PRIJESTONICA POROKA

Na Cetinju rastu svi oblici zavisnosti

Istraživanje je sprovedeno među osnovcima od 11 do 14 godina, srednjoškolcima od 15 do 18 i mladima od 18 do 29 godina, koje je, kako je navela, pokazalo ne tako sjajnu sliku u gradu
0 komentar(a)
Ažurirano: 13.01.2011. 12:11h

U crnogorskoj prijestonici u posljednje vrijeme bilježe rast svih oblika zavisnosti kod mladih, a posebno kada je riječ o pušenju.

Prema podacima cetinjske Kancelarije za prevenciju narkomanije, utvrđeno je da je među populacijom od 18 do 29 godina, svaka peta osoba pušač, dok se “zavidan broj njih” izjasnio da je probalo neku drogu, najčešće marihuanu.

Koordinatorka kancelarije Mirjana Lipovina kazala je da su sproveli istraživanje među osnovcima od 11 do 14 godina, srednjoškolcima od 15 do 18 i mladima od 18 do 29 godina, koje je, kako je navela, pokazalo ne tako sjajnu sliku u gradu.

“Osnovci nijesu upotrebljavali neku od supstanci koje izazivaju zavisnost, ali se zavidan procenat mladih od 18 do 29 godina izjasnio da su probali neku od droga, i to najčešće marihuanu, dok je 80 odsto pripadnika muške populacije, kazalo da je neko od njegovih poznanika probao drogu”, kazala je Lipovina.

Muškarci skloniji alkoholu

Sve više omladine, bilo mladića ili djevojaka, dodala je ona, konzumira alkohol, “naročito prilikom raznih socijalnih dešavanja”.

“Ipak, možemo zaključiti da uopšteno gledano, problem alkoholizma je više prisutan među pripadnicima muške populacije”, kazala je Lipovina.

Kada je riječ o informisanosti o konzumiranju i zloupotrebi psihoaktivnih supstanci, cetinjska omladina kaže da je, uglavnom, upoznata, a informacije im najčešće pružaju nastavnici, profesori, mediji i roditelji.

Razlozi zbog kojih mladi posežu za drogom ili su to već uradili su, navela je Lipovina, mnogoborjni.

“Počev od puke radoznalosti, nemogućnosti suočavanja sa problemima, do imitacije, odnosno želje za pripadnost grupi. Upravo iz tog razloga cilj rada naše kancelarije je preventivno djelovanje na zdravu populaciju i razvijanje pozitivne svijesti kod mladih, kako bi bili u stanju da odbiju loša iskušenja koje nosi odrastanje mladog čovjeka”, navela je Lipovina.

Bez podataka o registrovanim zavisnicima

Kancelarija ne posjeduje podatke o broju registrovanih zavisnika, već statistikom raspolaže Ispostava policije na Cetinju i Dom zdravlja.

“I te dvije službe imaju samo registar onih osoba koje su procesuirane, bilo kao izvršioci krivičnih djela ili kao osobe kojima je ukazivana medicinska pomoć”, kazala je Lipovina.

Dio aktivnosti cetinjske kancelarije bazira se i na rad sa osnovcima i srednjoškolcima, kroz održavanje predavanja i radionica. Prema uvidu predstavnika kancelarije, djeca ne dolaze u kontakt sa bilo kojom vrstom droga, odnosno droga nije prisutna u školama.

“U cilju uspješnog ostvarivanja programa prevencije, na predlog naše kancelarije, a odlukom gradonačelnika, formirali smo fondaciju pod nazivom “Fondacija Cetinje za prevenciju narkomanije” s ciljem konkurisanja projektima kod raznih donatora i prikupljanja sredstava kako bi se što bolje realizovale naše aktivnosti, jer su budžetska sredstva nedovoljna da bi se planirano i ostvarilo”, kazala je Lipovina.

Njihova kancelarija do sada je realizovala projekte “Istraživanje postojanosti droga među mladima i saznanja o štetnosti uticaja prihoaktivnih supstanci kod učenika i roditelja”, “Budućnost nije ono što od nje očekujemo,već ono što od nje učinimo – Droga? Ne. Hvala!”, te ”Zauzmi stav, ostani zdrav - prevencija zavisnosti kod mladih”.

Odlična saradnja sa policijom

U kancelariji na Cetinju zaposlena su po dva sociologa, namještenika za mlade i namještenika za prevenciju narkomanije, te jedan tehnički sekretar.

“Imamo odličnu saradnju sa policijom, a to se ogleda kroz niz zajedničkih aktivnosti, koje su edukativnog karaktera. Istakla bih saradnju sa Nacionalnom kancelarijom za mlade, pri Upravi za mlade i sport, što nam je omogućilo adekvatno umrežavanje sa svim relevantnim subjektima, bitnim za rad naše kancelarije, započinjanje novih projekata i programskih aktivnosti u vezi sa brigom o mladima”, zaključila je Lipovina.

Roditelji često traže testove

Zaposleni u kancelariji su, poručuje, uvijek spremni da prime sve osobe, uz potpunu diskreciju, koja je, kaže Lipovina, u nedoumici u pogledu ponašanja sebi bliske osobe, bilo da je riječ o davanju savjeta ili upućivanja na druge institucije i službe, koji se bave tom problematikom.

“U cilju što veće zainteresovanosti roditelja, koje sada nije na zavidnom nivou, naša kancelarija je osnovala Savjetovalište za roditelje u okviru kojeg roditelji, osim savjeta, mogu dobiti testove za rano otkrivanje droga i informativne priručnike”, kazala je Lipovina i dodala da im roditelji nerijetko traže testove.