"SVE INSTITUCIJE I ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA DA DAJU DOPRINOS"

Vojinović: Jedan od ključnih zadataka CG je sprovođenje planova upravljanja populacijom mrkog medvjeda

Vojinović je najavila i aktivnosti koje obuhvataju formiranje interventnog tima, što prije svega podrazumijeva obuke, treninge i edukacije na temu specifičnih znanja i aktivnosti koje svaki od članova u nekim interventnim, specifičnim i akcidentnim situacijama treba da sprovede
94 pregleda 2 komentar(a)
Međunarodna konferencija o upravljanju populacijom mrkog medvjeda, Foto: Parkovi Dinarida
Međunarodna konferencija o upravljanju populacijom mrkog medvjeda, Foto: Parkovi Dinarida
Ažurirano: 27.03.2018. 18:48h

Međunarodna konferencija o upravljanju populacijom mrkog medvjeda trebalo bi da rezultira uspostavljanjem temelja za dalje dugoročno vođenje politike adekvatnog upravljanja i zaštitom te vrste u Crnoj Gori, ocijenjeno je sa dvodnevnom skupu organizovanom u Podgorici.

Generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Ivana Vojinovič, kazala je da je jedan od ključnih zadataka i obaveza Crne Gore, kao potpisnice Konvencije o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa, upravo izrada, donošenje, usvajanje i sprovođenje višegodišnjih planova upravljanja populacijom mrkog medvjeda.

“Tu je i donošenje godišnjih programa upravljanja tom vrstom kao operativnih instrumenata na bazi kojih sve institucije i organizacije civilnog društva mogu da daju doprinos”, rekla je Vojinović na konferenciji koju su organizovali Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida, ministarstva održivog razvoja i turizma i poljoprivrede i ruralnog razvoja, Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP), Njemačka fondacija za zaštitu prirode – EuroNatur i Svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF).

Ona je dodala da je to zadatak na kojem će Ministarstvo održivog razvoja i turizma predano i marljivo raditi sa nevladinim sektorom i ostalim zainteresovanim subjektima.

Vojinović je najavila i aktivnosti koje obuhvataju formiranje interventnog tima, što prije svega podrazumijeva obuke, treninge i edukacije na temu specifičnih znanja i aktivnosti koje svaki od članova u nekim interventnim, specifičnim i akcidentnim situacijama treba da sprovede.

“Mi smo na neki način aktivnosti na tom polju već realizovali, odnosno došlo je do interne razmjene i umrežavanja informacija između nadležnih institucija, prije svega ministarstava održivog razvoja i turizma i poljoprivrede, Lovačkog saveza i nevladinog sektora, gdje prije svega mislim na CZIP“, kazala je Vojinović.

Generalni direktor Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede, Adem Fetić, rekao je da je zadovoljan zbog pokrenutog procesa i saradnje na polju zaštite i gazdovanja divljim vrstama.

“Nadam se da će se u narednom periodu za sve vrste divljači koje karakterišu biodiverzitet ovih prostora stvoriti uslovi za pojačanu zaštitu i unaprijeđenje uslova za njihov opstanak i unaprijeđenje njihovog stanja“, naveo je Fetić.

Ekspertkinja za krupne sisare iz EuroNatur fondacije, Marike Briks, saopštila je da je zadovoljna činjenicom da je Vlada veoma posvećena da napravi korak dalje na tom polju, kao i spremnošću svih učesnika da razmijene znanje, stručnost i ekspertizu tokom trajanja konferencije.

Koordinator za politiku biološke raznolikosti i zagovaranje u WWF-u, Goran Sekulić, saopštio je da ta organizacija i Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarid, kroz program Zaštićena područja za prirodu i ljude, u nacionalnim parkovima Biogradska gora u Crnoj Gori i Tara u Srbiji sprovode regionalni projekat pod nazivom Posmatranje medvjeda.

Ta inicijativa je, kako je naveo, posvećena razvoju održivog turizma i suživota lokalne zajednice i mrkog medvjeda, uz njegovu zaštitu i poboljšanje staništa.

Konferenciju je okupila je domaće i strane stručnjake za velike zvijeri, predstavnike nadležnih institucija, nevladinog sektora, lovačkih organizacija i međunarodne stručnjake za sprovođenje EU i međunarodnih propisa.