STRATEGIJA DO JULA

Zaštita od porodičnog nasilja: Žrtve nemaju gdje, kadar nestručan

Iz nevladinog sektora se nadaju da će konačno svi servisi koji su tim dokumentom regulisani, a koji su dostupni u zemljama regiona, biti dostupni i žrtvama nasilja u Crnoj Gori.
0 komentar(a)
Ažurirano: 10.06.2011. 12:21h

Nepostojanje skloništa za žrtve nasilja, nedovoljno stručan kadar, nepostojanje savjetovališta za brak i porodicu, kao ni kriznih centara, ključni su problemi identifikovani nacrtom Strategije zaštite od porodičnog nasilja.

U Analizi postojećeg stanja članovi Radne grupe za izradu tog dokumenta su uvidjeli i da postoji problem komunikacije institucija, jer "svaka karika radi za sebe".

"Postoji i nedovoljno finansija, a javnost je nesenzibilisana. Ne postoje jedinstvene statistike kaznenih i prekršajnih djela nasilja u porodica, a ne postoji ni implementacija zakona", piše u nacrtu tog dokumenta, kojim su definisane i mjere i ciljevi kako bi se ti problemi prevazišli.

Usvajanje već krajem mjeseca

Nacrt Staregije danas je prvi put predstavljen javnosti, a u planu je da već krajem mjeseca bude usvojen.

Iz nevladinog sektora se nadaju da će konačno svi servisi koji su tim dokumentom regulisani, a koji su dostupni u zemljama regiona, biti dostupni i žrtvama nasilja u Crnoj Gori.

Program menadžerka u Sigurnoj ženskoj kući, Maja Raičević, koja je i članica Radne grupe, kazala je da u periodu rasprave taj dokument treba da bude značajno dopunjen.

"Cilj organizacija je da u Strategiji bude prepoznata rodna dimenzija porodičnog nasilja, da se naglasi da su ipak i prema svim statistikama, najveći broj žrtava porodičnog nasilja žene", kazala je Raičević.

Ona je dodala da je usvajanje Strategije planirano već krajem mjeseca, što je jedan relativno kratak period za izradu takvog dokumenta.

"Baš zbog toga, svi oni koji su zainteresovani za ovaj proces moraju biti vrlo brzi u dostavljanju svojih komentara", kazala je ona.

"Strategija je dokument koji treba da obuhvati sve segmente neophodne za pomoć žrtava porodičnog nasilja. Iako je bilo za očekivati da jedan ovakav dokument već uveliko postoji u Crnoj Gori ipak moramo da izrazimo nadu da će konačno sada svi servisi koji su dostupni zemljama regiona biti dostupni i u Crnoj Gori”, naglasila je ona.

Jasnija slika o nasilju u Crnoj Gori

Misije OEBS-a u Crnoj Gori od pune primjene Strategije očekuje da dobije "jasniju sliku o pitanju porodičnog nasilja u Crnoj Gori, koja trenutno nedostaje", kazao je Šef misije, Šarunas Adomavičius.

On je dodao da očekuju i poboljšanje zaštita i podrška za žrtve porodičnog nasilja, i to kroz besplatne telefonske linije za pomoć, kao i sistem odgovarajućih skloništa.

"Nadamo se da će ti razni vidovi zaštite ohrabriti žrtve da imaju više samopouzdanja, da prijavljuju nasilje, i da počinicoci ovih ozbiljnih krivičnih djela budu privedeni pravdi", kazao je Adomavičius.

Šefica Misije UNICEF-a u Crnoj Gori Nola Skiner, kazala je da ohrabruje činjenica da je proces izrade Strategije bio uz blisku saradnju između predstavnika sistema i NVO sektora.

Ona smatra da postoje brojna pitanja koji treba da budu riješena kako bi se obezbijedila efikasna primjena zakona i odgovarajućih strateških dokumenata.

"Preventivan rad sa djecom i porodicama koje su izložene riziku, direktna i efikasna reakcija sistema na nasilje, svijest među opštom javnošću o značaju prevencije i borbe protiv nasilja, osnivanje savjetodavnih centara, privremenih skloništa, efikasna primjena mjera zaštite, izgradnja kapaciteta profesionalaca, i od ključne važnosti – osnivanje do 15 operativnih multidisciplinarnih timova na lokalnom nivou, neka su od pitanja koja su već adresirana u nactu strategije”, rekla je Skiner.

Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović je podsjetio da je donošenjem Zakona o zaštiti od porodičnog zakona pravno zaokružena zaštita žrtava nasilja i obezbijeđena njihova kvalitetna zaštita.

Zakonom je utvrđena i obaveza donošenja Strategije, koja treba da sadrži ocjenu stanja i identifikuje ključne probleme u socijalnoj i drugoj zaštiti.

“Strategija treba da sadrži ciljevi i mjere za unapređenje socijalne i druge zaštite, a naročito podizanje svijesti građana o problemu nasilja, jačanje saradnje organa, ustanova, kao i unapređenje sistema za prikuljanje i analizu podataka o slučajevima nasilja”, rekao je Numanović.

Treba znati hoće li država platiti

Raičević je kazala da je bilo neophodno da u radnoj grupi sjedi i predstavnik Ministarstva finansija, kako bi se znalo koliko je realistično očekivati ispunjenje svih ciljeva Strategije.

“Finansije su jedan bitan segment i bez finansija mnoge predviđene aktivnosti neće biti moguće realizovati. Nadam se da će Ministarstvo finansija prepoznati značaj ovog problema i po prvi put locirati sredstva u budžetu koja će biti namijenjena isključivo borbi protiv nasilja u porodici”, rekla je Raičević.