U TOKU SU RADOVI NA ADAPTACIJI OPAČICE

Uređenje prostora oko rezervoara Kanli kula

273 pregleda 0 komentar(a)
Kanli kula, Foto: Slavica Kosić
Kanli kula, Foto: Slavica Kosić

Uz rezervoar Kanli kula nalazi se armirano-betonska konstrukcija starog rezervoara koji bi uskoro trebalo da bude mali park sa djelovima namijenjenim za djecu i rekreaciju.

Rezervoar Kanli kula jedan od najznačajnijih objekata hercegnovskog sistema snabdijevanja vodom, smješten je na prostoru između vrlo frekventnih saobraćajnica: Jadranske magistrale, stepeništa “Sima Matavulja” i ulice “Prve bokeške brigade”, a ima zadatak snabdijevanja vodom prve zone snabdijevanja, od mora do kote 60 nadmorske visine.

Prema projektu arh. Srećka Žitnika, na površini od 834 metra kvadratnih koji je bio pokriven trskom i travom, biće urađeno nivelisanje terena u dva nivoa, izrada potpornih zidova, od lomljenog kamena i armiranog betona. “Predviđeni su zidovi male debljine i visine da bi što manje opteretili postojeći prostor. Postojeći oleander, prema ulici “Prve bokeške brigade” se zadržavaju, a planom ozelenjavanja treba da se upotpuni zeleni fond ovog prostora i da se, tako, dobije za oko ugodniji prostor, koji bi funkcionalno trebao da bude u službi odmora, sporta, djece i mladih”, navode iz javnog preduzeća “Vodovod I kanalizacija” koji su inicirali I finasiraju radove. Rezervoar je u neposrednoj blizini tvrđave Kanli kula na kojoj je jedna od najljepših ljetnih pozornica na Jadranu.

Uz rezervoar “Kanli kula” prolazi glavni, magistralni cjevovod DN 600 m, a tu je i čvorište glavnih distributivnih cjevovoda. “Nadamo se da ćemo uređenjem prostora uz rezervoar odgonetnuti i neke višegodišnje nepoznanice oko stanja cjevne mreže”, kazala je Olivera Doklestić direktorica JP Vodovod I kanalizacija.

Radovi na uređenju ovjereni su preduzeću “No-Mi” I koštaće oko 20 hiljada eura.

Zaštititi Opačicu

U toku su i radovi na uređenju i adaptaciji objekata na vodozahvatu Opačica u Kutskom polju. Uređena je unutrašnjost objekta kaptaže gdje borave dispečeri, zatim krovna izolacija, ali i ntervencije na uređenju vanjskog dijela oko objekata, gdje su spletovi mašinskih i elektro instalacija.Opačica je najvažniji lokalni vodni resurs Opštine Herceg-Novi, i zapravo je podzemna akumulacija smještena ispod plodnog površinskog tla.

Slivno područje Opačice je površine oko 18km2 i zahvata lokalitete: Kuti, Marići, Lastva i dijelom Podi. Kaptiranje Opačice izvorišta izvšeno je 1963. godine prema projektu inžinjera Danila Maića kada je izgrađena i pumpna stanica „Opačica“. Njena maksimalna izdašnost je 150 l/s, i predstavlja rezervni vodni resurs, za slučaj nedovoljnog obezbijeđenja dotoka vode iz sistema Trebišnjica Plat u susjednoj Hrvatskoj, odakle Herceg Novi dobija preko 70 odsto vode za piće.

U toku je izrada katastra zagađivača Opačice sa popisom septičkih jama i upojnih bunara, kao dio studije zaštite Opačice .

Preporučujemo za Vas