Medenica: Crna Gora je poštovanjem standarda za ljudska prava pokazala da može biti lider u regionu

Prema riječima ambasadorke Velike Britanije Alison Kemp, Crna Gora pokazuje pozitivne rezultate na planu zaštite ljudskih prava
481 pregleda 2 komentar(a)
Sa okruglog stola, Foto: Dragana Šćepanović
Sa okruglog stola, Foto: Dragana Šćepanović

Zabrana mučenja je apsolutno ljudsko pravo. U Konvenciji o ljudskim pravima ima samo još jedno apsolutno ljudsko pravo , a to je zabrana ropstva i prinudnog rada. Pravo na život nije apsolutno pravo jer neko u nužnoj odbrani može da liši života.

To je, između ostalog, poručeno sa okruglog stola posvećenom temama zabrane mučenja i nečovječnog ponašanja ili kažnjavanja, koji je danas počeo u u Kolašinu.

"Crna Gora je poštovanjem standarda za ljudska prava pokazala da može biti lider u regionu", ocijenila je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica.

Prema riječima ambasadorke Velike Britanije Alison Kemp, Crna Gora pokazuje pozitivne rezultate na planu zaštite ljudskih prava .

Miraš Radović, sudija Vrhovnog suda objasnio je da je zabrana mučenja jedna od najvažnijih tema u demokratskom društvu.

Prema njegovim riječima tortura postoji i kad nema namjere.

"Kada se govori o torturi,obično je u glavama ljudi namjera o torturi.Ipak, tortura postoji i kada nema namjere. Ključni procesno pravni teret torture je na tužilaštvu, istraga mora imati kvalitet koji se traži a sudstvo ovim predmetima dati prioritet.Takođe, neophodno je precizranje naknade u ovim postupcima", rekao je on.

Nebojša Vučinić doskorašnji sudija Evropskog suda za ljudska prava govorio je o zabrani mučenja i zlostavljanja prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima.

On je objasnio definiciju i karakter apsolutne zabrane shodno članu 3 kao i pozitivnu obavezu države da sprečava zlostavljanja.

Nuala Mole, osnivač i viša pravna savjetnica u AIRE centru je govorila o uslovima lišavanja slobode kod djece i zlostavljanju u objektima u kojima se drže.

Dušanka Radović sudija Vrhovnog suda Crne Gore i Miloš Šoškić državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu analizirali su izazove crnogorskog prava i prakse u vezi sa zabranom mučenja i zlostavljanja.

OkruglI sto, na kojem će gostovati i Gvido Rajmondi, predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, uz podršku Britanske ambasade organizuju Vrhovni sud Crne Gore i AIRE centar.

Bonus video: