da pokriju minus

Opština Pljevlja založila Dom kulture za kredit

Samo po osnovu kamate treba za ovaj kredit da vrati oko 1.050.000 eura
66 pregleda 0 komentar(a)
25.02.2019. 10:47h

Vlada Crne Gore dala je saglasnost na kreditno zaduženje Opštine Pljevlja u iznosu od tri miliona eura, zbog minusa u opštinskom budžetu od 20 miliona eura, saopšteno je iz opštinske administracije.

Opština se obavezuje da kreditom plati obaveze povjeriocima, a sredstva za otplatu kredita biće obezbijeđena iz Egalizacionog fonda koja.

Opština Pljevlja će se zadužiti kod Erste banke po visokim kamatama.

Skupšina opštine je nedavno dala saglasnost predsjedniku Opštine da kao zalog za vraćanje kredita pod hipoteku stavi Dom kulture.

Vrijednost Doma kulture, površine oko šest metara kvadratnih, procijenjen na iznos od 4.426.000 eura, a pod hipotekom nije obuhvaćen trg koji se nalazi ispred ulaza u tu zgradu. Erste banka je Opštini ponudila kredit od tri miliona eura sa rokom otplate od sedam godina i kamatnom stopom od 7,2 odsto plus šestomjesečni eurobor, što trenutno iznosi ukupno 8,96 odsto na godišnjem nivou.

Mjesečna rata 48 hiljada eura

Prema sadašnjim kamatnim stopama, mjesečna rata Opštini po osnovu ovog kredita biće 48.000 eura, a samo po osnovu kamate treba za ovaj kredit da vrati oko 1.050.000 eura.

Lokalna uprava je na osnovu odluke Skupštine opštine iz juna prošle godine kojom je data saglasnost na zaduženje od skoro pet miliona eura, ranije podigla kredit u iznosu od 1.05 miliona eura, i taj novac već je utrošen.

U lokalnoj administraciji kažu da su krajem 2010. dospjele obaveze iz kapitalnog budžeta iznosile 3.025.863 eura.

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave propisno je da opština može uzimati dugoročne zajmove samo za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda ili radi kupovine kapitalnih sredstava u skladu sa odobrenim višegodišnjim planovima inveticija. Istim zakonom propisano je da lokalne samouprave mogu uzimati dugoročne pozajmice uz prethodnu saglasnost Vlade.

Galerija