Funkcioneri ne smiju u komisiju za sukob interesa

”Na taj način omugućio bi se dodatni kvalitet i afirmacija uloge organizacija civilnog društva u kontroli primjene zakona”, rekla je Novaković.
76 pregleda 0 komentar(a)
Ana Novaković, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ana Novaković, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 26.04.2011. 12:05h

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) predložio je da se izmjenama zakona o sprečavanju konflikta interesa precizira da članovi Komisije za sprečavanje sukoba interesa ne bi mogli biti poslanici i odbornici, ministri, pomoćnici, kao i rukovodioci organa pod neposrednom kontrolom Vlade i članovi političkih partija, kazala je izvršna direktorka CRNVO Ana Novaković.

U predlogu CRNVO ističe se da u Komisiji ne bi mogla da budu ni lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

CRNVO je predložio i da jednog od sedam članova Komisije za sprečavanje sukoba interesa imenuju nevladine organizacije koje su aktivne u oblastima razvoja demokratije, vladavine prava, borbe protiv korupcije.

”Na taj način omugućio bi se dodatni kvalitet i afirmacija uloge organizacija civilnog društva u kontroli primjene zakona”, rekla je Novaković.

Precizirati značenje pojma "javni funkcioner"

Ona upozorava da u nacrtu zakona nije jasno definisan pojam javnog funkcionera, po kome je, između ostalog, javni funkcioner „svako drugo lice koje obavlja javnu funkciju, uključujući i funkciju u privrednom društvu, ili vrši javnu službu u skladu sa zakonom.“

„Postavlja se onda pitanje koja su to lica koja obavljaju javnu funkciju”, kazala je Novaković, ističući kako rješenje iz Nacrta zakona, kojim se kao javni funkcioner smatra i lice kojem je prestala javna funkcija i godinu dana nakon prestanka iste, smatraju kvalitetnim.

Bonus video: