naseljenici kampa i NVO sektor razmotriti taj plan.

Mugoša je tada kazao da na Koniku 1 i 2 ima oko 309 domaćinstava i 1.400 interno raseljenih osoba, na Vrelima ribničkim 106 domaćinstava, 560 raseljenih i takozvano "pijesak" naselje sa 276 domaćinstava i oko 700 raseljenih osoba. Že.V.

Galerija