NACRTI POSTAVLJENI NA JAVNU RASPRAVU DO 19. JUNA

Podgorica: Taksa za kvadrat bašte u centru 15 eura

Za korišćenje prostora na javnim površinama u promotivne svrhe, taksa se plaća mjesečno, po m2 zauzete površine, u iznosu od 15 eura
1699 pregleda 1 komentar(a)
Bašte u Bokeškoj ulic, Foto: Luka Zeković
Bašte u Bokeškoj ulic, Foto: Luka Zeković

Sekretarijat za finansije Glavnog grada postavio je na javnu raspravu do 19. juna Nacrte odluke o komunalnim taksama i Nacrt odluke o lokalnim administrativnim taksama.

“Za korišćenje prostora na javnim površinama, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti, od svakog cijelog ili započetog kvadratnog metra prostora koji se koristi, visina takse utvrđuje se mjesečno po metru kvadratnom”, piše u cartu odluke o komunalnim taksama.

Za postavljanje zatvorene bašte uz ugostiteljski objekat u njegovoj funkciji po metru kvadratnom taksa u I A zoni iznosi 15 eura, u I zoni je 15, II zoni 13, III zoni devet, IV zoni sedam i V zoni šest eura po kvadratu.

Za postavljanje ljetnje bašte uz ugostiteljski objekat I A zona 14, I zona 12, II zona devet, III zona šest, IV zona 4,5, V zona 3,5 eura. Za period od 1. novembra do 1. aprila, umanjuju se takse za 50 odsto od utvrđenog iznosa.

Za postavljanje ostalih privremenih objekata koji se mogu izmještati s jednog mjesta na drugo, stojeća vitrina, izložbena polica, konzervator za sladoled i slično taksa u I A zona po metru kvadratnom je 13, I zona 11, II zona devet, III zona sedam IV zona šest i V zona pet eura.

Za postavljenje pokretne tezge, automat za prodaju cigareta, aparat za prodaju osvježavajućih napitaka, sladoleda, dezerata, kestenja i kikirikija, pult za izlaganje i prodaju ukrasnih predmeta, cvijeća i slika, objekti za ambulantno pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga taksa po metru kvadratnom je u I A zoni devet, I zona sedam, II zona šest, III zona 5,5, IV zona pet, V zona četiri eura po metru kvadratnom.

Za privremene objekte koji služe za izvođenje zabavnih programa (zabavni parkovi, cirkusi, karting staze, avanturistički parkovi i slično u I A zoni po metru kvadratnom se plaća tri eura, I zona 2,5, II zona dva, III zona 1,5, IV zona euro, V zona pola eura po metru kvadratnom.

“Za korišćenje prostora na javnim površinama radi izvođenja građevinskih radova, raskopavanja, deponovanja građevinskog i drugog materijala i postavljanja specijalnih vozila u svrhu izvođenja građevinskih radova, osim radi izvođenja radova na rekonstrukciji opštinskog puta i objekata na tom putu, radova koji se izvode na osnovu ugovora o javno-privatnom partnerstvu koji su zaključeni sa Glavnim gradom ili javnim službama čiji je osnivač Glavni grad, kao i za korišćenje javne površine za postavljanje pristupnih rampi, liftova i sl. objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, plaća se taksa dnevno po m2 zauzete površine, odnosno m dužnom, u visini od pola eura”, piše u Nacrtu odluke o komunalnim taksama.

Za korišćenje prostora na javnim površinama u promotivne svrhe, taksa se plaća mjesečno, po m2 zauzete površine, u iznosu od 15 eura.

Mjesečna taksa za korišćenje taksi stajališta po taksi vozilu je šest eura. Centralna javna rasprava zakazana je za 18. jun

Komunalna taksa po ovom tarifnom broju plaća se srazmjerno vremenu korišćenja prostora na javnim površinama. Organ uprave nadležan za izdavanje akta kojim se odobrava korišćenje javne površine, dužan je primjerak tog akta dostaviti organu nadležnom za lokalne javne prihode, koji će rješenjem utvrditi visinu takse. Što se tiče komunalnih taksi one se naplaćuju u razmaku od dva eura do 80 eura za dobijanje saglasnosti.

Taksa i za reklamne panoe

Za korišćenje reklamnih panoa, bilborda, metro-lajt, megabord i drugih reklama godišnje se plaća lokalna komunalna taksa zavisno od razvijene reklamne površine u u godišnjem iznosu, i to za korišćenje jednostranog, dvostranog i trostranog panoa, bilborda, metro-lajt, megabord do 5,00 metara kvadratnih košta 85,00 eura po metru kvadratnom, od 5,1 m2 do 10,0 m2 košta 70, od 10,1 m2 do 20,0 m2 plaća se 60, od 20,1 m2 do 40,0 m2 košta 4, a preko 40,1 m2 taksa je 30 eura po metru kvadratnom. Za korišćenje dvostranog reklamnog panoa postavljenog na stubu javne rasvjete: do dva kvadrata, 40, preko 2,1 m2 košta 35 eura po metru kvadratnom.

Za korišćenje jednostranog, dvostranog prosvijetljenog totem, citi-lajt: do 2 m2 košta 130, od 2,1 - 4 m2 taksa je 110, preko 4,1 m2 košta 100 eura po metru kvadratnom. Za korišćenje reklama sa elektronskom izmjenom reklamnih poruka: Displej reklame: do 8 kvadrata koštaju 4.000 eura, od 8,1-20 m2 je 5.500, više od 20,1 košta 7.000 eura. Korišćenje elektronskih “trčećih” reklama do tri m plaća se 250 eura po kvadratu, od 3,1-5 m košta 225 više od 5,1m2, plaća se 200 eura po metru kvadratnom.

Za korišćenje elektronskih roto “Trivision” reklama do 8 kvadrata košta 3.000, od 8,1-20 m2 plaća se 4.500 više od 20,1m2 6.500 eura. Svijetleće reklame 120 eura kvadrat. Za korišćenje reklamnih transparenata i transparenata za oglašavanje (meš platna, cerada i sl.) iznad saobraćajnica, ulica i drugih javnih površina, taksa se utvrđuje mjesečno, u iznosu 2,5 eura po kvadratu..

Za korišćenje reklamnih zastava (na jarbolima, stubovima i objektima) taksa se utvrđuje mjesečno, u iznosu 2,5 eura po kvadratu.

“Taksa po ovom tarifnom broju plaća se mjesečno do 15. u mjesecu za prethodni mjesec u visini 1/12 utvrđene godišnje obaveze ili mjesečnu obavezu, a ukoliko obveznik izmiruje godišnju obavezu jednokratno do 25. januara tekuće godine, istom se odobrava popust od 6 odsto”, piše u Nacrtu odluke.

Preporučujemo za Vas