Kreator grba tužio opštinu Bijelo Polje

Zbog zaštite autorskog prava i naknade štete, u toku je parnični postupak protiv te opštine po tužbi penzionisanog profesora sa Cetinja Veljka Pajovića.
203 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 16.01.2011. 19:06h

Zbog zaštite autorskog prava i naknade štete, u Osnovnom sudu u Bijelom Polju, pred sudijom Bojanom Bojović, u toku je parnični postupak protiv te opštine po tužbi penzionisanog profesora sa Cetinja Veljka Pajovića.

U tužbi se navodi da je Pajović učestvovao na konkursu za izradu idejnog rješenja amblema-grba opštine Bijelo Polje u maju 1997. godine, kada je njegov rad prihvaćen kao najbolji i dobio nagradu u iznosu 10.000 tadašnjih dinara.

Punomoćnik Pajovića, advokat dr Sefer Međedović u tužbi navodi da je njegov klijent saznao da je Opština nedavno izmijenila amblem bez saglasnosti autora, zbog čega je on reagovao usmeno i pismeno.

Tražio vansudsko poravnanje

Pajović je kazao „Vijestima“ da je zatraženo vansudsko poravnanje, te da se nije naišlo na potrebno razumijevanje. On navodi i da su na amblemu nedozvoljeno izmijenjene, odnosno “izkarikirane“ boje u unutrašnjosti i po rubovima, kao i naziv Opštine.

U konkretnom slučaju, radi se o kršenju zakona i ignorisanju nečijih autorskih prava, koja se neotuđiva i ne zastarijevaju. Imam mogućnost da testamentom prenesem autorsko pravo mojih radova na djecu

Advokat Međedović je prokomentarisao i da je izmjenama amblema opštine bez dozvole autora povrijeđeno njegovo autorsko pravo i pričinjena mu imovinska šteta.

Tim prije i više od toga, što su se odgovorni ljudi iz Opštine oglušili o njegov predlog da se postigne vansudski dogovor. Visinu štete tužilac određuje na iznos od 10.000 eura sa zakonskom kamatom počev od dana presuđenja do isplate, kao i pripadajuće troškove spora - objasnio je Međedović.

Otkupom riješenja, otkupljeno i autorsko pravo

Punomoćnik opštine Ljubomir Sošić osporio je osnovanost tužbenog zahtjeva.

Iz razloga što smatramo da je još prilikom odabira idejnog rješenja za grb-amblem opštine, prilikom otkupa idejnog rješenja otkupljeno i autorsko pravo od Pajovića - kazao je Sošić.

On tvrdi da na grbu-amblemu nije došlo „čak ni do povrede originala“, objasnivši da se na svim zvaničnim opštinskim manifestacijama koristi originalni grb.

Sigurni smo da će ishod sudske odluke biti povoljan za opštinu. “Karikature“ koje su priložene uz tužbu smatramo djelom istog autora. Inače, poštovaće se svaka odluka suda

Naredno ročište zakazano je za četvrti februar, kada bi trebalo da svjedoče članovi Komisije za odabir grba-amblema opštine, tadašnji predsjednik SO Velimir Radojević, te Refik Bojadžić, Rizo Kasumović i Beba Rudić.

Oštećeni autor tvrdi da su na amblemu nedozvoljeno izmijenjene, odnosno “izkarikirane“ boje u unutrašnjosti i po rubovima, kao i naziv Opštine

Za izmjene znao i Tarzan

U okviru dokaznog materijala nalazi se i Pajovićevo pismo upućeno 18. maja prošle godine bivšem gradonačelniku Tarzanu Miloševiću u kojem se navodi da je na sajtu Opštine i na zastavi uočio promjene na grbu, koje su urađene bez njegove saglasnosti.

"Saglasno Bernskoj konvenciji o zaštiti autorskih prava zahtijevam da me obeštetite sa dvije hiljade eura i da vratite izgled izvornog, nagrađenog idejnog rješenja i povlačenje svih primjeraka koji su u opticaju, a u suprotnosti su s prihvaćenim idejnim rješenjem SO Bijelo Polje", navodi se u dopisu upućenom Miloševiću.