Upis na fakultete u srijedu i četvrtak

Oko 3.500 mladih imaće priliku da uči na državnom UCG o trošku države
2008 pregleda 0 komentar(a)
Najviše mjesta: Ekonomski fakultet, Foto: Boris Pejović
Najviše mjesta: Ekonomski fakultet, Foto: Boris Pejović

Više hiljada mladih moći će u srijedu i četvrtak da se prijave za upis na prvu godinu fakulteta iz sastava Univerziteta Crne Gore (UCG), u pokušaju da dobiju jedan od skoro 3.500 besplatnih indeksa.

UCG će sjutra raspisati konkurs za upis na prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2019/2020. godinu.

Prema riječima prorektorice za nastavu Đurđice Perović, kandidati su uz prijavu za upis dužni da prilože i više dokumenata.

“Originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu; originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja; diplomu ‘Luča’ ili ekvivalentnu diplomu; diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja”, kazala je prorektorica.

Među obaveznom dokumentacijom je i kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuće lične isprave. Stranac, takođe, podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Vlada je na posljednjoj sjednici odobrila predlog odluke o upisu na prvu godinu studija, koji je prethodno utvrdio Upravni odbor UCG.

Najveći broj mjesta na državnom univerzitetu ponudio je Ekonomski fakultet - 390 mjesta.

Od tog broja 240 će studirati ekonomiju, 100 menadžment u Podgorici, a još 50 u Bijelom Polju.

Više od 300 mjesta ponudili su i Filološki (355), Elektrotehnički (330) i Filozofski fakultet (315).

Između 200 i 300 studenata upiaće tri fakulteta - Pomorski 260, Pravni 240 a Prirodno-matematički fakultet 230.

Medicinski fakultet spremio je 185 mjesta, Mašinski fakultet 180, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 180, Biotehnički fakultet 155, Fakultet političkih nauka 140, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 120, Metalurško-tehnološki fakultet 115 a Građevinski fakultet 110. Pedeset studenata od ove studijske godine imaće Arhitektonski fakultet, 10 manje Fakultet likovnih umjetnosti, Muzička akademija 36 Fakultet dramskih umjetnosti 35. Na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju ima 40 mjesta.