VLADA CRNE GORE:

Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

„Ovako definisanim zakonskim rješenjima ne stvaraju se nove obaveze poreskim obveznicima, već se vrši detaljno propisivanje prihoda i rashoda izdvojenih vrsta prihoda koji su i u važećem zakonu bili predmet oporezivanja“, kaže se u saopštenju
1180 pregleda 0 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Vlada Crne Gore
Vlada Crne Gore, Foto: Vlada Crne Gore

Vlada je danas utvrdila Predlog zakona o imjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica kojim je propisano da se na prihode od sportske djelatnosti i prihode od autorskih i srodnih prava, patenta i žiga i samostalnih stručnjaka u kulturi ne plaća taj porez.

Time se, kako je saopšteno, mladi, perspektivni i vrhunski sportisti stimulišu da nastave razvoj u oblasti sporta, a umjetnici sa najvećim stvaralačkim referencama uvažavaju na specifičan način.

„Ovako definisanim zakonskim rješenjima ne stvaraju se nove obaveze poreskim obveznicima, već se vrši detaljno propisivanje prihoda i rashoda izdvojenih vrsta prihoda koji su i u važećem zakonu bili predmet oporezivanja“, kaže se u saopštenju.

Na sjednici je donijeta i Odluka o izmjenama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice u dijelu Generalne urbanističke razrade „Golubovci” i u dijelu Generalne urbanističke razrade „Podgorica“.

Navodi se da se u toku procedure za izradu ovog planskog dokumenta javila potreba za još jednom izmjenom Odluke, zbog pristiglih inicijativa kojima je traženo da se planiraju dodatne lokacije u okviru PUP-a, a koje su od javnog značaje i u funkciji razvoja Glavnog grada.

Kako su kazali iz Vlade, na osnovu predloga Ministarstva kulture potrebno je planirati izgradnju Muzeja savremene umjetnosti, putem međunarodnog javnog konkursa.

„Budući da se predložena lokacija nalazi na prostoru nekadašnje kasarne Morača, planiranju ovog dijela izuzetno vrijednog gradskog prostora će se pristupiti integralno, sa jasnim smjernicama i urbanističkim parametrima u okviru planirane namjene, za dalju plansku razradu“, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela i Program za kontrolu i prevenciju nezaraznih bolesti u Crnoj Gori za period 2019-2021. godine s Akcionim planom, a ključni cilj Programa je smanjenje broja prijevremenih smrtnih ishoda i značajno smanjenje obolijevanja i invaliditeta od vodećih nezaraznih bolesti.

U cilju daljeg kontinuiranog usklađivanja nacionalnih aktivnosti sa regionalnim preporukama donesenim od Svjetske zdravstvene organizacije za evropski region, donijet je i Program mjera za unapređenje stanja uhranjenosti i ishrane u Crnoj Gori s Akcionim planom 2019-2020 godine.

Vlada je usvojila i Informaciju o mjerama koje je potrebno preduzeti u cilju ublažavanja šteta nastalih usljed olujnog vjetra, 23. februara, i odobrila pomoć za saniranje štete na devet školskih objekata u ukupnom iznosu od 100 hiljada eura.

„Usvojena je i Informacija o obezbjeđivanju sredstava iz Tekuće budzetske rezerve za početno finansiranje Opštine Tuzi. Tim povodom, Vlada je opredijelila sredstva u iznosu od 500 hiljada eura“, dodaje se u saopštenju.