JAVNA RASPRAVA DO 20. APRILA

Uz Tološku šumu nacrtali nekoliko višespratnica

Planski dokument, koji je radila planerska kuća “Arhient” iz Podgorice za 8.925 eura, je podijeljen na dvije zone (A i B) i četiri urbanistička bloka. Ugovor o izradi Nacrta zaključen je 29. marta 2017. godine između Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice
369 pregleda 6 komentar(a)
Tološka šuma, Foto: Luka Zeković
Tološka šuma, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 10.04.2018. 05:55h

Podgoričani Božidar Markuš, Darko Laković, Božidarka Mićunović, Andrija Markuš i Radivoje Brajović, inicirali su izradu Nacrta Detaljnog - urbanističkog plana (DUP) “Gornja Gorica 2 - dio zone B”, kojim je uz Tološku šumu predviđena izgradnja zgrada do pet spratova.

Detaljnim urbanističkim planom, koji je na javnoj raspravi do 20. aprila, obuhvaćen je prostor od oko 6, 92 hektara. Prostor se sa sjeverne strane graniči sa Ulicom Milutina Kažića, a sa južne prati trasu

Studentske ulice. Sa istočne strane prostor se graniči sa trasom Ulice Baku, a sa zapadne Radničkom ulicom i prostorom Sadine.

Planski dokument, koji je radila planerska kuća “Arhient” iz Podgorice za 8.925 eura, je podijeljen na dvije zone (A i B) i četiri urbanistička bloka. Ugovor o izradi Nacrta zaključen je 29. marta 2017. godine između Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, koju je zastupao izvršni direktor Srđan Raičević, i planerske kuće “Arhient”, čija je izvršna direktorica Mirka Đurović.

Prema Nacrtu, u zoni A - Blok 1, urbanističke parcele UP1-UP 2, UP 4-UP 11, UP 13-UP 29 su namijenjene za stanovanje srednje gustine, na kojima se mogu graditi objekti do dva sprata. Jedna parcela u sklopu iste zone i bloka, predviđena je za izgradnju kolsko - pješačke saobraćajnice.

Objekti do dva sprata se, shodno Nacrtu plana, mogu graditi i u zahvatu urbanističkih parcela UP 30 - UP71, koje se nalaze u sklopu zone A bloka 2. Parcele UP 37a, 43a i 57 a, namijenjene su za izgradnju kolsko - pješačke saobraćajnice.

Na urbanističkim parcelama 72, 73, 74, 75, 76,77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 87, 91 i 95, Nacrtom je omogućeno stanovanje veće gustine, odnosno, izgradnja zgrada do četiri sprata.

Preostale parcele u sklopu istog bloka predviđene su za izgradnju male trafostanice, površine za pejzažno uređenje, parkinga i garaže za smještaj vozila stanara, sa pripadajućim nastrešnicama nad rampama za povezivanje sa podzemnim garažama.

Centralna javna rasprava o dokumentu je predviđena za 13. april u 12 časova, u KIC-u “Budo Tomović”