MINISTAR NAUKA

Približiti značaj nauke javnosti

Potrebno je intenzivnije raditi na prevazilaženju svih eventualnih prepreka u komunikaciji sa medijima u oblasti nauke i naučnoistraživačke djelatnosti, kao i približavanju značaja nauke javnosti, rekla je ministar nauke, Sanja Vlahović.
52 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 26.02.2019. 13:06h

Ona je danas otvorila međunarodni naučni skup Četvrti crnogorski medijski dijalozi u Bijelom Polju.

Ona smatra da će Skup doprinjeti podizanju nivoa medijske svijesti o značaju nauke, kao osnovnoj pretpostavci za ekonomski i socijalni razvoj države.

“Pored toga, budući da se radi o naučnom skupu međunarodnog karaktera, na ovaj način doprinosi se promociji istraživanja u oblasti društvenih nauka i umrežavanju domaćih sa inostranim istraživačima, što je u potpunosti u skladu sa zacrtanom strategijom Ministarstva nauke”, kazala je Vlahović.

Jačanje domaće naučnoistraživačke zajednice

Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva nauke, kazala da je jedan od prioriteta tog državnog resora jačanje domaće naučnoistraživačke zajednice, "stvaranjem kvalitetnog okvira za povezivanje i saradnju istraživača i naučnih institucija na bilateralnom i multilateralnom planu".

“Time se omogućava učešće u međunarodnim programima sa stranim partnerima, kao i stimulisanje mlađih istraživača na intenzivnije aktivnosti”, rekla je Vlahović.

Ona smatra da je potrebno intenzivnije raditi na prevazilaženju svih eventualnih prepreka u komunikaciji sa medijima u oblasti nauke i naučnoistraživačke djelatnosti i približavanju značaja nauke javnosti.

"Značaj nauke je nešto što se vrlo često u javnosti ne percepira na prvi pogled, stoga je potrebno uložiti dodatne napore da se javnosti približi činjenica da je nauka pokretač inovacija i da bez nauke nema ni napretka društva, u čemu je uloga medija od suštinskog značaja", kazala je ona.

Galerija