OZON I MISIJA OEBS-A

U Nikšiću otvorena prva škola ekološkog aktivizma

Daliborka Pejović je istakla da je pitanje upravljanja otpadom jedno od ključnih izazova kada je u pitanju rješavanje ili davanje sudova o tome kakvu životnu sredinu imamo.
0 komentar(a)
Daliborka Pejović, Foto: Svetlana Mandić
Daliborka Pejović, Foto: Svetlana Mandić
Ažurirano: 31.03.2011. 13:28h

Daliborka Pejović, direktorica Agencije za zaštitu životne sredine, prilikom otvaranja prve škole ekološkog aktivizma, koju će realizovati ekološki pokret “Ozon” uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, kazala je da smo protekle decenije opisivali stanje u Crnoj Gori i trudili se da ga uljepšamo, a da su konačno došli na red i problemi koje smo dugo stavljali “pod tepih” ili nijesu bili aktuelni.

“Na dnevni red su došla pitanja koja postavljaju dvije dileme za nas - da li smo spremni i da li smo stvorili sistem koji može da rješava probleme u Crnoj Gori a tiču se životne sredine i koliko ćemo brzo i efikasno uspjeti da odgovorimo na potrebe integracije prema Evropskoj Uniji” kazala je Pejović i dodala da ta pitanja traže konkretne i brze odgovore.

Regionalna deponija tema prvog okruglog stola

Tema prvog okruglog stola škole, čiji je cilj aktivnije učešće građana u procesu odlučivanja o pitanjima vezanim za zaštitu životne sredine kao i unaprjeđenje znanja i svijesti o životnoj sredini, bila je „Regionalne sanitarne deponije – privremeno ili trajno rješenje“.

Školu je otvorio šef Misije OEBS-a ambasador Šarunas Adomavičius.

Pejović je istakla da je pitanje upravljanja otpadom jedno od ključnih izazova kada je u pitanju rješavanje ili davanje sudova o tome kakvu životnu sredinu imamo.

Takođe je podsjetila na činjenicu da moramo uskladiti propise sa evropskim, kao i da predstoji institucionalna reforma u sektoru životne sredine kako na lokalnom nivou upravljanja tako i na državnom, jer je do sada bilo nejasno ko snosi odgovornost za probleme u životnoj sredini, pošto je bilo miješanja političkog i funkcionalnog nivoa odlučivanja.

“Ključna poruka evropske komisije u svim dosadašnjim pregovorima i svim dosadašnjim ocjenama je da nam je kaznena politika i način kako ona u ovoj oblasti funkcioniše pokazatelj efikasnosti sistema, a mi nemamo na žalost puno prilika i puno mogućnosti da se hvalimo time koliko smo u kaznenoj politici daleko otišli.

Imamo mehanizme koji nijesu adekvatni i nijesu dovoljni, imamo loše pozicioniranu odgovornost institucija koje treba da rješavaju ove probleme ali na sreću imamo puno dobrih i korektivnih faktora na tom putu, a ključne faktore u civilnom sektoru smo prepoznali i među njima prednjače ‘Ozon’, ‘Green home’ i mnogo drugih volonterskih organizacija koje djeluju u okviru civilnog sektora i koji nam pomažu da i sopstvene greške korigujemo i ne dozvoljavaju nam da napravimo neke nove” kazala je Pejović.

Siniša Stanković, pomoćnik ministra turizma i održivog razvoja, kazao je da je Zakon o upravljanju otpadom usvojen 2005. godine ali da ni nakon šest godina nijesu napravljeni značajniji koraci za njegovu punu implementaciju.

„Potrebno je da poslove selektivnog prikupljanja otpada organizujemo na mnogo bolji način nego što smo radili do sada, da mnogo predanije I sa mnogo većom efikasnošću radimo na izgradnji regionalnih sanitarnih deponija, da radimo na saniranju postojećih odlagališta na kojima smo decenijama odlagali otpad bez ikakvog tretmana, da mnogo više vodimo računa o pitanjima koja se odnose na opasan otpad kojeg na žalost u Crnog Gori u ovm trenutku ima u velikim količinama. Imamo značajan pomak po pitanju medicinskog otpada jer je Ministarstvo zdravlja privelo aktivnosti na rješavanju ovih pitanja” kazao je Stanković.

On je kazao da se nada da polako izlaze iz zone u kojoj su bili dominantni problemi po pitanju deponija i da se ulazi u zonu kreativnog djelovanja.

Projekat deponije u Baru

Uskoro će biti privedena kraju izrada glavnog projekta za deponiju u Baru, čija izgradnja bi trebalo da počne u septembru, dok se, kada je u pitanju deponija u Nikšiću, u završnoj fazi nalazi izrada dokumentacije, a spor oko imovinsko pravnih odnosa, koji treba da riješi Opština, je na drugostepenom sudskom odlučivanju.

“Konačno ćemo morati da se ozbiljnije posvetimo pitanjima preduzimanja mjera protiv onih koji nijesu u mogućnosti da obezbijede sve preduslove za primjenu zakona.

Upravljanje otpadom je jedna od najvažnijih tema kojoj će odgovarajuća tijela Evropske misije posvetiti pažnju u razgovorima sa nadležnim institucijama u Crnoj Gori i mi ta pitanja, ne samo zbog tih razgovora nego prvenstveno zbog zaštite životne sredine i smanjenja rizika za zdravlje građana koje mogu da uzrokuju neadekvatno odlaganje otpada, moramo rješavati što je moguće prije” istakao je Stanković.

Što se tiče sanitarne deponije u Vasovim vodama Stanković je kazao da što se tiče ministarstva ne postoji ni jedna prepreka za njenu realizaciju, ali da je prije početka otvaranja škole dobio informaciju da je rađeno novo mjerenje koje pokazuje neke druge vrijednosti i podatke koji idu u korist mještana, tako da sada predstoji razgovor sa dvije ovlašćene kuće koje su dale različite podatke o udaljenosti dijela deponije od rijeke Lim.

Škola traje 4 mjeseca

Polaznici škole, koja će trajati četiri mjeseca su predstavnici političkih partija, medija i studenti.

U okviru nje biće organizovana četiri okrugla stola, pored ovog u Nikšiću i stolovi u Cetinju, Ulcinju i Podgorici i dvije akcije čišćenja, u Ulcinju i Cetinju.

Na kraju škole biće objavljen „Vodič za ekološki aktivizam“ za građane i „Vodič za uspješnu primjenu Arhunske konvencije“ sa ciljem da se unaprijedi interesovanje građana za aktivno učešće u procedurama iz oblasti životne sredine koje utiču na kvalitet života u lokalnim zajednicama, kao i kvalitetniji građanski nadzor nad procesima donošenja i sprovođenja politike u ovoj oblasti.