NIJE ZBOG NAORUŽANJA

Zemljotresi u Pivi nisu povezani sa eksplozijama na Latičnom

Glavatović je rekao da pojedinačno paljenje klasičnog eksploziva stvara potresanje tla koje se vrlo brzo prigušuje sa rastojanjem.
0 komentar(a)
glavatovic, Foto: Zoran Đurić
glavatovic, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 27.02.2019. 03:54h

Zemljotresi u regionu hidroakumulacije Piva, koji su registrovani u toku prethnodnih nekoliko mjeseci, nijesu povezani sa uništavanjem viška naoružanja na planini Latično, saopšteno je iz Seizmološkog zavoda Crne Gore (SEISMO), prenosi MINA.Direktor Zavoda, Branislav Glavatović, podsjetio je da je vještačko akumulaciono jezero Piva formirano izgradnjom brane istoimene hidroelektrane, kao i da je prvo punjenje akumulacionog basena, zapremine 880 miliona kubnih metara, započelo 1976. godine. „Ubrzo nakon formiranja jezera, značajno je pojačana seizmička aktivnost u neposrednom okruženju akumulacionog jezera, pojavom većeg broja manjih zemljotresa, sa dubinama žarišta do 12 kilometara“, rekao je.

„Periodi oživljavanja aktivnosti odgovaraju stanjima naglog punjenja i pražnjenja akumulacije, ali i periodima dugotrajnog vrlo visokog vodostaja akumulacionog jezera“, kazao je Glavatović

Proračun jačine efekta miniranja tih količina eksploziva ukazuje da takve eksplozije na rastojanjima većim od 500 metara ne mogu izazvati oscilovanje tla koja bi mogao zapaziti čovjek u mirovanju“, rekao je.

"Imajući u vidu da registrovani zemljotresi u široj zoni akumulacije Piva imaju prosječnu dubinu hipocentra od oko osam kilometara, očigledno je da se te dvije pojave ne mogu dovesti u vezu", dodao je Glavatović.

„Neophodno je naglasiti da se veći broj zemljotresa, koji je tokom decembra prošle i januara ove godine nastao na prostoru zapadno od akumulacionog jezera Piva, ne može dovesti u vezu sa miniranjem manjih količina eksploziva na području planinskog masiva Latično“, kazao je.

Glavatović je objasnio da ta seizmička aktivnost predstavlja „reakciju stijenskih masa gornjeg dijela zemljine kore na dugotrajno stanje maksimalno punog akumulacionog jezera Piva, kao što je to inače više puta manifestovano tokom prethodnog perioda od 34 godine od formiranja akumulacije“.