Stari znanci: Evo koliko akademici uzimaju iz državnog budžeta

Osim pozamašnih mjesečnih naknada, koje nisu poznate u velikoj većini zemalja Evropske unije, brojni akademici su javni funkcioneri i redovno se finansiraju novcem građana
9684 pregleda 14 komentar(a)
Zgrada CANU u Podgorici (arhiva), Foto: Savo Prelević
Zgrada CANU u Podgorici (arhiva), Foto: Savo Prelević

Brojni akademici Crnogorske akademije nauka i umjetnosti osim pozamašnih „akademijskih nagrada“ imaju redovna primanja i iz drugih budžetskih jedinica.

Prosta računica koju su „Vijesti“ izvele pokazuje da je isplativije biti akademik, nego dobitnik Nobelove nagrade i to samo na osnovu mjesečnih apanaža, a u imovinskim kartonima članova Predsjedništva CANU, kao što su generalni sekretar Dragan Radonjić, potpredsjednik Ljubiša Stanković i sekretari odjeljenja Pavle Pejović i Niko Martinović vidi se da iz budžeta redovno primaju još na hiljade eura godišnje.

Sadašnji predsjednik Dragan K. Vukčević nema obnarodovan imovinski karton, kao ni njegov prethodnik Momir Đurović. CANU ove godine ima budžet od 1,9 miliona eura, a prošle godine je na mjesečne dodatke isplaćeno skoro 650 hiljada eura. Istraživanje „Vijesti“ je pokazalo da uprkos milionskom budžetu, malo akademika ima ikakvu prepoznatljivost u međunarodnoj naučnoj javnosti.

Odjeljenje prirodnih nauka

Bivši ministar prosvjete Slobodan Backović za vanrednog člana CANU izabran je decembra 2003. godine, a za redovnog novembra 2011. godine. On je po izvještajima o prihodima i imovini iz 2004. i 2005. godine dobijao 400 eura mjesečne naknade kao član CANU i upravnog odbora UCG. U izvještaju dostavljenom 2007. se navodi da je po istom osnovu primao 500 eura, 2008. 640 eura mjesečne nadoknade.

Backović je tokom prve godine na funkciji ambasadora u Rusiji kao vanredan član CANU i član Savjeta internet domena primao 742, odnosno 400 eura mjesečne naknade. 2010. je prema izvještaju na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije od članstva u CANU prihodovao 740 eura mjesečno, a na poziciji ambasadora je zarađivao 4.709 eura mjesečno. Naredne godine od CANU je dobijao 758 eura mjesečno, a za poziciju ambasadora 4.712 eura mjesečno.

Na sajtu ASK nema podataka o tome koliko je Backović zarađivao dok je bio na funkciji ministra prosvjete i nauke.

Nekadašnji rektor Univerziteta Crne Gore Predrag Miranović od članstva u CANU 2010. godine je prihodovao 742 eura mjesečno. Kao rektor te godine zarađivao je 1.304 eura mjesečno. U 2011. kao član CANU je zarađivao 758 eura mjesečno, a kao rektor 1.093 eura.

Miranović je 2012. i 2013. dobijao 760 eura mjesečne naknade od CANU uz 1.276 eura plate za funkciju rektora. Godine 2014. je, kako se navodi u izvještaju ASK-a, “u prosjeku” primao 291 euro mjesečne naknade za članstvo u CANU i 1.324 eura za funkciju rektora i učestvovanje u nastavi. Po prestanku funkcije rektora, na univerzitetu je zarađivao 978 eura, dok je od CANU dobio akademski dodatak u iznosu od 477 eura, odnosno 132 eura za naučne projekte u crnogorskoj akademiji.

U izvještaju za 2016. godinu piše da je Miranović od članstva u CANU zaradio 7.260 na godišnjem nivou - 480 mjesečno za članstvo i 500 eura mjesečno za varijable za prva tri mjeseca. Te godine je na Univerzitetu od plate i varijable zaradio 14.432 eura.

>> Bolje akademik CANU nego nobelovac

>> Kad postanu akademici, prestanu da se bave naukom

>> Budžet samo raste, akademici se živi ne čuju

Naredne godine mu je, po podacima sa sajta ASK, CANU isplatila dug iz prethodnih godina u iznosu od 5.719 eura, a za članstvo 5.760 eura, odnosno 480 mjesečno. Na UCG je tada za 12 mjeseci prihodovao 14.432 eura.

U izvještaju podnesenom 2018. godine navodi se da je Miranović kao dekan PMF-a zaradio 18.118 na godišnjem nivou, dok je kao član CANU dobijao 747 eura mjesečne naknade, a u januaru, julu i decembru je od akademije dobio i honorar od 712 eura mjesečno.

Prema izvještaju podnesenom u martu ove godine, Miranović je kao dekan zarađivao 1.673 eura mjesečno. Od članstva u Savjetu za naučnoistraživačku djelatnost prihodovao je 1.996 eura. Iz CANU mu je isplaćen honorar za jul, oktobar i decembar u ukupnom iznosu od 2.601 euro, uz 763 eura mjesečne naknade za članstvo.

Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je decembra 2008. godine, a za redovnog decembra 2018. godine.

Dobitnik Trinaestojulske nagrade Vukić Pulević je u jedinom izvještaju dostavljenom ASK-u 2018. godine naveo da je kao redovan član odjeljenja prirodnih nauka CANU mjesečno primao 748 eura naknade. U Savjetu Prirodnjačkog muzeja za godinu je zaradio 1.200 eura, uz mjesečnu penziju od 1.020 eura. Vanredni je član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti od 2012. godine, a redovni od decembra 2018. godine.

Bivši ambasador Crne Gore u Velikoj Britaniji Ljubiša Stanković je, kako piše u izvještaju iz 2012. godine, mjesečno na ime akademskog dodatka CANU primao 950 eura mjesečno. Kao ambasador je zarađivao 4.285 eura mjesečno. Prema narednom godišnjem izvještaju o imovini, na ime akademskog dodatka je primio 7.750 eura godišnje naknade i 3.766 eura mjesečno za obavljanje funkcije ambasadora u Ujedinjenom kraljevstvi Velike Britanije i Sjeverne Irske i na Islandu.

U izvještaju koji je podnio 2014. godine, Stanković je naveo da je od članstva u CANU na godišnjem nivou zaradio 3.500 eura. Kao ambasador je mjesečno zarađivao 3.500 funti, piše na sajtu ASK-a. Približnu ambasadorsku platu je primao do isteka funkcije sredinom 2015. godine.

Godine 2015. je od članstva u CANU prihodovao 8.554 eura, odnosno 712 eura mjesečno, a u decembru je od CANU i dobio nagradu od 2.862 eura. Nagradu od 2.000 eura je istog mjeseca dobio i od Ministarstva nauke. Kao profesor UCG-a je od septembra do decembra te godine prihodovao 3.404 eura.

U izvještaju dostavljenom u martu 2017, Stanković je naveo da je od CANU dobijao 869 eura mjesečno odnosno 10.437 eura za tu godinu. Za zaostala primanja iz 2012. godine je, kako piše u izvještaju, od CANU dobio 8.573 eura. Kao profesor je zaradio 10.970 eura, odnosno 914 eura mjesečno i 5.398 eura naknade za ICT projekat na Elektrotehničkom fakultetu. U avgustu 2017. godine je predao posljednji izvještaj u kom se navodi da je za sedam mjeseci dobijao od CANU kao specijalni dodatak 1.723 eura, odnosno ukupno preko 12 hiljada, a kao drugi prihod od CANU za jedan mjesec još hiljada eura. Navodi se i tri mjesečne plate sa UCG od ukupno skoro 3.500 eura, za ICT projekat na ETF 3.300, a kao “član, urednik, istraživač” za isti projekat 1.800 eura za jedan mjesec, dok se izvještaj završava osnovnom platom za prva četiri mjeeseca na UCG od ukupno 4.300 eura. On je od 1996. člana CANU, a od 2016. potpredsjednik.

Odjeljenje društvenih nauka

Akademik i bivši dekan Pravnog fakulteta Dragan Radonjić je u izvještaju za 2013. godinu naveo da je od članstva u CANU prihodovao 291 euro, a kao profesor i dekan je zarađivao nešto manje od 1.200 eura. U Radonjićevom izvještaju o prihodima i imovini za 2014. godinu na sajtu ASK-a se ne navodi naknada za članstvo u CANU.

Radonjić je u izvještaju za 2015. godinu naveo da je po osnovu članstva i potpredsjedničke funkcije u CANU zaradio 14.026, odnosno 1.168 eura mjesečno. Od CANU je za finansiranje naučnog rada te godine dobio 5.220 eura. Kao profesor Pravnog fakulteta je zaradio i po osnovu varijable je zaradio 11.889 eura. Kao član Savjeta za građansku kontrolu rada policije je te godine zaradio 5.700 eura. U izvještaju za 2016. godinu Radonjić je naveo da je primio ukupno 16.931 euro akademskog i dodatka za funkciju, 4.290 za projekte, kao i akademske dodatke za 2012. i 2013. godinu u iznosima od 2.366 eura i 14.288 eura.

U Radonjićevom izvještaju za narednu godinu da je kao član i generalni sekretar CANU zaradio 21.918, odnosno 1.826 mjesečno plus 3.900 eura za projekte. Na UCG-u je 2017. godine zaradio 15.438 eura, ali i 2.215 eura kao član radne grupe u Monteputu. Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 2003, a za redovnog člana 2008. godine. Potpredsjednik je bio od decembra 2011. do juna 2016. godine. Generalni sekretar CANU je od avgusta 2016. godine.

Veselin Vukotić je u izvještaju za 2014. godinu naveo da je mjesečno od članstva u CANU prihodovao 500 eura, a naveo je da je isti iznos dobijao kao predsjednik borda direktora Plantaža. 2015. je od CANU dobio 8.899 eura, odnosno 741 euro mjesečne naknade, 2016. godine 14.179, odnosno 1.181 euro mjesečno. Kao predsjednik borda direktora Plantaža je te godine prihodovao 6.132 eura.

U izvještajima za 2017. godinu, Vukotić je naveo da je po osnovu članstva u CANU dobio 12.251 euro (1.020,96) mjesečno, a 2018. godini 14.053 eura (oko 1.041 eura mjesečno). Za te dvije godine je kao predsjednik borda direktora Plantaža zaradio više od 15 i po hiljada eura. Vanredni član CANU je bio od novembra 2011. a za redovnog je izabran 2018. godine.

Ostali

Bivši poslanik u Skupštini Crne Gore, Niko Martinović, član je CANU od 2011. godine. u izvještaju za tu godinu Martinović je naveo da je primao 760 eura akademskog dodatka. Bio je i direktor JU “Muzeji i galerije” gdje je zarađivao 1.070 eura mjesečno. Naredne godine je, kako piše u izvještaju, od CANU mjesečno dobijao 500 eura i 1.106 eura plate u JU “Muzeji i galerije”. U izvještaju za 2013. i 2014. se ne navodi iznos akademske naknade. Godine 2014. je bio dobitnik Trinaestojulske nagrade i naknade od 11.000 eura.

U izvještaju za 2015. godinu Martinović je naveo da je za članstvo u CANU dobio 5.700 (475 mjesečno), kao član odbora Radio-difuznog centra 2.880 eura i 11.307 godišnje neto plate kao vd direktora JU “Muzeji i galerije” Podgorica.

Kao vanrednog člana CANU 2017. ga je sljedovala naknada od 1.332 na mjesečnom nivou, odnosno nešto manje od 16.000 eura za godinu. Od penzije je te godine zaradio 8.235 eura, a u odboru RDC 5.376 eura. 2018. od CANU je prihodovao 16.344 eura‚ 5.352 eura u odboru RDC i 8.400 eura penzije. Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je novembra 2011. godine, a za redovnog decembra 2018. godine. Sekretar je Odjeljenja humanističkih nauka CANU od avgusta 2016. godine.

Istoričar umjetnosti i profesor Aleksandar Čilikov vanredni je član CANU od decembra 2015. godine. U 2016. i 2017. je zaradio 5.760, odosno 480 eura mjesečno akademskog dodatka i 485 eura mjesečne penzije. U izvještaju koji je podnio za 2018. godinu je naveo da je zaradio 700 eura mjesečne naknade CANU i penziju od 500 eura mjesečno. Bivši dekan Medicinskog fakulteta Goran Nikolić je 2015. zaradio 5.760 eura akademske naknade i 21.920 eura kao dekan. Isti iznos akademske naknade je primio naredne godine, dok je kao dekan i za dopunski rad zaradio preko 25.000 eura. Godine 2017. je dobio 8.640 eura akademske apanaže (720 mjesečno), kao dekan 15.840 eura, u medicinskom odboru KCCG 2.232 eura...

Prihodi od CANU se u imovinskim kartonima profesora likovnih umjetnosti Pavla Pejovića pominju od 2014. godine, a vanredan član je od 2008. (redovan od 2015. godine).

U izvještaju za 2014. Pejović navodi da je te godine od naknade CANU prihodovao 7.680 eura. Na fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju i Narodnom muzeju je te godine zaradio 1.024, odnosno 453 eura mjesečno.

Kao redovan član i sekretar OU 2015. je od CANU dobio 8.831 eura, kao istaknuti kulturni stvaralac od Ministarstva kulture 8.640 eura, kao profesor na FLU 20.380 eura, kao direktor JU “Narodni muzej Crne Gore” 5.520 eura, a kao član Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost 2.422 eura.

Godine 2016. je kao član i sekretar CANU primio preko 18.000 eura naknade, uz platu u Muzejima (6.099 eura) i 11.109 kao profesor FLU.

Pejović je na ime naknade u CANU 2017. godine dobio 19.485 eura, kao i 3.696 i 9.144 eura autorskog honorara. Za sedam mjeseci na FLU je dobio nešto manje od 7.000 eura uz platu u Muzejima 751 euro do jula i 5.000 eura naknade po prestanku funkcije. Sekretar CANU je 2018. godine na ime akademske naknade dobio 19.332 eura i 2.592, odnsno 5.076 eura autorskog honorara. Prima i 673 eura mjesečne penzije i 765 eura nacionalne penzije mjesečno kao istaknuti kulturni stvaralac.

Kompozitor i dobitnik Trinaestojulske nagrade Žarko Mirković vanredni je član CANU od 2011, a od decembra 2018. i redovni. 2012. je mjesečno primao 700 eura akademske naknade i 1.030 eura mjesečno kao direktor Muzičkog centra Crne Gore.

Godine 2013. je prijavio 4.000 eura prihoda kao vanredni član CANU i 983 eura mjesečne zarade u Muzičkom centru. Na sajtu ASK se za 2014. navodi naknada od 280 eura u CANU... Naredne godine je Mirković prijavio mjesečnu naknadu u CANU od 250 eura uz platu od 998 mjesečno u Muzičkom centru i 750 eura od države za status istaknutog umjetnika. Mirković je 2016. prijavio 3.000 eura godišnje od naknade CANU, 9.000 za status istaknutog umjetnika i 12.600 eura godišnje plate u Muzičkom centru.

Godine 2017. Mirković je prijavio već naknadu od CANU - 550 eura mjesečno, 720 eura naknade za umjetnike i ukupno 18 eura godišnje plate za čelnu poziciju u Muzičkom centru. I 2018. je prijavio istovjetan prihod u Centru, uz po 750 mjesečno od CANU i Ministarstva kulture.

Akademik Zuvdija Hodžić je kao član CANU mjesečno dobijao 760 eura (2011.), 500 eura (2012, 2013, 2014). On je od 2011. vanredni član, a od 2018. redovni.

Bivši ministar kulture Pavle Goranović vanredni član CANU je od 2015. godine. U izvještaju podnijetom ASK 2016. godine naveo je da je primio 5.760 eura akademske naknade, 16.953 eura ministarske plate od januara do novembra i jednu poslaničku platu od 1.520 eura u decembru. 2017. je kao član CANU prihodovao 8.880 eura, 5.489 kao istaknuti kulturni stvaralac uz poslaničke plate od ukupnu 8.604 eura (januar - maj) i 8.050 eura kao direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva (jun - decembar).

Goranović je za prošlu godinu prijavio zaradu u ZUNS od preko 15.000 eura, kao član CANU je dobio preko 9.000 eura. Za učešće u projektima CANU je dobio 3.220 eura, a od Ministarstva kulture 6.120 eura kao istaknuti stvaralac.

Bonus video: