ANKETA O STAVOVIMA MLADIH U OBRAZOVANJU

Studenti ne žele da rade za male pare

Dvije trećine studenata tehničkih smatra da znanje stečeno na tim ustanovama nije dovoljno za zaposlenje. Većina ne vjeruje političarima, ali ni da mogu uticati na dešavanja u državi, pokazuje anketa organizacije KOD
4182 pregleda 12 komentar(a)
Tek četvrtina ispitanika ne razmišlja o odlasku iz Crne Gore: Zgrada tehničkih fakulteta, Foto: Boris Pejović
Tek četvrtina ispitanika ne razmišlja o odlasku iz Crne Gore: Zgrada tehničkih fakulteta, Foto: Boris Pejović

Skoro polovina studenata tehničkih fakulteta nije zadovoljna nastavnim kadrom, a skoro 65 odsto njih smatra da znanje stečeno na fakultetima nije dovoljno za zaposlenje.

Studenti tvrde i da nemaju adekvatnu praksu ili je nemaju uopšte, smatraju da sistem objektivnog ocjenjivanja na postoji na fakultetima, a mladi koji studiraju nisu zadovoljni ni ispitnim rokovima.

Navedeni podaci su rezultat ankete o stavovima mladih o obrazovanju, koju je organizacija KOD u junu sprovela među 124 studenta tehničkih fakulteta.

Među ispitanicima, njih 59 odsto smatra da se u organizovanju nastave i ispitnih rokova ne poštuje Etički kodeks Univerziteta Crne Gore. Dodatno, njih 53,2 % nije ni upoznato sa činjenicom da takav kodeks postoji.

Nakon što završe studije, pokazala je anketa, polovina mladih očekuje zaposlenje, dok su u drugoj polovini podjednako oni koji žele da nastave da se usavršavaju (25,4 odsto), te oni koji smatraju da će potraga za poslom tek da počne (22 odsto).

Anketa je pokazala i da mladi, kad dobiju posao, ne žele da rade za male pare - svega 7,3% sadašnjih studenata bilo bi zadovoljno platom od 300 do 500 eura, dok od 43,9 odsto onih koji bi bili zadovoljni platom od preko 800 eura e tek polovina njih vjeruje da će je imati u tom iznosu.

“U toku ovog istraživanja saznali smo da sa studentima treba češće komunicirati, da sa njima treba raditi i da na kvalitetu njihovog obrazovanja treba raditi. Da naši mladi mogu mnogo više i da su željni znanja i to treba prepoznati i pružiti im budućnost. Jasno je da niko nije savršen i da svugdje ima prostora za poboljšanja, ali naše se obrazovanje drži na “tankoj niti” jer čak 49 % studenata nije zadovoljno nastavnim kadrom, a približno 65% smatra da znanje koje stiču na fakultetu nije dovoljno za zaposlenje”, kazala je koordinatorka projekta Nina Pantović.

Organizacija KOD navodi da se u komentarima ankete veliki broj studenata žalio da nemaju adekvatnu praksu ili je nemaju uopšte.

“Komentari studenata iz ankete biće kao anonimni dostavljeni rukovodstvu Univerziteta Crne Gore. Ono što je za brigu jesu odgovori na pitanje odnosa profesora prema studentima. Tako je na skali od 1 do 10, dobijena, jedva fakultetska prelazna ocjena 6 - tačnije 6,03. To je odgovor na pitanje kako profesori stoje kod studenata. Na ovo se nadovezuje podatak da čak 45 odsto studenata smatra da sistem objektivnog ocjenjivanja ne postoji”, kazala je Pantović.

Da će posao nakon studija naći u roku od godinu očekuje 70 odsto anketiranih, a da će potraga za prvim uposlenjem trajti duže od tri godine smatra 8,2 odsto.

Većina studenata i tehničkih fakulteta bi željela da radi u javnom sektoru 46 odsto, dok bi svoju šansu kod privatnika potražilo njih 41 odsto.

Za “nešto preko veze” izjasnilo se 6,45 odsto akademaca.

Da nikada nije prepisivalo na ispitima odgovorilo je 55 odsto studenata, a jednom ili dva puta to je uradilo njih 24 odsto.

Odgovor “prepisivao sam koliko sam mogao” navelo je 20 odsto akademaca.

Na izbore, prema ovoj anketi, izlazi 76 odsto studenata, ali su političarima dali prosječnu ocjenu od 3,81 odsto.

Čak 37 odsto anketiranih je političarima dodijelilo “keca”, uz napomenu da bi dali nulu ili minis jedan da je ta opcija postojala u anketi.

Svega 14 odsto anketiranih vjeruje da može uticati na društvene tokove u državi, a da može uticati na odluke vlasti vjeruje njih 13 odsto, dok je 57 odsto zaokružilo “ne” ili “apsolutno ne”.

Odlazak na rad u inostranstvo planira 41 odsto, a još 33% o tome razmišlja

Istraživanje organizacije KOD pokazalo je i da 41,5 odsto studenata planira odlazak u inostranstvo da bi tamo radili, a još 33 odsto razmišlja o toj opcije. Svega 25,2 odsto anketiranih ne planira odlazak na rad u inostranstvo.

"Ako ovaj trend ne preokrenemo, uskoro bi izreka ‘na mladima svijet ostaje’ mogla biti neprimjenjiva kod nas. Vrijeme je da se preokrenu trendovi i da tražimo rješenje za problem, a ne da se krijemo iza procenata o različitim vrstama rasta koje u realnosti ne postoje. Jer budućnost ove zemlje zavisi od nas mladih. Mi treba da stvaramo novu vrijednost, a da bismo to mogli neodgovorni političari i oni koji su podlegli pred apatijom nas moraju pustiti. A naša obaveza je da se kao mladost ove zemlje izborimo za punu slobodu da bi naša kreativnost bila oslobođena, a ne zarobljena u partijskim hodnicima gdje bi trebalo da čekamo red i milost partijskog rukovodstva bilo kojeg i bilo čijeg. Zato i ponavljam i obraćam se kolegama studentima - da od tebe, od nas zavisi", kazala je Pantović.

Preporučujemo za Vas