POSLIJE TRI GODINE SE SJETILI DA POŠTUJU ZAKON

Nezakonite straže na vratima suda i tužilaštva

Službenici policije i dalje obezbjeđuju neke državne institucije, iako je propisano drugačije
5733 pregleda 2 komentar(a)
Policajci na ulazu u podgorički Viši sud (ilustracija), Foto: Savo Prelević
Policajci na ulazu u podgorički Viši sud (ilustracija), Foto: Savo Prelević

Nakon što su se iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) poslije tri godine sjetili da poštuju zakon, Ministarstvo finansija im nije odobrilo novac za osnivanje službe tužilačkog obezbjeđenja.

Skupština Crne Gore je 2015. godine usvojila Zakon o državnom tužilaštvu, koji, između ostalog, obavezuje VDT da osnuje svoju službu obezbjeđenja lica, imovine i objekata ili angažuje nekog da to čini umjesto njih.

Te poslove i dalje obavljaju službenici Uprave policije, iako prema zakonu iz 2015. godine - to više nije opcija.

“Poslove (obezbjeđenja) obavljaju zaposleni u državnom tužilaštvu na poslovima obezbjeđenja ili pravna lica ovlašćena za obavljanje poslova zaštite i obezbjeđenja. Za sva državna tužilaštva može se u Vrhovnom državnom tužilaštvu obrazovati služba za poslove tužilačkog obezbjeđenja”, navodi se u Zakonu o državnim tužilaštvima.

Iz tužilaštva su “Vijestima” i zvanično potvrdili da ni nakon tri godine nijesu postupili po zakonu.

VDT je tek 22. jula 2018. godine donijelo Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, kojim su predvidjeli postojanje ove službe sa 25 izvršilaca, ali Ministarstvo finansija im, tvrde, nije odobrilo novac u te svrhe u okviru budžetskih sredstva za 2019. godinu.

“Sistematizovana radna mjesta u ovoj Službi nisu popunjena, s obzirom na to da nisu postojala raspoloživa finansijska sredstva u budžetu. Potrošačka jedinica Tužilaštva, prijedlogom Zakona o budžeta za 2019. godinu, planirala je sredstva za gore navedene potrebe u iznosu od 362.881,42 eura, koja nisu odobrena od strane Ministarstva finansija”, navodi se u odgovoru Tužilačkog savjeta, na čijem čelu je vrhovni tužilac Ivica Stanković.

S obzirom na to da je za sudove predviđena ista mogućnost, istakli su da je članom 178 Zakona o državnom tužilaštvu propisana mogućnost da zajednička služba obavlja poslove obezbjeđenja lica, imovine i objekata gdje su ova dva pravosudna organa smještena u istoj zgradi.

I sudovi na isti način krše Zakon o sudovima, koji je 2015. godine predvidio mogućnost osnivanja Službe sudskog obezbjeđenja.

I njihove objekte još obezbjeđuju policajci.

“Cijeneći potrebu za kontinuiranim pružanjem visokog stepena zaštite i primjenom bezbjednosnih standarda u objektima pravosuđa, trenutno se razmatra pitanje eventualnih izmjena odredbi Zakona o sudovima, kako bi sistem obezbjeđenja lica u sudu, imovine i objekata suda bio djelotvorniji, efikasniji i u potpunosti održiv”, piše u odgovoru Vrhovnog suda, kojim predsjedava Vesna Medenica.

Tvrde da je zaštita lica u sudu i obezbjeđenje imovine i objekata sudova “od ključnog značaja za uspješno i nesmetano funkcionisanje crnogorskog sudstva”. Iz Uprave policije saopštili su da službenici Sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata čuvaju prostorije predsjednika, Skupštine, Vlade, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva pravde i Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Tvrde da vrše i poslove obezbjeđenja rezidencijalnih i protokolarnih objekata u Crnoj Gori, ali i zgrada u kojima rade i borave ličnosti čija se bezbjednost štiti ako to zahtijevaju razlozi bezbjednosti. Takođe, štite i konzularna predstavništva stranih država u Crnoj Gori i njihovih rezidencija, kao i misija međunarodnih organizacija u Crnoj Gori..

Iz Uprave policije, međutim, u odgovoru “Vijestima” nijesu naveli objekte sudova i tužilaštava.

Ni na dodatna pitanja “Vijesti” nijesu odgovorili zašto nijesu naveli te objekte, da li su njihovi službenici zaposleni na obezbjeđivanju prostorija pravosudnih organa, niti koliko je ljudi raspoređeno na tim poslovima.

Policija štiti 20 objekata državnih organa

Uprava policije radi novu sistematizaciju i organizaciju radnih mjesta, jer je postala samostalan državni organ, nezavisan od Ministarstva unutrašnjih poslova.

Iz policije, međutim, nijesu odgovorili šta je tom reorganizacijom predviđeno i šta će biti sa službenicima koji obezbjeđuju tužilaštva i sudove, ukoliko oni obrazuju svoje službe.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u Sektoru za obezbjeđenje ličnosti i objekata je sistematizovano 535 radnih mjesta, a u Upravi policije tvrde da se taj broj neće mijenjati.

Službenici Sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata vrše poslove obezbjeđenja ukupno 20 objekata u kojima se nalazi sjedište raznih državnih organa i institucija kao i 63 objekta u kojima stanuju ili borave štićene ličnosti ili predstavnici diplomatsko-konzularnih predstavništava akreditovanih u Crnoj Gori.

“Najveći broj objekata koje obezbjedjuje Sektor za obezbjeđenje ličnosti i objekata nalazi se u Podgorici (80 objekata) a tri objekta se nalaze van Podgorice i to jedan na Cetinju i dva u Danilovgradu”, navodi se u odgovoru Uprave polciije.

Službenici Uprave policije trenutno obezbjeđuju petnaest štićenih ličnosti, od kojih su četrnaest ličnosti koje obavljaju javne funkcije.