Mijovićeva politički diskriminisana, Šehović će se žaliti

Ministarstvo prosvjete je na mjesto direktora podgoričkog vrtića 5. jula 2017. godine izabralo Stanišića, protivno većinskoj volji Upravnog odbora i roditelja djece
170 pregleda 19 komentar(a)
Milena Mijović, Foto: Luka Zeković
Milena Mijović, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 27.03.2018. 06:06h

Ministar prosvjete Damir Šehović politički je diskriminisao Milenu Mijović kada je u julu 2017. za direktora vrtića “Đina Vrbica” imenovao Vuka Stanišića. To je odlučila sutkinja danilovgradskog Osnovnog suda Nina Radunović, koja je presudom poništila konkurs za izbor direktora, radi uklanjanja posljedica takvog postupanja države.

Ona je državi, Ministarstvu prosvjete, naložila da o svom trošku objavi presudu u jednom od dnevnih štampanih medija koji se distribuiraju na teritoriji Crne Gore, u prvom narednom izdanju nakon pravosnažnosti presude.

Radunović je juče objavila presudu kojom se usvaja tužbeni zahtjev Mijović, obrazlažući da je tužilja ponuđenim dokazima učinila vjerovatnim da je diskriminisana po osnovu političkog uvjerenja i političke nepripadnosti, te da je zbog toga stavljena u nepovoljniji položaj u odnosu na izabranog kandidata.

“Tužena nije pružila nijedan dokaz kojim bi tu vjerovatnost osporila i dokazala suprotno - da diskriminacije nije bilo”, zaključila je sutkinja.

Sutkinja je napisala i da bi bilo logično da je na mjesto direktora imenovana Mijović, ili da postoji opravdan i objektivan razlog za njen neizbor, odnosno za izbor Stanišića.

“Što je u konkretnom slučaju izostalo i s tim u vezi kod suda izazvalo uvjerenje da tužilja nije izabrana za direktora JPU ‘Đina Vrbica’ zbog ličnog svojstva - političkog mišljenja i uvjerenja, odnosno političke nepripadnosti i nepodobnosti. To uvjerenje tužena je učvrstila pasivnim držanjem tokom cijelog postupka, pravdajući se procesnim smetnjama, pri tome ne pružajući nijedan dokaz u suptonom pravcu”, piše u obrazloženju presude.

Iz Ministarstva prosvjete juče su odgovorili “Vijestima” da nijesu zvanično dobili presudu i da zbog toga ne mogu dati detaljan komentar, ali su najavili da će se žaliti na odluku suda.

“Tvrdimo da gospođa Mijović nije diskriminisana niti po jednom osnovu, te sa indignacijom odbacujemo takve navode”, odgovoreno je iz Šehovićevog resora.

Sutkinja je obrazložila da prilikom odlučivanja nijesu izgubili iz vida diskreciono pravo ministra prosvjete da na osnovu čl. 80 st. 6 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju izabere direktora javne ustanove:

“Ali i u vršenju diskrecionog prava isključena je samovolja, kao način odlučivanja koji ne uvažava objektivne kriterijume. U konkretnom slučaju, diskreciono pravo ministra da po sosptvenom nahođenju izvrši izbor direktora javne ustanove, ograničeno je javnim interesom, s obzirom da su obrazovanje i vaspitanje u smislu čl. 4 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju djelatnosti od javnog interesa, koji zahtijeva da bude izabran kandidat koji će najuspješnije obavljati poslove direktora, a iz navedene odluke se ne može sa sigurnošću utvrditi da je taj interes izborom kandidata Vuka Stanišića zadovoljen”, obrazložila je sutkinja.

U presudi dodaje da je time dovedena u pitanje zakonitost odluke.

Radunović je obrazložila da je činjenice koje se odnose na političko uvjerenje kao lično svojstvo tužilje, na osnovu kojeg je tvrdila da je diskriminisana, sud utvrđivao na osnovu iskaza Mijović u vezi sa ostalim provedenim dokazima:

“A njenom iskazu poklonio vjeru, jer isti paušalnim prigovorima tužene, ostalim provedenim dokazima, ni rezultatima raspravljanja nije doveden u sumnju. Naprotiv, izjašnjenjem zakonskog zastupnika tužene sa rasprave od 28. februara 2018. godine, iskaz tužilje potvrđen je u dijelu koji se odnosi na činjenicu da joj je ministar prosvjete nakon donošenja odluke o izboru ponudio mjesto pomoćnika direktora ili bilo koje drugo mjesto u Ministarstvu prosvjete”. Mijović je tužila državu zbog diskriminacije po osnovu političkog opredjeljenja, odnosno neopredjeljenja.

Tražila je da se poništi odluka o izboru Stanišića za direktora te javne predškolske ustanove i presuda javno objavi.

Ministarstvo prosvjete je na mjesto direktora podgoričkog vrtića 5. jula 2017. godine izabralo Stanišića, protivno većinskoj volji Upravnog odbora i roditelja djece.

Ministarstvo najavilo žalbu

Iz Ministarstva prosvjete juče su odgovorili "Vijestima" da nijesu zvanično dobili presudu i da zbog toga ne mogu dati detaljan komentar.

"Bez obzira na to, presuda, ukoliko je vaša informacija tačna, je prvostepna i nepravosnažna, i podrazumijeva se da ćemo se žaliti. Tvrdimo da gospođa Mijović nije diskriminisana niti po jednom osnovu, te sa indignacijom odbacujemo takve navode", odgovoreno je iz Šehovićevog resora.

Radunović donijela hrabru odluku

Mijović je juče kazala da nije iznenađena odlukom suda koja je donesena u njenu korist, i koja dokazuje da je Šehović nad njom “izvršio direktnu političku diskriminaciju” i onemogućio joj napredovanje na poslu.

“Izražavam potpunu podršku institucijama sistema da ovakvim slučajevima dokazuju nezavisnost, integritet i jačanje institucija u pravcu vladavine prava.

U ovakvom političkom ambijentu i ovakvom političkom trenutku, sutkinja Nina Radunovic je donijela izuzetno hrabru odluku, čime je započela jedan neophodan proces departizacije i profesionalizacije institucija u Crnoj Gori. Takođe, imala je dovoljno ličnog i profesionalnog integriteta da ovaj slučaj okonča na ovaj način”, kazala je Mijović.

Ona se zahvalila instituciji ombudsmana, a naročito Dini Knežević, koja je pratila sudski proces i medijima koji su izvještavali o suđenju i “problemu uopšte”.

“Nadam se da će moj slučaj dati snagu i drugim zaposlenima i građanima da prijave političku diskriminaciju pri zapošljavanju, pa bilo od koje partije ili ličnosti da dolazi, i time da se bore za svoja prava i principe”, rekla je Mijović.

Bonus video: