HRA pita ustavni sud

Je li po Ustavu da u narodnoj kuhinji jedu samo državljani?

HRA podsjeća na međunarodne ugovore i konvencije, koji obavezuju Crnu Goru, i predviđaju opštu zabranu diskrimancije
0 komentar(a)
Narodna kuhinja, Foto: Vesko Belojević
Narodna kuhinja, Foto: Vesko Belojević
Ažurirano: 01.08.2011. 15:41h

Akcija za ljudska prava (HRA) podnijela je inicijativu za ocjenu ustavnosti Odluke Skupštine Glavnog grada o oblicima socijalne i dječje zaštite kojom je kao uslov za ostvarivanje tog prava predviđeno posjedovanje državljanstva Crne Gore.

HRA podsjeća da je za ostvarivanje prava na pomoć i njega u kući, jednokratna pomoć i besplatni dnevni obrok, Odlukom propisan kao obavezan uslov posjedovanje državljanstva Crne Gore.

“Propisani uslov nije u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti koji propisuje da i lica koja nisu državljani Crne Gore imaju pravo na uživanje prava predviđenog zakonom u skladu sa međunarodnim ugovorima i konvencijama”, navodi HRA.

Taj uslov, kako se ocjenjuje, nije u skladu sa Zakonom o strancima koji propisuje da stranci sa stalnim nastanjenjem imaju pravo na socijalnu pomoć, socijalno i zdravstveno osiguranje.

Podsjeća se na međunarodne ugovore i konvencije, koji obavezuju Crnu Goru, i predviđaju opštu zabranu diskrimancije.

Preporučujemo za Vas