i dalje istrajni

Poluštrajk u Osnovnom sudu: Rade samo kad je hitno

Pet sudija Vrhovnog suda odreklo se specijalnog dodatka, u iznosu od 8.500 eura, a u korist povišica sudskoj administraciji
0 komentar(a)
osnovni sud, Foto: Boris Pejović
osnovni sud, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 25.02.2019. 13:23h

Predsjednik Osnovnog suda Zoran Radović donio je prije dva dana rješenje prema kojem se za vrijeme štrajka, koji će biti radikalizovan iduće sedmice, neće odlagati postupci u pritvorskim predmetima, radni i bračni sporovi kao ni ostali postupci koji podrazumijevaju hitnost u postupanju.

Tu informaciju “Vijestima” je potvrdio portparol suda Ibrahim Smailović.

Zaposleni službenici i namještenici već više od mjesec štrajkuju kako bi natjerali Vladu da im poveća plate.

Sudski savjet je na jučerašnjoj sjednici upoznat da se pet sudija Vrhovnog suda odreklo specijalnog dodatka, u iznosu od 8.500 eura, koji im do kraja ove godine pripada kao sudijama koje sude u predmetima za krivična djela organizovanog kriminala,.

”A sve u cilju obezbjeđenja sredstava za varijabilni dio zarade službenicima i namještenicima u sudskoj administraciji”, saopšteno je iz Savjeta.

Dežurstva, sudske straže...

On je pojasnio da je štrajkački odbor Osnovnog suda dopisom od 11. novembra 2011. obavijestio predsjednika suda da su službenici i namještenici na sastanku, koji su održali istog dana, odlučili da radikalizuju štrajk u trajanju od 4 sata (od 11 do 15 časova), počev od 22. novembra ove godine, tražeći da poslodavac, ukoliko je to neophodno, odredi minimum procesa rada za vrijeme trajanja štrajka.

“Predsjednik suda je 17. novembra 2011. donio rješenje kojim se utvrđuje minimum procesa rada za vrijeme trajanja štrajka a podrazumijeva - funkcionisanje sudske straže, dežurstvo u kancelariji za prijem pošte i svim pisarnicama, postupanje sudija za istragu po predlozima za određivanje pritvora, izdavanje naredbi za pretresanje stana, određivanje mjera tajnog nadzora i preduzimanje hitnih radnji dokazivanja, postupanje krivičnog vijeća u pritvorskim predmetima, suđenje u pritvorskim i maloljetničkim predmetima, pa i kada je postupak prema maloljetniku spojen sa postupkom prema punoljetnim licima, postupanje po predlozima za izdavanje privremenih mjera, suđenje u parnicama iz radnih odnosa, parnicama zbog smetanja posjeda, postupcima u vezi s porodičnim odnosima, ako se odnose na dijete ili roditelja koji vrši roditeljsko pravo, postupcima za zaštitu prava djeteta i postupcima u sporovima za izdržavanje”, pojasnio je Ibrahimović.