MIRANOVIĆ NENADLEŽAN

Rektor nema ovlašćenje da inicira smjenu dekana Mujovića

CGO je zatražila od Miranovića da pokrene proceduru za smjenu Mujovića, nakon što je dekan donio rješenje kojim privremeno udaljava studenta Koču Đurišića sa Pravnog fakulteta.
0 komentar(a)
Ažurirano: 27.02.2019. 03:49h

Rektor Univerziteta Crne Gore (UCG) “nema ovlašćenja” da pokrene inicijativu za smjenu dekana Pravnog fakulteta Ranka Mujovića.

Povodom predloga Centra za građansko obrazovanje da rektor Predrag Miranović pokrene postupak za razrješenje Mujovića, Služba za odnose s javnošću UCG saopštila je da takvu inicijativu mogu da podnesu “isključivo tri člana Upravnog odbora Univerziteta i najmanje 20 odsto ukupnog broja članova Vijeća fakulteta”.

“O inicijativi za razrješenje izjašnjava se Vijeće, a predlog se kasnije dostavlja Upravnom odboru, koji donosi konačnu odluku. U slučaju nezakazivanja sjednice Vijeća, Upravni odbor i bez odluke Vijeća razmatra inicijativu i donosi odluku. Dakle, rektor ne može čak ni podnijeti inicijativu za razrješenje dekana, niti donositi odluke u takvim slučajevima. Ova pravila definisana su aktom objavljenim u Biltenu UCG”, stoji u saopštenju.

UCG je saopštio da je “Senat prvostepeni disciplinski organ kada odlučuje po predlogu za isključenje studenta sa Univerziteta”, odnosno fakulteta, što je precizirano Pravilnikom o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti studenta.

“U slučaju spora studenta i dekana, u Rektoratu smo spremni na zaštitu studentskih prava, u mjeri u kojoj pravilima definisani nadležnost i ovlašćenja to dozvoljavaju”, stoji u saopštenju.

CGO je zatražila od Miranovića da pokrene proceduru za smjenu Mujovića, nakon što je dekan donio rješenje kojim privremeno udaljava studenta Koču Đurišića sa Pravnog fakulteta.