Usvojeni pravilnici za rješavanje stambenih potreba zaposlenih na UCG

Usvojeni su i prijedlozi izmjena i dopuna Finansijskog plana i Plana javnih nabavki Univerziteta Crne Gore za 2019. godinu
646 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: UO UCG
Sa sjednice, Foto: UO UCG

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je na danas održanoj sjednici usvojio pravilnike o načinu, kriterijumima i postupku za rješavanje stambenih potreba zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore.

Predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica kazao je da je riječ o četiri pravilnika.

„Ova normativna akta se odnose na rješavanje stambenih potreba akademskog osoblja sa akademskim zvanjem, potom saradnika, stručnog i neakademskog osoblja na Univerzitetu, kao i na rješavanje stambenih potreba zaposlenih na Univerzitetu dodjelom novčanih sredstava (kredita) i dodjelom novčanih sredstava za poboljšanje uslova stanovanja zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore“, kazao je predsjednik Bjelica.

Danas je, dodao je on, usvojena prva sveobuhvatna Strategija razvoja Univerziteta Crne Gore za period od 2019. do 2024. godine, prema prijedlogu i uz pozitivno mišljenje Senata UCG.

Usvojeni su i prijedlozi izmjena i dopuna Finansijskog plana i Plana javnih nabavki Univerziteta Crne Gore za 2019. godinu.

Takođe, konstatovan je prestanak mandata dekana Elektrotehničkog fakulteta prof. dr Zorana Veljovića, kao i dekana Biotehničkog fakulteta prof. dr Miomira Jovanovića, istekom mandata.

Za nove dekane, u mandatnom periodu 2019-2022, izabrani su vanredni profesor i dosadašnji prodekan za finansije na fakultetu na Elektrotehničkom fakultetu prof. dr Saša Mujović, i vanredna profesorica Biotehničkog fakulteta dr Božidarka Marković. Dekani će stupiti na dužnost 3. avgusta ove godine.

Predsjednik Bjelica je na današnjoj sjednici informisao članove Upravnog odbora UCG o dopisu za podršku pripadnicima romske populacije pri upisu, upućenom Centralnoj komisiji za upis UCG, a na zahtjev Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Takođe, predsjednik Bjelica ih je informisao i o dopisu upućenom Centralnoj komisiji za upis UCG, a u vezi zahtjeva Udruženja mladih sa hendikepom za upis po principu afirmativne akcije.