u selu zupci ljuti

Bar: Vlada hoće rudnik gdje je planirana bolnica

Ministarstvo ističe da je Crni krš nalazište keratofira. Od Bara je udaljen u pravcu sjeveroistoka vazdušnom linijom oko 6 km
431 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 19.09.2011. 08:37h

Žitelji sela Zupci u zaleđu Bara pobunili su se što ministarstvo ekonomije planira da u neposrednoj blizini sela bude rudnik, javlja Bar info.

Ministarstvo je pokrenulo postupak za davanje koncesija na nekoliko lokacija, među kojima je i Crni Krš, iznad Zubaca, a mještani poručuju da bi to bila bila ekološka katastrofa.

Riječ je o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2011. godinu , “radi obezbjeđenja odgovarajućeg javnog interesa, unaprijeđenja rudarske djelatnosti..."

Ministarstvo ističe da je Crni krš nalazište keratofira. Od Bara je udaljen u pravcu sjeveroistoka vazdušnom linijom oko 6 km. Lociran je u samom izvorišnom dijelu rijeke Željeznice, sa obje njene strane. Tokom prospekcije, koju je izveo JU Zavod za geološka istraživanja Podgorica, 2001. godine, ocijenjeno je da je “predmetna pojava veoma povoljna za istraživanje i eksploataciju”.

“Konfiguracija terena, udaljenost od glavnih saobraćajnica i naselja, te blizina rijeke, čine ovu stijensku masu, pored zadovoljavajućeg sastava i strukture stijene, jednom od najpovoljnijih u primorskom dijelu... kada je u pitanju data namjena”, kaže se u obrazloženju Ministarstva.

GUP-om je u Zupcima planirana izgradnja regionalne bolnice i sportskih terena

"Budući da do ovog područja nije stigao gradski vodovod, to im je jedini izvor vodosnabdijevanja”, poručio je Vukotić.

On napominje da je jedna od osnovnih djelatnosti u Zupcima od pamtivijeka poljoprivreda i proizvodnja izuzetno kvalitetnih i ekološki ispravnih prehrambenih proizvoda, a da žitelji svoja imanja navodnjavaju upravo vodom iz rijeke Željeznice.

Ugrožena i tvrđava?

Ne zna se je li ugrožen lokalni režim voda

Po Prostornom planu, za područje Bara predviđen je razvoj saobraćaja, poljoprivrede i turizma, a nisu planirane nikakve aktivnosti u oblasti rudarstva. Generalnim urbanističkim planom Opštine Bar u Zupcima je planirana izgradnja regionalne bolnice i sportskih terena, imajući u vidu karakteristike tzv. “vazdušne banje”.

“Na samom lokalitetu ‘Crni krš’ nalazi se istorijski vrlo vrijedan i očuvan fortifikacioni objekat – tvrđava, koja bi bila neposredno ugrožena započinjanjem eksploatacije, a tu je i trasa najstarije željezničke pruge u Crnoj Gori sa pratećim objektima, koja bi takođe bila neposredno ugrožena”, rekao je Vukotić.

"Glavna ništavnost plana je nedostatak strateške procjene uticaja na životnu sredinu"

Stručne komentare na plan davanja koncesija dala je i NVO “Green Home”. Po njima, glavna ništavnost plana je nedostatak strateške procjene uticaja na životnu sredinu, na šta je Ministarstvo ekonomije bilo obavezno, po Zakonu o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl.list RCG 80/05 od 28.12.2005).

Grion houm: Sporne i druge koncesije

Plan ne sadrži nikakve grafičke priloge lokacija na kojima se predviđaju geološka istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, a u njegovoj izradi nije angažovano nijedno stručno lice iz oblasti ekologije.

“Nije jasno da li dokument ima vodoprivrednu saglasnost na plan, prema kojem eksploatacija mineralnih sirovina utiče na režim voda”, konstatovali su iz Grin houma.

U toj NVO ističu da bi se mogli ugroziti interesi domaćeg stanovništva.

Osim Crnog krša, ministarstvo predviđa koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina na lokacijama:

  • Štur - Opština Pljevlja
  • Žoljevica - Opština Andrijevica
  • Skrbuša - Opština Kolašin
  • Gradina - Opština Kolašin,
  • Bijelo Polje - Opština Bar
  • Bijela šuma - Opština Bar
  • Velja Gorana - Opština Bar

Iz Grin houma kažu da bi, osim Crnog krša, ostale koncesije u Baru mogle negativno uticati na interese mještana.

Galerija