ODLAGAO SJEDNICU

Sjednica vijeća Pravnog fakulteta održana bez dekana

Radulović je ocijenio da bi Pravni fakultet ubuduće trebalo da upisuje manje studenata, te da naučni rad nije vrednovan kako bi trebalo.
0 komentar(a)
Pravni fakultet, Foto: Luka Zeković
Pravni fakultet, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 28.02.2011. 18:45h

Jedini kandidat za dekana Pravnog fakulteta Drago Radulović predstavio je trogodišnji program razvoja te visokoškolske ustanove na sjednici Vijeća, kojoj nije prisustvovao Ranko Mujović. Aktuelni dekan pokrenuo je “hitan postupak” za “ocjenu rada” Izborne komisije.

Mujović je zbog toga zatražio odlaganje sjednice, ali je većina članova Vijeća, njih 19 od ukupno 29, ipak odlučilo da se o Raduloviću izjasne 7. marta, kako je I planirano.

Izborna komisija, a potom I Vijeće Pravnog fakulteta, već su odbili sve Mujovićeve prigovore o navodnom kršenju izborne procedure.

Mujović je, međutim, sve članove Vijeća ponaosob pismeno obavijestio da se “sjednica odlaže”, što njegovi oponenti tumače kao pokušaj zaustavljanja izbornog procesa.

Mujović je, međutim, sve članove Vijeća ponaosob pismeno obavijestio da se “sjednica odlaže”, što njegovi oponenti tumače kao pokušaj zaustavljanja izbornog procesa.

“Odlaže se sjednica Vijeća Pravnog fakulteta... Kao organ rukovođenja koji je odgovoran za zakonitost rada Pravnog fakulteta kod nadležnih organa Univerziteta i drugih organa pokrenuo sam hitan postupak za ocjenu rada Izborne komisije za sprovođenje procedure izbora dekana kao i odluke Vijeća donijete 24. februara 2011. godine. Nakon dobijanja odgovora odrediće se termin održavanja sjednice Vijeća”, stoji u dopisu, a koji su članovi Vijeća dobili neposredno pred početak ranije zakazane sjednice.

Mujović nije odgovarao na pozive “Vijesti”, pa nije sasvim jasno kome se dekan obratio, ali je najvjerovatnije riječ o Upravnom odboru Univerziteta i Prosvjetnoj inspekciji.

I pored Mujovićevog obavještenja “o odlaganju”, sjednica je ipak održana, ali u amfiteatru a ne u za to predviđenim salama kako je i uobičajeno. Izvori “Vijesti” tvrde da je Mujović zaključao sale za sastanke neposredno pred početak sjednice.

Radulović je ipak iznio svoj program, što su prisutni članovi Vijeća, ali i gosti sa drugih fakulteta Univerziteta Crne Gore, pozdravili aplauzom.

Izborna komisija saopštila je nakon sjednice da će članovi Vijeća sljedećeg ponedjeljka tajnim glasanjem odlučiti da li će Radulović nasljediti Mujovića na mjestu dekana Pravnog fakulteta. U saopštenju se navode I imena svih članova Vijeća koji su prisustvovali jučerašnjoj sjednici.

Izlažući program, Radulović je ocijenio da Zakon o visokom obrazovanju, ali i Statut Univerziteta, “daju široka diskreciona ovlašćenja dekanu”, ali da se to “ne smije zloupotrebljavati”.

“Možda zvuči neuobičajeno da kandidat za dekana govori o samoograničenju, ali time uprava osigurava vlastiti kredibilitet, što se postiže konsultovanjem i slijeđenjem mišljenja Vijeća fakulteta. Politika upravljanja mora biti sinteza opšteg i i ličnog interesa. Opšti interes podrazumijeva uvažavanje stavova članova kolektiva sa ciljem efikasnijeg i kvalitetnijegobavljanja nastavno-naučne djelatnosti, a lični je, što je legitimno, ostanak na funkciji, odnosno reizbor, ali u demokratskim uslovima. Zato je upravu potrebno izložiti provjeri povjerenja što treba prihvatiti kao normalnu stavr, a ne kao sječu nečijih glava”, kazao je, između ostalog, Radulović.

On smatra da na “državnom nivou” treba uraditi detaljnu analizu osmogodišnjeg sprovođenja Bolonjskog procesa, te preispitati da li je dobra odluka da se osnovni studiji svedu na tri godine.

On smatra da na “državnom nivou” treba uraditi detaljnu analizu osmogodišnjeg sprovođenja Bolonjskog procesa, te preispitati da li je dobra odluka da se osnovni studiji svedu na tri godine.

Radulović je ocijenio da bi Pravni fakultet ubuduće trebalo da upisuje manje studenata, te da naučni rad nije vrednovan kako bi trebalo.

On je kazao da podržava zahtjev studenata da se odobri dodatni rok za polaganje ispita, ali I zahtjeve da se produži rad čitaonice, opremi računarska sala, poveća broj udžbenika.

Vijeće će u ponedjeljak glasati o jedinom kandidatu za dekana Dragu Raduloviću, koji je juče izložio trogodišnji program rada Ranko Mujović pokušao da odloži sjednicu I zatražio da nadležni preispitaju zakonitost rada Izborne komisije

Preporučujemo za Vas