U OKVIRU PROJEKTA KOJI REALIZUJE CGO

Zaposleno deset osoba sa invaliditetom

U CGO smatraju da sposobnosti osoba sa invaliditetom moraju imati prevagu nad barijerama koje nameću različite vrste invaliditeta
402 pregleda 1 komentar(a)
CGO, Foto: CGO
CGO, Foto: CGO
Ažurirano: 18.05.2019. 21:51h

U okviru projekta pod nazivom Razvojem vještina za bolju zapošljivost osoba sa invaliditetom, koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO), zaposleno je deset osoba sa invaliditetom sa evidencije nezaposlenih.

„Kroz projekat je deset osoba sa invaliditetom je prošlo dvomjesečno obučavanje u razvoju informatičkih vještina, preduzetništvu, razvoju biznis planova i start-apa, kao i u pisanju i upravljanju projektima finansiranim iz fondova EU“, navodi se u saopštenju.

Oni su nakon toga počeli radni angažman.

Iz CGO su objasnili da cilj projekta, koji se realizuje u saradnji sa kompanijom New Page i uz podršku Zavoda za zapošljavanje, poboljšanje zapošljivosti osoba sa invaliditetom kroz neformalnu obuku usmjerenu ka razvoju ključnih kompetencija, radnu praksu i promociju koristi i dobrih praksi zapošljavanja, ali i prema potencijalnim poslodavcima i opštoj javnosti.

CGO je, kako su saopštili njegovi predstavnici, kroz intenzivnu komunikaciju sa potencijalnim poslodavcima i sklapanjem ugovora o saradnji sa zainteresovanima obezbijedio zaposlenje za osobe sa invaliditetom kod organizacija civilnog društva, privatnih preduzeća i institucija.

„Tako se Andrea Pavićević, učesnica projekta zaposlila u Arhimedu, Ranko Vojvodić u Centru za istraživačko novinarstvo (CIN CG), Tamara Radenović u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP), Ivana Radulović u nevladinoj organizaciji CAZAS, Slađana Stijepović u Green Home-u, Dragica Vujović u Udruženje paraplegičara Nikšić, Dragan Pejović u preduzeću Moja knjiga, Jupo Babačić u New Page-u, Andrea Rogošić u CGO-u i Marko Otašević u Instituciji zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

U CGO smatraju da sposobnosti osoba sa invaliditetom moraju imati prevagu nad barijerama koje nameću različite vrste invaliditeta.

„Stoga je potrebno uložiti društvene i institucionalne napore kako bi im se omogućilo da daju svoj doprinos društvenom i ekonomskom razvoju. Na žalost, ne mali broj poslodavaca u Crnoj Gori ne razumije potencijale osoba sa invaliditetom i očito je neophodno jačati svijest biznis sektora o tome da osobama sa invaliditetom, koje imaju poslovnu sposobnost, daju šansu da se pokažu i dokažu“, rekli su iz CGO.

Oni su dodali da to uključuje aktivnosti na podsticanju svih institucija, naročito onih kojima tematika ljudskih prava nije u fokusu rada, te samim tim ne pridaju potreban značaj pravu na zaposlenje i ranjivijim grupama crnogorskog društva.

Iz CGO-a su kazali da su zadovoljni ostvarenim i da će nastiti saradnju sa desetoro učesnika programa - osoba sa invaliditetom koje prepoznaju značaj radnog iskustva i trude se da povećaju sopstvenu konkurentnost na tržištu rada.

„Nadamo se da će primjer poslodavaca koji učestvuju u projektu prepoznati i slijediti i drugi poslodavci, kako bi se u Crnoj Gori stvorila inkluzivna klima za poboljšanje zapošljivosti osoba sa invaliditetom, a samim tim i doprinijelo njihovoj većoj socio-ekonomskoj uključenosti u društvo“, zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas