Amerikanci pomažu unapređenje rada podgoričkog Osnovnog suda

U planu su i manja renoviranja suda, kao dodatak tehničkoj podršci. Prvo će se krenuti od sudske pisarnice.
0 komentar(a)
Ažurirano: 31.03.2011. 12:48h

Predsjednik podgoričkog Osnovnog suda Zoran Radović poptisao je Memorandum o razumijevanju sa predstavnicima kancelarije američke agencije za međunarodni razvoj(USAID) I Programa efikasnog upravljanja(EWMI).

Riječ je o projektu koji će se realizovati u naredne tri godine, a u cilju unapređenja rada Osnovnog suda koji je ujedno i najveći sud u Crnoj Gori, i u kojem se vodi oko 50 odsto svih sudskih procesa u državi.

Radović je kazao da su ih do sada mnogi posjećivali, ali i mimoilazili kada je u pitanju realizacija pojedinih programa.

Cilj programa je unapređenje upravljanja sudom, naročito u dijelu rastzerećenja administracije, kao i unapređenje ukupne transparentnosti rada suda i odnosa sa građanima koji su upućeni na tu ustanovu.

Direktor programa EWMI-a Mark Lasman kazao je da potrebno poboljšanje imidža sudova, kao i transparentnosti i efikasnosti, te edukovanje civilnog sektora.

Konkretne aktivnosti predviđenje ovom saradnjom počenje odmah i to formiranjem tima za upravljanje promjenama na nivou sudova, pa će se u saradnji sa njim izraditi Plan unapređenja rada suda I Akcionog plana.

Radiće se i na poboljšanju unuterašnje komunikacije u okviru sudske administracije, obuke zaposlenih u sudu zaduženih za kontakte sa javnošću, smanjenja broja zaostalih predmeta I unapređenje sistema arhiviranja predmeta.

U planu su i manja renoviranja suda, kao dodatak tehničkoj podršci. Prvo će se krenuti od sudske pisarnice.

Poseban akcenat u kontekstu implementacije projekta stavljen je na jačanje pravosudnog sistema i jačanje povjerenja javnosti u rad sudova.