POSTAVIO LANCE

Arhitekta Markuš onemogućio pristup zgradama u Tološkoj šumi

Vlasnici stanova ne mogu prići ni podzemnoj garaži, ni nadzemnim parkinzima, a ostao je samo uzan pojas uz park šumu.
184 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 22.03.2011. 15:17h

Do ulaza novih ekskluzivnih zgrada u Tološkoj šumi, čiji je jedan od stanara i premijer Igor Lukšić, od danas je gotovo nemoguće doći.

Pored kanala, koji je ranije iskopao granicom parcele duž te zgrade, vlasnik njenog dijela, arhitekta Andrija Markuš sada je postavio i čelične lance, te zatvorio preostale dvije pristupne strane.

Vlasnici stanova ne mogu prići ni podzemnoj garaži, ni nadzemnim parkinzima, a ostao je samo uzan pojas uz park šumu.

Blokada i posljednjeg prilaza zgradi dovela je do usijanja Markuševog telefona, koji tvrdi da su ga stanari molili da im dozvoli da unose namještaj.

Markuš godinama unazad od Glavnog grada bezuspješno zahtijeva da mu plate za dio zemljišta od pet hiljada kvadrata, preko kojeg je planiran put do novih zgrada, po cijeni koju su platili investitori, dok bi ostatak mogao da se zamijeni za zemljište na nekoj drugoj lokaciji.

Na današnji i ranije poteze tvrdi da je bio primoran zbog do dan danas „nevjerovatne upornosti samovoljnih pojedinaca iz Glavnog grada da mu uzmu imovinu, a da je prethodno ne plate“.

"Da su kojim slučajem inspekcijske službe radile svoj posao, obavezale bi izvođača radova da ogradi svoje gradilište. Ali, po završetku posla, ne bi mogli, uklanjajući ogradu, da se raskomote na mojoj imovini, nego bi je kupili po veoma visokim cijenama, odnosno od uplaćenih komunalija" tvrdi Markuš.

I dok iz Glavnog grada, makar prema saopštenjima za medije, ne haju mnogo za njegove postupke i upozorenja, te tvrde da će u zakonski predviđenom roku riješiti imovinsko pravne odnose, u međuvremenu je investitor kompanija „Sea Colony” i prije roka završila izgradnju zgrade, te uputila pismo gradskoj Agenciji za izgradnju i razvoj, zahtijevajuci da odredi tačan rok kada će završiti prilazni put do zgrade na koji se, tvrde, Grad ugovorom obavezao.

Da su kojim slučajem inspekcijske službe radile svoj posao, obavezale bi izvođača radova da ogradi svoje gradilište

U pismu izraelske kompanije, koje je krajem februara upućeno direktorici Agencije Nadi Mugoši, tvrde da su suočeni sa “snažnim pritiskom klijenata”, da je zgrada propisno završena, te da što prije žele da izvrše primopredaju stanova.

" Svako kašnjenje uzrokuje materijalne gubitke, kako kompaniji, tako i našim klijentima" upozoravali su iz „Sea colony” prošlog mjeseca.

"Izvođač radova i stanari imaju pravo na put, za koje ja nijesam adresar, no oni koji su im za to uzeli novac" poručio je Markuš, koji je takođe dobio primjerak istog pisma.

Izvođač radova i stanari imaju pravo na put, za koje ja nijesam adresar, no oni koji su im za to uzeli novac

Markuševo javno negodovanje i dopisivanje sa Glavnim gradom oko sporne parcele traje već nekoliko godina, a sredinom januara preuzeo je radikalnije poteze iskopavši kanal ivicom koja dijeli zgradu i njegovo zemljište, bez kojeg se ne mogu izvesti prilazni putevi, a time ni zgrade dati na upotrebu.

Iz Glavnog grada tvrde da je više vlasnika

Iz Glavnog grada i juče su ostali pri ranije datom zajedničkom saopštenju Agencije za izgradnju i razvoj i Direkcije za imovinu, u kojem tvrde da je sve u zakonski predviđenom roku.

Demantujući Markuševe tvrdnje iznijete nakon prvog zajedničkog sastanka (da put neće biti izgrađen ni narednih nekoliko godina), direktorka Direkcije za imovinu Nada Stanišić objasnila je da Grad i Markuš o istom putu i ne govore.

"Grad je sada dužan da, nakon urađene katastarske procjene imovine, krene u razgovore sa porodicama tog zemljišta, kojih podsjećam ima više" kazala je Stanišić, objašnjvajući da se ništa nije moglo preuzeti prije usvanja Programa uređenja prostora za 2011, koji je donešen na prethodnoj sjednici.

U tadašnjem saopštenju tvrdilo se da je Agencija sa investitorom „Sea colony” zaključila Ugovor o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta 5. avgusta prošle godine.

"Obaveza Agencije, po osnovu komunalnog opremanja obuhvata izgradnju objekta i uređenja komunalne infrastrukture do priključka na urbanističku parcelu.

U tom cilju doveden je 10 kV kabl do predviđene lokacije za trafo-stanicu, stvoreni preduslovi za priključenje na vodovodnu mrežu, fekalnu i atmosfersku kanalizaciju.

Urađeni su i projekti saobraćajnice, koji su podloga za izradu elaborata eksproprijacije, koji je završen krajem novembra prošle godine.

Kako su tek tada stvorene zakonske pretpostavke za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, svaki kontakt sa vlasnicima bez pomenutog Elaborata i usvajanja Programa uređenja prostora za 2011. godinu nije imao smisla.

Nesporno je da će Glavni grad u dobroj komunikaciji sa svim vlasnicima zemljišta na osnovu pozitivnih propisa blagovremeno sprovesti postupak utvrđen zakonom" navodi se u objašnjenju iz PG biroa.

Kako je ranije “Vijestima” saopšteno iz “Bemaksa”, to preduzeće i izraelska Mor grupa, početkom septembra prošle godine, sklopili su ugovor sa Glavnim gradom, kojim se grad obavezao da će narednih godina obezbijediti svu neophodnu infrastrukturu oko objekata.