Vujović: Hitno usvojiti Zakon o zaštiti ljudskih prava i sloboda

Pozivamo da se zbog isteka roka za usvajanje NPM, Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda usvoji po skraćenom postupku”, poručio je Vujović.
127 pregleda 0 komentar(a)
zlatko vujovic, Foto: Boris Pejović
zlatko vujovic, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 21.02.2011. 21:08h

Predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring Zlatko Vujović zatražio je od predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića hitno usvajanje Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda.

Vujović je u otvorenom pismu podsjetio predsjednika Skupštine da je u Crnoj Gori i dalje na snazi Zakon o zaštitniku iz 2003. godine, koji nije usklađen sa usvojenim Zakonom o anti-diskriminaciji, zbog čega ne predstavlja adekvatan nacionalni mehanizam za prevenciju torture.

“Potpisivanjem Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka (OPCAT), Crna Gora se obavezala da će osnovati jedan ili više nezavisnih nacionalnih mehanizama za prevenciju torture na nacionalnom nivou”, poručio je Vujović.

On je upozorio i da je članom 17 predviđeno osnivanje Nacionalnog mehanizma prevencije „najduže godinu nakon stupanja na snagu ovog protokola ili njegove ratifikacije“.

“Crna Gora je ratifikovala OPCAT 6. marta 2009, i pri ratifikaciji tražila da rok uspostavljanja Nacionalnog mehanizma prevencije bude produžen na dvije godine. Za nešto manje od 20 dana ističe i taj dodatno produženi rok”, upozorio je Vujović.

Po njegovim riječima, šestog marta ističe rok za uspostavljanje Nacionalnog mehanizma prevencije, što znači da će parlament Crne Gore, ukoliko do tada ne usvoji Zakon o Zaštitniku, prekršiti prethodno preuzete međunarodne obaveze i rokove.

“Ovakvo djelovanje parlamenta pokazuje nedovoljnu spremnost ove institucije da sprovede u djelo obaveze koje je preuzela i može donijeti Crnoj Gori negativnu ocjenu međunarodne zajednice”, kazao je Vujović.

On je u pismu saopštio Krivokapiću da je Poslovnikom Skupštine predviđeno i da se zakon može donijeti po skraćenom postupku, ukoliko „nedonošenje zakona može da prouzrokuje štetne posljedice i zakon koji je neophodno uskladiti sa evropskim pravom i međunarodnim obavezama i konvencijama“.

“Zato pozivamo da se zbog isteka roka za usvajanje NPM, Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda usvoji po skraćenom postupku”, poručio je Vujović.

Za direktora UO CEMI-ja ne postoji nijedan opravdan razlog za odlaganje usvajanja ovog zakona, jer su izmjene koje je trebalo da budu unesene označene kao „tehničke“, a ne suštinske i bitne.

“Sa druge strane, neusvajanje ovog Zakona, zajedno sa drugim neispunjenim međunarodnim obavezama (kao što je osnivanje nacionalnog ogranka parlamentaraca za borbu protiv korupcije) može imati negativne posljedice po Crnu Goru i rezultirati negativnim ocjenama rada parlamenta”, kazao je Vujović.

Bonus video: