najava ministarstva

Primjenu Bolonje analiziraće naredne godine

Ona je rekla da će ta Strategija doprinijeti nalaženju kvalitetnih rješenja koja će biti u službi uspostavljanja kadrovske osnove
0 komentar(a)
Ažurirano: 09.10.2011. 15:39h

Analiza primjene principa Bolonjske deklaracije u Crnoj Gori planirana je za narednu godinu, a Ministarstvo prosvjete i sporta će, u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore (UCG), do kraja godine uraditi predlog strategije upisne politike UCG-a.

“Slične analize još nijesu urađene ni u zemljama regiona. U ovom trenutku postoje samo individualna mišljenja za i protiv primjene Bolonjskih principa, koja nijesu utemeljena na egzaktnim podacima i analizama”, kazala je pomoćnik ministra Mubera Kurpejović.

Ona je rekla da će ta Strategija doprinijeti nalaženju kvalitetnih rješenja koja će biti u službi uspostavljanja kadrovske osnove, koja odgovara stvarnim potrebama tržišta rada, na duži vremenski period.

Vlada je u aprilu usvojila Strategiju razvoja i finansiranja visokog obrazovanja u

Crnoj Gori do 2020. godine, kojom je predviđeno uspostavljanje efektivnog kvalitetnog sistema visokog obrazovanja i istraživanja, što će pospješiti društveni i ekonomski razvoj crnogorskog društva.

Provjeravaće kvalitet nastave

Kako navodi Kurpejović, neke od aktivnosti planiranih Strategijom već su realizovane, a među njima su uredbe o normativima i standardima za finansiranje javnih ustanova visokog obrazovanja i finansiranje studenata na tim ustanovama i modeli javno – privatnog partnerstva u domovima učenika i studenata .

Upitana da pojasni šta podrazumijeva process reakreditacije univerziteta i kada se sprovodi, Kurpejović je kazala da ustanove, odnosno studijski programi, podliježu postupku reakreditacije u periodu od najviše pet godina, koji se zasniva na izvještaju o ocjeni kvaliteta rada ustanove, odnosno studijskog programa, u skladu sa standardima i postupkom koji utvrđuje Savjet.

“Ako ustanova ne dobije reakreditaciju, njena akreditacija važiće za period od najviše godinu, bez mogućnosti upisa studenata u toj godini”, kazala je ona.

Reakreditaciju ustanove, kako je objasnila Kurpejović, može da vrši i inostrana akreditaciona organizacija koja je ovlašćena da utvrđuje validnost i kvalitet studijskih programa i usklađenost sa profesionalnim potrebama zemlje.”Odluku o angažovanju inostrane akreditacione organizacije donosi Ministarstvo”, dodala je ona.

Kurpejović je podsjetila da je reakreditacija UCG sprovedena u decembru 2007. godine, nakon čega je Savjet za visoko obrazovanje usvojio Izvještaj Komisije za spoljašnju evaluaciju i donio odluku o izdavanju certifikata o reakreditaciji. Reakreditacija UCG biće ponovo sproveden naredne godine.

Kontrolisaće se i privatni fakulteti

Prema istom postupku reakreditovan je Univerzitet Mediteran 2008. godine, objasnila je Kurpejović, dodajući da su 2009. reakreditovani Fakultet za državne i evropske studije u Podgorici, samostalni privatni fakultet za poslovni menadžment u Baru kao i Fakultet primijenjene fizioterapije u Igalu.

Prema njenim riječima u junu je reakreditovan Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama u Beranama, a u toku je postupak reakreditacije postdiplomskog primijenjenog studijskog programa računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu i na osnovnom akademskom programu stomatologije pri Medicinskom fakultetu.

Ona je najavila da će u narednom periodu biti reakreditovane i ostale ustanove visokog obrazovanja.

Strategijom je predviđena redovna kontrola kvaliteta visokog obrazovanja, što prema riječima Kurpejović podrazumijeva postupak unutrašnjeg obezbjeđenje kvaliteta, koji se razlikuje od spoljašnjeg, odnosno, vaninstitucionalne šeme obezbjeđenja kvaliteta ustanova i studijskih programa.

“Centar za studije i kontrolu kvaliteta na UCG, je osnovan u cilju unaprjeđenja kvaliteta, dok su na organizacionim jedinicima u tu svrhu formirane Komisije. Sve ustanove visokog obrazovanja u Crnoj Gori imaju tijela koja su zadužena za unapređenje i obezbjeđenje kvaliteta”, saopštila je ona.

Kurpejović je podsjetila da je Savjet za visoko obrazovanje tijelo odgovorno za unaprjeđenje i obezbjeđenje kvaliteta i da vrši periodične kontrole kvaliteta licenciranih ustanova.

Galerija