KOALICIJA 27 O STANJU VODA U CRNOJ GORI

Rijekama se gazduje nedomaćinski

Navodi se da je nedavni slučaj izlivanja otpadnih voda i mulja iz jame Biočki stan i otvorenih kopova u potok Mačak koji se uliva u rijeku Gračanicu najbolji pokazatelj da se rječnim slivovima upravlja na neadekvatan i neplanski način uz potpuno odsustvo integralnog pristupa, baznih studija i podataka
0 komentar(a)
Potok Mačak, Foto: MZ Župa
Potok Mačak, Foto: MZ Župa
Ažurirano: 22.03.2018. 12:14h

Vodnim tokovima se ugazduje na neodrživ i nedomaćinski način, ocijenjeno je povodm Svjetskog dana voda iz Koalicije 27 koja okuplja 20 organizacija koje se bave zaštitom životne sredine.

“Oblast upravljanja vodama je jedna od najizazovnijih i najskupljih oblasti za usklađivanje sa zakonodavstvom EU u procesu pridruživanja. Međutim, problemi u ovoj oblasti su brojni, od fargmentiranog sistema nadležnosti i neadekvatne primjene zakonskih odredbi preko nedostatka planovi upravljanja riječnim slivovima, do nedostatka postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, što za posljedicu ima to da se komunalne i industrijske otpadne vode u rječne tokove ispuštaju gotovo bez ikakvog prečišćavanja”, piše u saopštenju Koalicije 27.

Navodi se da je nedavni slučaj izlivanja otpadnih voda i mulja iz jame Biočki stan i otvorenih kopova u potok Mačak koji se uliva u rijeku Gračanicu najbolji pokazatelj da se rječnim slivovima upravlja na neadekvatan i neplanski način uz potpuno odsustvo integralnog pristupa, baznih studija i podataka.

“Ovaj slučaj je posljedica dugogodišnjeg neadekvatnog načina eksploatacije rude u ovom kraju kao i izostanka kontrole ekspolatacije rude boksita na potrebnom nivou. Ovo što se desilo je jasan pokazatelj nepostojanja strateškog pristupa planiranja riječnim slivom, izbjegavanja da se u prethodnom periodu uradi procjena uticaja na životnu sredinu, nedostatka baznih ispitivanja i istraživanja prije dodjele koncesija za ekspolataciju rude”, piše u saopštenju.

Iz Koalicije su pozvali nadležne institucije da adekvatno reaguju u ovom slučaju i da u skladu sa svojim nadležnostima utvrde odgovornost i kazne odgovorne za taj ekološki incident.

“Kako bi se ovakve pojave u budućnosti prevenirale i kako nam ne bi kiše opet bile glavni krivac, potrebno je sagledati razmjeru štete, utvrditi njene stvarne uzroke i adekvatno sagledati uticaje ekspolatacije rude na životnu sredinu kroz izradu elaborata procjene uticaja. Zbog zdravlja mještana ovoga kraja i zagađenja koja su se dešavala ne tako rijetko, na žalost, i ranije neophodno je uspostavi kontinuiran monitoring ispitivanje kvaliteta i sadržaja vode potoka Mačak, Gračanice i Liverovićkog jezera.

Pored toga u cilju unapređenja upravljanja riječnim slivovima na teritoriji čitave države potrebno je hitno obezbijediti uslove za jačanje administrativnih kapaciteta, znanja i vještine stručnog kadra u institucijama koje su ključne za integraciju i prenošenje tekovine EU o upravljanju vodama, kao i za njihovu implementaciju.

Neophodno je potpuno sprovođenje postojeće zakonske regulative i unaprijeđenje inspekcijskog nadzora na čitavoj teritoriji države, kako na nacionalnom, tako i na lokalnim nivoima. Neophodno je poboljšati kontrolu naročito u dijelu iskorištavanja voda za izgradnju hidro-elektrana, zagađenja voda, njihovu ekspolataciju I gradnje na obalama rijeka, očuvanja močvarnih staništa”, piše u saopštenju.

Preporučujemo za Vas