NASLJEDNIK BAKOVIĆA

Hoće li Lacmanović biti novi ombudsman?

Prema zakonu, Đukanović je o kandidaturi dužan da konsultuje stručnjake i NVO, a dio njih za ombudsmana predlaže člana Agencije za zaštitu ličnih podataka
3027 pregleda 2 komentar(a)
Lacmanović, Foto: Savo Prelević
Lacmanović, Foto: Savo Prelević

Među kandidatima za nasljednika Šućka Bakovića na mjestu zaštitnika ljudskih prava i sloboda mogao bi se naći Radenko Lacmanović, nakon što ga je za to mjesto predložilo više nevladinih organizacija i Parolimpijski komitet Crne Gore (POK).

Zaštitnika bira Skupština Crne Gore, na predlog predsjednika države Mila Đukanovića.

U obrazloženju predloga, upućenom Đukanoviću, navodi se njegov poseban doprinos u oblasti ljudskih prava i sloboda od 2009. godine kada je izabran za člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka, a kasnije i Agencije za slobodan pristup informacijama.

„Vjerujemo da Vam je poznato, kroz Lacmanovićev javni aktivizam, da pravna tumačenja Ustava, zakona i međunarodnih propisa iz oblasti kojima se Agencija bavi daje na profesionalan, odgovoran i nepristrasan način, ne vodeći računa da li će se dopasti bilo kojoj političkoj partiji, nevladinoj organizaciji ili drugoj zajednici u Crnoj Gori“, kaže se u dopisu Đukanoviću.

Njegovu kandidaturu podnijeli su Savez slijepih Crne Gore, Organizacija slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin, Udruženje paraplegičara Podgorica, Građanska alijansa, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) i POK, objavila je juče agencija Mina.

U postupku utvrđivanja predloga kandidata za zaštitnika, predsjednik, precizirano je zakonom, obavlja konsultacije sa naučnim i stručnim institucijama i nevladinim organizacijama čija je osnovna djelatnost zaštita ljudskih prava i sloboda.

U predlogu nevladinih organizacija i POK-a se navodi da on ima potpuni gubitak vida i da je jedan od najaktivnijih promotera prava osoba sa invaliditetom.

„Lacmanović je pozitivan primjer, a brojnima iz populacije kojoj i sam pripada motivacija da ne osvrćući se na prepreke koje mu pored života i ljudi postavljaju, hrabro, odvažno i sigurno korača prema cilju koji sam bira, a koji je na korist mnogima“, navodi se u predlogu.

Predlagači navode da se prihvatanjem njihovog predloga na najbolji način afirmiše inkluzivno društvo, odnosno zajednica u kojoj svi imaju podjednake šanse, bez obzira i na invaliditet.

„Ovo tim prije što se u svim izviještajima obudsmana, ali i drugih koji su se bavili istraživanjem o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, osobe sa invaliditetom pominju kao jedna od najmarginalizovanijih grupa“, ističe se u obrazloženju.

Dosadašnji ombudsman Šućko Baković ispunio je uslove za starosnu penziju, a tu funkciju trenutno obavlja njegova zamjenica Zdenka Perović.

Među kandidatima koji se pominju za to mjesto su Perovićeva, ali i predsjednik Sudskog savjeta Mladen Vukčević, saznaju “Vijesti”.

Vukčević je redovni profesor na predmetima Ustavno pravo, Sudsko organizaciono pravo i Ljudska prava.

U slučaju Perovićeve, koja je bila zamjenica Bakovića, otežavajuća okolnost za izbor je to što se protiv nje vodi sudski postupak za mobing.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda je nezavisna i samostalna institucija, čiji je zadatak da preduzima mjere za zaštitu ljudskih prava i sloboda kad su povrijeđena aktom, radnjom ili nepostupanjem državnih i lokalnih institucija i nosilaca javnih ovlašćenja, kao i mjere za sprečavanje mučenja i drugih oblika nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja i mjere za zaštitu od diskriminacije.

Preporučujemo za Vas